Nyheter

Formiddagskino Florence Foster Jenkins

Dramakomedien Florence Foster Jenkins vises som formiddagsfilm på Sokndal kino onsdag 7. desember kl. 11.30. Inngang kr 70. Filmen varer 1:50 og er tillatt for alle. Gratis kaffe!

Handlingsplan for godt oppvekstmiljø - høring

Handlingsplan for godt oppvekstmiljø er revidert, og foreløpig plan er nå ute på høring. Det er denne gang lagt større vekt på inkluderende miljøer og arbeid mot mobbing i lag og ...

Svømmehallen stengt

På grunn av montering av heis så må svømmehallen stenges på dagtid og kveldstid, mandag 12 og tirsdag 13 des.

Varsel om oppstart detaljergulereringsplan for Drageland ...

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8, varsles herved at det er satt i gang planarbeid med detaljreguleringsplan for industriområde på Drageland, gnr. 73, bnr. 24 m.fl., ...

Detaljreguleringsplan for Rekeland massedeponi, gnr. 70 ...

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8, varsles herved at det er satt i gang planarbeid med detaljreguleringsplan for Rekeland massedeponi i Sokndal kommune.

Ledig stilling som Rådmann

Sokndal kommune har ledig stilling som Rådmann.

Servicevarsling

Sokndal kommune vil i enkelte tilfeller ha behov for å varsle sine innbyggere raskt og enkelt, som ved vannavstenging, i forbindelse med ras, vegarbeid o.l. Varslingen skjer blant ...

Sokndal kommune har fått egen gratis energiportal

Mange oppfatter forvaltning av bolig som komplisert. Energiportalen er et naturlig sted å starte, enten for deg som planlegger oppussing, ønsker en lavere strømregning eller å øke ...

Sokndal kino

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video! 

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016