Nyheter

Hjertestarterregister

Utplasserte hjertestartere er en ekstra ressurs i samfunnet som vil kunne utnyttes mye bedre.

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage

Søknadskjema for redusert foreldrebetaling i barnehage

Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2019

Gode nyheter i regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2019.

Stenging av Strandgaten

Sokndal kommune er dessverre nødt til å stenge Strandgaten ved husnummer 2.

Bli bøssebærer!

Bli bøssebærer! Årets TV-aksjon går til Kirkens Bymisjon søndag 21. oktober. Meld deg på til www.blimed.no eller nils@sokndal.kommune.no.

Årsmøte Sokndalsdagene

Det inviteres til årsmøte for Sokndalsdagene tirsdag den 23. oktober kl 19:00, på møterom 2 Soknatun.

Utspyling av det kommunale ledningsnettet

Det vil i perioden uke 40-44 bli foretatt spyling av det kommunale ledningsnettet for Hauge og Åna Sira vannverk

Kunngjøring - Detaljregulering for Stien, gnr 82 bnr 9

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering Stien i møte 17.09.18, sak 058/18. Planen erstatter Reguleringsplan for ...

Sokndal kino

Selvbetjening

Sokndal kommune tilbyr selvbetjening for elektroniske skjema.

Kontakt oss

Sokndal Kommune
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 51 47 06 00 - Faks: 51 47 06 01
Brannvakt: 900 86 379
postmottak@sokndal.kommune.no

Åpningstider: 07.30 - 15.00
Org.nr. 964 965 692

Oversikt over ansatte
Ordfører

Visit Sokndal

Se vår fine video!

Video: Visit Sokndal

Brosjyre Sokndal

Brosjyre - bilde 2016