Nyheter

Vi stenger Sogndalstrand bro for kjørende trafikk

Det er flere skader på broa som gjør at vi nå har fått en anbefaling om å stenge broa for kjørende trafikk, frem til broa blir utbedret. Det er satt av noe penger i årets budsjett, og det vil bli foreslått å legge inn en økning i budsjett 2020. Prosjektet planlegges å startes opp våren 2020. Årsaken til at prosjektet ikke kan gjennomføres før er at dette kan bli en kompleks utbedring som krever omfattende prosjektering. Videre så vil det være en fordel å utføre utbedringene uten fare for frost, hvis det blir aktuelt å bruke mørtel eller tilsvarende materiale i prosjektet.
Les mer  |   13.11.19 - 12:44

Juleprogram i Sokndal

Les mer  |   12.11.19 - 11:18

Stortinget bevilger 4 millioner ekstra til Jøssingfjord Vitenmuseum

Stortinget bevilger Jøssingfjord Vitenmuseum ytterligere 4 millioner kroner for å fjerne forurensningen i tomtegrunnen.
Les mer  |   12.11.19 - 10:07

Matrikkel og grunnbok stenges for oppdatering i slutten av 2019

Vedtakene om kommune- og fylkesreguleringene trer i kraft 1. januar 2020. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere vel 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenges systemene for all oppdatering noen få virkedager i desember 2019.
Les mer  |   12.11.19 - 09:58

Forslag til kommunedelplan for ny E39 fra Lyngdal til Ålgård

Statens vegvesen har lagt ut forslag til kommunedelplan for ny E39 fra Lyngdal til Ålgård på høring og offentlig ettersyn.
Les mer  |   11.11.19 - 09:47

Romjulstreff for studenter, utflyttede sokndøler m.v. fredag 27. desember

Sokndal kommune inviterer til Romjulstreff for studenter, utflyttede sokndøler m.v. fredag 27. desember 2019, kl. 17-19, på Lille Haua. Gratis pizza, brus og kaffe. Det blir et spennende program som vi kommer tilbake til. Velkommen!!!
Les mer  |   06.11.19 - 13:58

Snus- og røykesluttkurs

I samarbeid med frisklivssentralen i Eigersund kommune har vi nå gleden av å tilby kurs i snus- og røykeslutt til våre innbyggere.
Les mer  |   05.11.19 - 07:56

Varsel om utvidet planområde - Detaljreguleringsplan for Drageland industri / Langdal nord

Sokndal kommune har mottatt varsel om utvidelse av planområde for Detaljreguleringsplan for Drageland industri / Langdal nord (gnr. 73, bnr. 24, 26 samt gnr. 55 bnr. 2 )
Les mer  |   04.11.19 - 21:33

Enkelte gatelys og anlegg vil være frakoblet strøm grunnet varslet reparasjon

Onsdag 06.11.19 kl 20:00 - 22:30
Les mer  |   04.11.19 - 09:01

Radonmåling

Ny målesesong er nå i gang. Innbyggerne Sokndal kommune får reduserte priser på radonmålinger i boliger fra Radonassistanse AS.
Les mer  |   04.11.19 - 08:56

Melding fra Dalane Energi AS

På grunn av nødvendig vedlikehold i høyspentnettet må vi koble ut strømmen for abonnenter som forsynes fra Titania sitt nett i Sokndal. De aktuelle kundene er de som forsynes fra nettstasjonene Holmen, Li, Bu og Dydland langs Jøssingfjorden.
Les mer  |   29.10.19 - 14:05

Høring – adressenummer tildeling

Viser til vedlagte forhåndsvarsling. Adressenummer ligger nå i web-kart tilgjengelig for innsyn. Innbyggere kan nå gå inn i kartløsningen og se hvilken vei de er tilknyttet, hvilket adressenummer de er tildelt, samt om riktig antall enheter er opprettet på boligen/eiendommen.
Les mer  |   29.10.19 - 08:46

Stasjonen er offisielt åpnet

Det ble en kjekk dag både for små og store når den nye ambulansestasjonen ble åpnet lørdag.
Les mer  |   28.10.19 - 09:10

