Nyheter

Kvalitet på badevann

Resultat av badevannsprøver fra Åna Sira, Linepollen og Halen - Oppdatert 16.08.17

Stortingsvalget 2017

Informasjon om Forhåndsstemmegivning og ambulerende stemmemottak (forhåndsstemming hjemme).

Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn

Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Stortings- og Sametingsvalget 2017

Endret krav til 200-årsflom - mulige konsekvenser for ...

Sokndal kommune fikk 20.6.2017, informasjon fra NVE om kraftig økning av krav til 200- årsflom. Kommunens flomsonekart tar derfor ikke lenger tilstrekkelig høyde for fremtidig ...

Varsel om utvidet planområde for detaljreguleringsplan for ...

Prosjektil Areal AS varsler med dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, på vegne av Sokndal kommune, om ny utvidelse av plangrense for detaljreguleringsplan for Sokna. ...

Statusmelding fra Hauge vannverk

Dette er en statusmelding fra Hauge vannverk i Sokndal kommune, tirsdag den 04. juli klokken 1100: Vannverket har i dag normal produksjon.

Offentlig ettersyn detaljregulering for Nesvåg havn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Nesvåg havn ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for Landbruk miljø ...

HAUGE VANNVERK - STATUS KL 1130 MANDAG 03.07.2017:

Koking av vann - ledningsbrudd i Rugedal.

Sokndal kino

Hva skjer?

Barnefestival 26/8-17

for alle barn i alle aldere

Vis hele kalenderen

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video!

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016