Nyheter

Detaljreguleringsplan for Sokna

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9 gis det herved melding om igangsettelse av reguleringsarbeid og tilhørende konsekvensutredning, samt høring av forslag til ...

Ny fastlege i Sokndal kommune

Damoun Nassehi skal overta fastlegehjemmel etter Hans Birger Visdal-Johnsen som slutter 30. april.

Handlingsplan for et godt oppvekstmiljø uten mobbing

Handlingsplanen er nylig revidert og vedtatt i hovedutvalg for levekår 31.01.2017. Planen skal være for foreldre, lag/foreninger, barn og unge selv, ansatte, skole og barnehager.

Eiendomsskatt

Informasjon vedr eiendomsskatt i 2017, og faktureringen av eiendomsskatt.

Varsel om utbedring av vei Vottaskaret

I perioden 27/2-29/3-17 vil det foregå veiarbeid ved Vottaskaret Fv 44, Hellersdalen - Bjånes.

Varsel om oppstart planarbeid

Endring av reguleringsplan for hyttefeltene Måkehei / Vågan og Oddsfjell / Revaknuten gnr. 82, bnr. 4 samt del av bnr. 2 i Sokndal kommune

TELLENES VINDPARK - VEDTAK OM STATLIG PLAN

Olje- og energidepartementet har den 17.02.2017 fattet vedtak om statlig planvirkning for de delene av Tellenes vindpark som ligger i Sokndal kommune.

Veiarbeid i Kleivan

Det vil foregå veiarbeid i Kleivan (Frøylandsheio) ved avkjørsel til Markveien i uke 7 og 8.

Sokndal kino

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video!

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016