Nyheter

Sokndal Skole - Innkalling til foreldremøte

For alle foresatte fra 1.-10.klasse. Tirsdag 6.september klokka 19.00 – 21.00 i elevkantina på skolen

1-2-3 MILO

Søndag 11. september. Utmarsj mellom 10.00 og 12.00 fra Amfiet. De som skal gå løype 3 registreres fra kl. 09.30

Offentlig ettersyn/høring: Detaljregulering for ...

Detaljreguleringsplan for Jøssingfjord Vitenmuseum - Helleren, legges ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10, etter 1.gangs ...

Asfaltering Kvassåsveien

Asfaltering av Kvassåsveien er bestilt og planlagt utført i september. Jobben utføres av Veidekke Industri AS.

Sokndal Info for juli og august

Sokndal Info for juli og august. Informasjon fra kommunen, Cittaslow og frivillige organisasjoner. Dette er siste gang Sokndal Info blir utgitt, fordi dette er et av flere ...

Fylkesveier får forkjørsrett

Fra og med fredag 8/7-16 forkjørsregulerer Statens vegvesen fire fylkesveier i Sokndal og delvis i Eigersund

Badeplassen Halen er stengt

Det er foretatt undersøkelser av badevannskvaliteten i Sokndal, og badeplassen på Halen er stengt inntil videre. Vannkvaliteten i Åna Sira, i Linepollen og i Sokna er ...

Reguleringsplan på offentlig ettersyn - Reguleringsplan - ...

Detaljreguleringsplan for Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog – Sogndalstrand legges ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av plan- og bygningslovens ...

Sokndal kino

Hva skjer?

Motordag 3. september kl. 10

Lørdag 3. september, kl. 10. Utstilling av ...

Vis hele kalenderen

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video! 

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016