Nyheter

Stengt vei

På grunn av vegutbedring med sprengning stenges fv. 1 v/Gursli, Lund kommune.

Stengt vei

Årstadveien stengt ved Tannlege Rekeland og Selebø Rørservice grunnet gravearbeid.

Lesing gir forsprang starter opp igjen på biblioteket

Tirsdag 5. september kl. 17.00 - Lesing for 2 - 3 åringer. Torsdag 7. september kl. 17.15 - Lesing for 4 - 6 åringer. Vi leser hver tirsdag og torsdag. Kom den dagen som passer ...

Kvalitet på badevann

Resultat av badevannsprøver fra Åna Sira, Linepollen og Halen - Oppdatert 16.08.17

Stortingsvalget 2017

Informasjon om Forhåndsstemmegivning og ambulerende stemmemottak (forhåndsstemming hjemme).

Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn

Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Stortings- og Sametingsvalget 2017

Endret krav til 200-årsflom - mulige konsekvenser for ...

Sokndal kommune fikk 20.6.2017, informasjon fra NVE om kraftig økning av krav til 200- årsflom. Kommunens flomsonekart tar derfor ikke lenger tilstrekkelig høyde for fremtidig ...

Varsel om utvidet planområde for detaljreguleringsplan for ...

Prosjektil Areal AS varsler med dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, på vegne av Sokndal kommune, om ny utvidelse av plangrense for detaljreguleringsplan for Sokna. ...

Sokndal kino

Hva skjer?

Barnefestival 26/8-17

for alle barn i alle aldere

Vis hele kalenderen

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video!

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016