Nyheter

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende ...

Hovedutvalg for Levekår vedtok 18/4-17 å sende forskriften ut på høring til Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Forslag til forskrift legges også ut på ...

Varsel om utvidet planområde for detaljreguleringsplan for ...

Prosjektil Areal AS varsler med dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, på vegne av Sokndal kommune, om utvidelse av plangrense for detaljreguleringsplan for Sokna. ...

Utspyling av det kommunale ledningsnettet

Det vil i perioden uke 16-21 bli foretatt spyling av det kommunale ledningsnettet for Hauge og Åna Sira vannverk

Reguleringsplan for Frøyland, gnr./bnr. 56/8 og 57/3, ...

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 blir det varslet at det i privat regi er satt i gang arbeid med detaljregulering av gnr/bnr 56/8 og 57/3 på Frøyland.

Husbrannøvelse

I kveld gjennomfører Sokndal brann og redning en «husbrannøvelse» på Nedre Skarås. Røykdykkerne skal da øve på kalde og varme dykk.

Oppussing av leilighetene på Bøhaugen

Driftsavdelingen på teknikk- og miljøetaten holder nå på med oppussingen av den 3. leiligheten på Bøhaugen.

Ny fastlege i Sokndal kommune

Damoun Nassehi skal overta fastlegehjemmel etter Hans Birger Visdal-Johnsen som slutter 30. april.

Handlingsplan for et godt oppvekstmiljø uten mobbing

Handlingsplanen er nylig revidert og vedtatt i hovedutvalg for levekår 31.01.2017. Planen skal være for foreldre, lag/foreninger, barn og unge selv, ansatte, skole og barnehager.

Sokndal kino

Hva skjer?

Formiddagskino Hidden Figures 3.mai

Sokndal kino viser Hidden Figures som ...

Lille Preseteskjær Fyr er åpent 25. ...

Søndag 25. juni 2017, kl. 12 - 17, er det ...

Konsert med Helene Bøksle i ...

Onsdag 19. juli, kl. 18.00, konsert med ...

Vis hele kalenderen

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video!

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016