Jul i Sokndal

Det nærmer seg desember og jul med stormskritt. I den forbindelse ønsker kommune og næringsforeningen å få oversikt over planlagte arrangement fremover.
Les mer  |   28.10.19 - 09:05

Reisestipend for studenter - Søk nå

Du kan du få kr. 5.000,- i reisestipend pr. skoleår dersom du forblir folkeregistrert i Sokndal kommune gjennom studietiden.
Les mer  |   24.10.19 - 07:44

Influensavaksine

Influensavaksinen har kommet, og vi vil oppfordre personer med økt risiko om å vaksinere seg. Gravide kan ta kontakt med helsestasjonen eller fastlege for å få vaksine, andre tar kontakt med sitt fastlegekontor for avtale. Beboere ved Solbø sjukeheim vil få tilbud om vaksine der.
Les mer  |   23.10.19 - 11:51

Åpen dag og offisiell åpning av ny ambulansestasjon

Førstkommende lørdag 26. oktober inviterer Helse Stavanger HF til åpen dag på den nye ambulansestasjonen på Drageland.
Les mer  |   22.10.19 - 12:15

Svømmebassenget åpner trolig på mandag

Sokndal kommune har fått tilbakemelding om at det ikke er funnet asbest i prøvene som er tatt av taket i svømmebassenget. Derfor jobber kommunen med å kunne åpne svømmebassenget igjen mandag 21. oktober. Temperaturen er for tiden noe lav, derfor jobber kommunen for å få opp temperaturen til mandag.
Les mer  |   17.10.19 - 09:00

Folkemøte om ungdom og rus

Ruser barnet ditt seg? Avdeling for Levekår, Sokndal kommune har gleden av å invitere til åpent folkemøte om ungdom og rus.
Les mer  |   16.10.19 - 10:31

Oppdatert info svømmehall

Sokndal kommune venter fremdeles på svar på prøvene som er tatt av taket på svømmehallen. Inntil disse er på plass forblir svømmehallen stengt. Svømmehallen vil være stengt også i uke 42
Les mer  |   11.10.19 - 18:23

Fv. 4242 Frøytlog arbeidsvarslingsplan for rassikring, datoforlengelse

Datoforlengelse av tidl. plan 246-2019-D til 31.10.19, ellers ingen endringer. Fv. 4242 Frøytlog, Sokndal kommune – strekningen Sokndal – Moi
Les mer  |   11.10.19 - 18:17

Lokal høring om navnesak i Sokndal

Statens Kartverk har reist navnesak 2018/118 for navneleddet –vik/vig og –vika/viga i Sokndal kommune. Saken er reist for å få avklart rett skrivemåte for offentlig bruk. Adresseutvalget foreslår følgende skrivemåte: -vig og vigo.
Les mer  |   08.10.19 - 11:42

Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg

Målet med ordningene er å bidra til å bevare bygg og anlegg av særlig kultur- og/eller arkitekturhistorisk lokal og regional verdi.
Les mer  |   08.10.19 - 10:53

Nasjonal undersøkelse om helse og sykdom

Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030.
Les mer  |   03.10.19 - 09:22

Forslag på medlemmer til Sokndal ungdomsråd

Sokndal kommune skal ut fra ny kommunelov, etablere og velge ungdomsråd som et utvalg med medlemmer foreslått av lag/foreninger/skoler eller enkeltpersoner.
Les mer  |   03.10.19 - 08:00

Forvaltningsplan Sogndalstrand

Forvaltningsplanens formål er å være et redskap for eiere, forvaltningsmyndigheter og andre involverte som har interesser i, og roller i forvaltningen av kulturmiljøet Sogndalstrand. Den skal være veiledende, og bidra til at formålet med kulturmiljøfredningen kan oppnås og ivaretas på en best mulig måte. Fredningsbestemmelsene som gjelder for kulturmiljøet fremgår av forskriften. Forvaltningsplanen er i tråd med, og utdyper, forskriften.
Les mer  |   02.10.19 - 19:45

Har du et juletre å gi til kommunen?

