Nyheter

TELLENES VINDPARK - VEDTAK OM STATLIG PLAN

Olje- og energidepartementet har den 17.02.2017 fattet vedtak om statlig planvirkning for de delene av Tellenes vindpark som ligger i Sokndal kommune.

Veiarbeid i Kleivan

Det vil foregå veiarbeid i Kleivan (Frøylandsheio) ved avkjørsel til Markveien i uke 7 og 8.

Høring - Reguleringsplan for gnr. 23 bnr. 6, Øvre Myssa

Reguleringsplan for gnr. 23 bnr. 6, Øvre Myssa legges ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av plan og bygningslovens §5-2 og 12-10, etter 1. gangs behandling i ...

Kulturmidler lag/foreninger i Sokndal 2017

Tilskudd/kulturmidler lag og foreninger i Sokndal 2017 Lag og foreninger i Sokndal kan nå søke om driftstilskudd for 2017. Lag/forening som driver arbeid for barn/unge blir ...

Kryssutbedring ved Løtoft/FV1

Statens vegvesen starter 6/2-17 med kryssutbedring ved Løtoft/FV1. Vegen vil bli fysisk stengt når det sprenges. Den vil åpne så raskt veibanen er ryddet. Arbeidet vil bli ...

Søknad om barnehageplass i Sokndal 2017/2018

Det er tre private barnehager i Sokndal, og nå kan du søke om barnehageplass i disse for barnehageåret 2017/2018.

Regulering Nesvåg, Sokndal kommune. Tilleggsvarsling

Prosjektil Areal AS varsler i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8, på vegne av grunneiere i Nesvåg ,om utvidelse av plangrense for Reguleringsplan Nesvåg.

Høring - Endring av minsteareal for hjort i Sokndal kommune

Sokndal kommune har mottatt forslag om å senke minstearealet for hjort fra 10.000 daa til 5.000 daa. Hjemmelen til å endre minstearealet er gitt i forskrift av 22. mars 2002 nr. ...

Sokndal kino

Hva skjer?

Revy - Jakten på ....????

Premiere torsdag 9.mars kl 19:00 Fredag ...

Vis hele kalenderen

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video!

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016