Nyheter

Rullering av trafikksikkerhetsplan

Sokndal kommunes trafikksikkerhetsplan skal rulleres og i den forbindelse trenger vi innspill fra deg.

Nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter

Kommunestyret har 29. oktober 2018 vedtatt nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter

Radonmåling

Ny målesesong er nå i gang. Innbyggerne Sokndal kommune får reduserte priser på radonmålinger i boliger fra Radonassistanse AS.

Den nasjonale Refleksdagen torsdag 18. oktobertt

Sokndal kommune, som trafikksikker kommune, satser i år på å dele ut refleksbånd til barnevogner i alle barnehagene og på helsestasjonen. I tillegg vil helsestasjonen dele ut ...

Hjertestarterregister

Utplasserte hjertestartere er en ekstra ressurs i samfunnet som vil kunne utnyttes mye bedre.

Influensavaksine

Influensavaksinen har kommet, og vi vil oppfordre personer med økt risiko om å vaksinere seg. Gravide kan ta kontakt med helsestasjonen eller fastlege for å få vaksine, andre tar ...

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage

Søknadskjema for redusert foreldrebetaling i barnehage

Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2019

Gode nyheter i regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2019.

Sokndal kino

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video!

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016