Nyheter

Tilbudsgrunnlag pumpestasjon Hosmosmyro

Sokndal kommune innbyr til tilbud på totalentreprise for nybygging av Hosmosmyro pumpestasjon.

Stengt vei

Kommunal vei i Rugedal vi bli stengt for gjennomkjøring i perioden 15.06.17 – 30.06.17 på grunn av vedlikehold.

Jubilanter i Sokndal kommune

Sokndal kommunes 25 og 40 års jubilanter for 2016 ble feiret i går.

Åpent informasjonsmøte om nytt deponi for Titanias ...

Åpent informasjonsmøte om nytt deponi for Titanias avgangsmasser tirsdag 13. juni 2017, kl. 19.00 - 21.00 - kinosalen på Soknatun. Titania vil her informere om planprogrammet og ...

Lag for foreninger - søknad om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2017. Søknadsfrist: 1. september 2017.

Varsling av planoppstart og planprogram nytt deponi for ...

Titania AS skal utrede nytt deponi for sine avgangsmasser fra anlegget på Tellenes. På vegne av Titania AS varsles det med dette oppstart av planprosess for nytt deponi i samsvar ...

Stenging av vei

På grunn av gravearbeid i vei ved Hanebergveien/FV44 stenges Hanebergveien fra onsdag 07.06.17. Antatt varighet er 2-3 dager.

Familiebadingen er slutt

Familiebadingen er nå slutt. Starter opp igjen etter ferien.

Sokndal kino

Hva skjer?

Konsert med Helene Bøksle i ...

Onsdag 19. juli, kl. 18.00, konsert med ...

Korpskonsert

Søndag 23.April kl. 17.00 i Sokndal kirke

Vis hele kalenderen

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video!

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016