Nyheter

Brannverndagen lørdag 21. september

Åpen dag på brannstasjonen i morgen, fra kl. 11:00 til 13:00. Alle velkomne!

Rassikring på fv. 4242 (tidligere Fv. 1) Hauge i Dalane - ...

På grunn av rassikring vil fv. 4242 (tidl. fv. 1) Hauge i Dalane – Moi, i Sokndal og Lund kommuner, være stengt for gjennomkjøring v/Frøytlog, Sokndal kommune, slik: Mandag- ...

Er du vår nye erfaringskonsulent?

Sokndal kommune skal innføre en ny samhandlingsmodell for bedre tverretatlig innsats overfor barn og familier. Modellen (BTI) skal sikre bedre og raskere hjelp til de som trenger ...

Kunngjøring om vedtatte veinavn og områdenavn i Sokndal

Sokndal kommunestyre har gjort vedtak om en rekke veinavn og områdenavn i kommunen. Informasjon om hvilke navn som er vedtatt finnes på hjemmesiden til Sokndal kommune – ...

Inspirasjonssamlinger for nye og unge bønder og gründere ...

Det vil, fra høst 2019 til våren 2020, bli seks inspirasjonssamlinger for nye og unge bønder og gründere innen mat i Dalane. Påmeldingsfrist 1.oktober. Program ligger på ...

Valgstyrets møtebok for Kommunestyrevalget 2019

Oversikt over Valgstyrets møtebok for Kommunestyrevalget 2019.

Kommunestyrevalget i Sokndal 2019 - valgte kandidater og ...

Se vedlagte oversikt. 2 stjerner betyr valgt representant. 1 stjerne betyr vararepresentant.

Åpningstid valglokaler

Vi minner om at valglokalene stenger: · Åna-Sira stemmekrets kl. 1900 · Hauge stemmekrets kl. 2000

Sokndal kino

Hva skjer?

Åpen dag - 20 års jubileum Frøyland ...

Lørdag 21. september kl. 11-14

Rally Sokndal

Lørdag 5. oktober arrangeres Rally Sokndal. ...

Vis hele kalenderen

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video!

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016