Sokndal kommune trenger juletrær til julepynting i sentrum.
Les mer  |   02.10.19 - 13:08

Informasjonsmøte om avtalegiro som alternativ til brevgiro

Tirsdag 8. oktober kl.16.00-17.00 i Kinosalen, Soknatun
Les mer  |   27.09.19 - 11:59

Stengte veier ved Rally Sokndal 05.10.19

Pga arrangement Rally Sokndal, lørdag 05.10.2019, stenges følgende veger mellom kl. 09.30 -16.30 slik:
Les mer  |   26.09.19 - 09:38

Alkovett i barneidretten

Det skal være trygt og godt for barn og unge å drive med idrett i Sokndal kommune. Derfor bør idrettslag ta praten om alkohol.
Les mer  |   25.09.19 - 14:14

Stenging av svømmehallen

Taket på svømmehallen har i en lengre periode hatt flere lekkasjer i sløysene som er blitt lappet og tettet fortløpende. Kommunestyret bevilget 1 million i første perioderapport til å utbedre taket.
Les mer  |   25.09.19 - 10:19

Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - forslag på kandidater

I forbindelse med ny kommunestyreperiode 2019-2023 skal kommunestyret velge nytt Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Les mer  |   24.09.19 - 10:20

Utlysning av rammeavtale for vintervedlikehold

Sokndal kommune er i gang med å lyse ut kontrakt for vintervedlikehold av kommunale veier. Kommunen har begynt å benytte et elektronisk konkurranse gjennomførings verktøy. De som vil gi anbud på en eller flere av kontraktene må benytte linken her.
Les mer  |   23.09.19 - 16:00

Invitasjon til informasjonsmøte til eiere av bygninger innenfor Sogndalstrand kulturmiljø

INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE – 30. SEPTEMBER 2019 Rogaland fylkeskommune fordeler, på vegne av Riksantikvaren, årlig tilskudd til lokale eiere i Rogaland for istandsetting av fredete bygninger. Formålet med tilskuddsordningen er å dekke hele, eller deler av merkostnadene for å ivareta og vedlikeholde bygg og anlegg som er fredet.
Les mer  |   23.09.19 - 15:55

Rassikring på fv. 4242 (tidligere Fv. 1) Hauge i Dalane - Moi

På grunn av rassikring vil fv. 4242 (tidl. fv. 1) Hauge i Dalane – Moi, i Sokndal og Lund kommuner, være stengt for gjennomkjøring v/Frøytlog, Sokndal kommune, slik:
Les mer  |   23.09.19 - 14:10

Er du vår nye erfaringskonsulent?

Sokndal kommune skal innføre en ny samhandlingsmodell for bedre tverretatlig innsats overfor barn og familier. Modellen (BTI) skal sikre bedre og raskere hjelp til de som trenger det, og er en stor satsning over hele landet.
Les mer  |   18.09.19 - 14:04

Kunngjøring om vedtatte veinavn og områdenavn i Sokndal

Sokndal kommunestyre har gjort vedtak om en rekke veinavn og områdenavn i kommunen. Informasjon om hvilke navn som er vedtatt finnes på hjemmesiden til Sokndal kommune – www.sokndal.kommune.no eller ved henvendelse til servicekontoret, tlf. 51 47 06 00 eller epost postmottak@sokndal.kommune.no.
Les mer  |   12.09.19 - 09:02

Inspirasjonssamlinger for nye og unge bønder og gründere innen mat i Dalaneokument

Det vil, fra høst 2019 til våren 2020, bli seks inspirasjonssamlinger for nye og unge bønder og gründere innen mat i Dalane. Påmeldingsfrist 1.oktober. Program ligger på nettsiden i Eigersund kommune. ‘https://www.eigersund.kommune.no/inspirasjonssamlinger-for-nye-og-unge-boender.6243685-148494.html?printable=1 På facebook-siden til Landbrukskontoret i Eigersund og Sokndal er det lagt ut info om samlingene. https://www.facebook.com/Landbrukskontoret-i-Eigersund-og-Sokndal-870238576441401/
Les mer  |   11.09.19 - 18:03

