Nyheter

Badevann

Prøvene av badevann tatt på de kommunale badeplassene 17. juni i Åna-Sira, Halen og Linepollen er fine.

Streaming av kommunestyrets møte i kveld - mandag 17. juni

Du inviteres til å følge kommunestyrets møte i kveld via streaming. Se link nedenfor.

Opprustning FV33 Gamleveien

Opprustning av Gamleveien FV33 starter i løpet av kort tid.

Brannforebygging - https:\\branntips.no

Hjelp oss å forebygge brann!

Arrangementer i Sokndal

Vi vil gjerne oppdatere kalenderen på kommunens hjemmeside med informasjon om ditt arrangement!

Godkjente valglister - offentlig ettersyn

De godkjente listeforslagene (de offisielle valglistene) til kommunestyrevalget 9. september 2019 legges med dette ut til offentlig gjennomsyn, jf. valgloven § 6-7.

Ledig stilling som Kommunalsjef Levekår

Kommunalsjef Levekår vil ha et samordnet ansvar for kommunens tjenestetilbud innenfor tjenesteområdene omsorg, helse og velferd, oppvekst, skole og kultur. Stillingen inngår i ...

Avtalen med Titania fortsetter

Sokndal kommune er veldig godt fornøyd med at avtalen mellom Titania AS og Sokndal kommune vedrørende barneaktivitet fortsetter.

Sokndal kino

Hva skjer?

Konsert med Bent og drengerne + en pige ...

Fredag 5. juli, kl. 21.00: Konsert med Bent ...

Overraskelsestur i Magma Geopark

Lørdag 20. juli arrangerer Magma Geopark en ...

Abba-show i Sogndalstrand Amfi!

Lørdag 27. juli, kl. 20.00: Abba-show i ...

Vis hele kalenderen

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video!

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016