Kontaktperson

Nils Jacobsen
Næringssjef
Tlf. 51 47 06 16

Velkommen til Cittaslow

Sokndal var den første kommune i Norden som i 2003 ble medlem av den internasjonale bevegelsen Cittaslow. En internasjonal bevegelse som ble startet i Italia i 1999. I dag er det 150 kommuner som er medlemmer av Cittaslow, fordelt på 25 land. Tanken er å bremse litt på jaget, skru ned tempoet og prioritere livskvalitet og det gode liv. I Sokndal er det lov å være annerledes og litt gal. Vi har begravd Janteloven. Vi har egen kjærlighetsuke og fokus på de nære ting. Vi har ingen turister - bare gjester!
Nordisk nettverk Cittaslow på tur med MS Sjødis- Foto: Nils Jacobsen © Sokndal kommune

Cittaslow har 3 hovedmål:

  • Økt livskvalitet for kommunens innbyggere.
  • Identitet til stedet. Kjennskap til hva vi har og formidle dette videre.
  • Gjestfrihet. Kvalitet på det vi gjør og gi være best på service.

Sokndal er medlem av Nordisk nettverk Cittaslow sammen med kommunene Eidskog og Levanger i Norge, Kristinestad i Finland, Falköping i Sverige og Svendborg i Danmark. For mer informasjon om Nordisk nettverk Cittaslow.

Informasjon om Cittaslow Internasjonalt.

I Sokndal arbeides for å få til en god forankring. Det er etablert et Cittaslowråd på 11 medlemmer bestående av politikere, kommuneadministrasjon, næringsforeningen, lag/foreninger og ungdomsrådet.

Det viktigste tiltaket i forhold til lokalt engasjement er Kjærlighedsvego, som arrangeres i uke 39 hvert år. Her deltar barnehager, skole, næringsliv, lag/foreninger, kommunen og privatpersoner. For mer informasjon om Kjærlighedsvego.

Sokndal har "Det gode liv" som visjon i kommuneplanen. Det viktigste er at alle som bor i kommunen har det godt og at de som kommer på besøk får en god opplevelse slik at de ønsker å komme igjen og igjen.

Sist oppdatert 29.11.12 av Nils Jacobsen