Valgstyrets møtebok for Kommunestyrevalget 2019

Oversikt over Valgstyrets møtebok for Kommunestyrevalget 2019.
Les mer  |   11.09.19 - 13:14

Kommunestyrevalget i Sokndal 2019 - valgte kandidater og vararepresentanter

Se vedlagte oversikt. 2 stjerner betyr valgt representant. 1 stjerne betyr vararepresentant.
Les mer  |   10.09.19 - 18:22

Åpningstid valglokaler

Vi minner om at valglokalene stenger: · Åna-Sira stemmekrets kl. 1900 · Hauge stemmekrets kl. 2000
Les mer  |   09.09.19 - 14:48

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kunngjøring om stemmegivningen på valgdagen
Les mer  |   06.09.19 - 12:32

Snart valg – bruk stemmeretten!

Husk at du kan endre på stemmeseddelen.
Les mer  |   06.09.19 - 12:15

Båtopplag i Sogndalstrand Amfi

Det er tillatt med opplag av båter i Sogndalstrand Amfiet fra 1. oktober til 15. april. De som ønsker opplag av båter, må ta kontakt med servicekontoret på Soknatun, tlf. 51 47 06 00. Før båter lagres i Amfiet må det betales en avgift på kr 1.500 pr. sesong.. Bekreftelse på betalt avgift må henge synlig på båten.
Les mer  |   30.08.19 - 10:22

Mye spennende på Helsestasjonen

Endelig er jordmor på plass på helsestasjonen på faste dager. Tirsdag og fredag finner du jordmor Astrid på helsestasjonen fra kl. 08-14.
Les mer  |   30.08.19 - 10:10

Lørdagsåpent

Disse damene er klar for å ta imot din forhåndsstemme lørdag 31/8 kl. 1100-1300.
Les mer  |   29.08.19 - 14:24

Svømmehallen

Her finner du åpningstidene for svømmehallen høsten 2019
Les mer  |   27.08.19 - 12:31

Valgmøte i Soknatun 19. august

Vellykket politisk møte i går hvor alle som stiller liste ved kommunevalget 2019 var representert. Fullt hus i kinosalen på Soknatun. Her kan du se møtet: https://www.youtube.com/watch?v=B2BrSbL81pY
Les mer  |   20.08.19 - 13:07

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - hjemmestemming

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme hjemme.
Les mer  |   19.08.19 - 12:21

Kunngjøring om forhåndsstemmegivning på Solbø og Bøsenteret

For beboere og besøkende på institusjonene vil det bli mulighet for å avlegge forhåndsstemme ved Bøsenteret og Solbø sjukeheim
Les mer  |   19.08.19 - 12:17

Legatmidler 2019

Til høsten vil følgende legater bli fordelt til skoleungdom fra Sokndal: Thilda Bøes legat, John Bakke og hustrus fond, Gunnar og Gjertrud Egelands stiftelse og Lars Løvaas og hustru Annes fond. Søknadsfrist 1.november
Les mer  |   12.08.19 - 11:48

Klipp hekken før skolestart

Du som har hage ut mot offentlig vei må bidra til at vegetasjonen fra din eiendom ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. Trafikksikkerhet er også ditt ansvar.
Les mer  |   08.08.19 - 13:39

Forhåndsstemmegivning og ambulerende stemmemottak

Innenriks velgere som ønsker å avgi forhåndsstemme, kan gjøre det i tidsrommet 12. august – 6. september 2019.
Les mer  |   07.08.19 - 12:42

Rådmann - veien videre

Karl Johan Engelhart Olsens siste dag som rådmann blir 31.august.
Les mer  |   07.08.19 - 11:51

Telefon og internett linje på Sandbekk

Sokndal kommune har fått melding om knekt stolpe til internettlinjen på Sandbekk. Kommunen har fulgt opp dette med en henvendelse til Telenor for å få dette ordnet.
Les mer  |   07.08.19 - 10:58

Badevann

Prøvene av badevann tatt på de kommunale badeplassene 15. juli i Åna-Sira, Halen og Linepollen er fine.
Les mer  |   22.07.19 - 11:34

Alle kommunale hjertestartere er nå registrert

Sokndal kommune har nå fått alle de kommunale hjertestarterne inn i det nasjonale registeret på 113.no.
Les mer  |   19.07.19 - 14:41

Svevestøv fra Titania sitt landdeponi og luftkvalitet

Sokndal kommune har mottatt henvendelse fra Åna Sira om svevestøv fra Titania sitt landdeponi.
Les mer  |   18.07.19 - 11:42

Ny kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune

Vi gratulerer Tone Bergljot Eikeland med ny jobb som kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune.
Les mer  |   16.07.19 - 13:51

Årets sykle til jobben aksjon

Årets sykle til jobben aksjon ble avsluttet 21. juni 2019
Les mer  |   12.07.19 - 10:07

Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn

Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Kommunestyre- og fylkestingsvalget den 9. september 2019.
Les mer  |   11.07.19 - 10:27

Navnesaker i Sokndal

Statens kartverk har gjort vedtak om følgende gårdsnavn: Gårdsnavnet Krone – som er endret fra tidligere vedtak om skrivemåten Krune til Krone. Gårdsnavnet Drageland – som er endret fra tidligere vedtak om skrivemåten Dragland til Drageland.
Les mer  |   10.07.19 - 13:43

Informasjon om jodtabletter

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme.
Les mer  |   05.07.19 - 12:42

Ledig stilling som aktivitetskoordinator

Sokndal kommune har ledig 2 årig prosjektstilling som aktivitetskoordinator i 75% med tiltredelse snarest.
Les mer  |   03.07.19 - 12:38

Du kan stemme fra 1. juli.

Dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du komme innom servicekontoret og stemme allerede fra 1. juli.
Les mer  |   28.06.19 - 13:07

Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke

Miljødirektoratet pålegger jegere i nasjonale kartleggingsområder å teste hjortevilt felt under jakt for skrantesjuke. Miljødirektoratet ber kommune/villreinnemnd om å sende vedtaket til valdansvarlig representant, for å gjøre pålegget kjent. Valdansvarlig representant må videreformidle vedtaket til de som jakter.
Les mer  |   26.06.19 - 12:05

Streaming av kommunestyrets møte i kveld - mandag 17. juni

Du inviteres til å følge kommunestyrets møte i kveld via streaming. Se link nedenfor.
Les mer  |   18.06.19 - 13:16

Opprustning FV33 Gamleveien

Opprustning av Gamleveien FV33 starter i løpet av kort tid.
Les mer  |   17.06.19 - 09:32

Brannforebygging - https:\\branntips.no

Hjelp oss å forebygge brann!
Les mer  |   12.06.19 - 09:12

Arrangementer i Sokndal

Vi vil gjerne oppdatere kalenderen på kommunens hjemmeside med informasjon om ditt arrangement!
Les mer  |   05.06.19 - 12:15

Godkjente valglister - offentlig ettersyn

De godkjente listeforslagene (de offisielle valglistene) til kommunestyrevalget 9. september 2019 legges med dette ut til offentlig gjennomsyn, jf. valgloven § 6-7.
Les mer  |   03.06.19 - 09:33

Ledig stilling som Kommunalsjef Levekår

Kommunalsjef Levekår vil ha et samordnet ansvar for kommunens tjenestetilbud innenfor tjenesteområdene omsorg, helse og velferd, oppvekst, skole og kultur. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe.
Les mer  |   31.05.19 - 08:15

Avtalen med Titania fortsetter

Sokndal kommune er veldig godt fornøyd med at avtalen mellom Titania AS og Sokndal kommune vedrørende barneaktivitet fortsetter.
Les mer  |   29.05.19 - 10:12

Program Sokndalsdagene 2019

Les mer  |   24.05.19 - 14:42

Måledata fra kalkdoserere

Sokndal kommune har laget en nettside hvor det publiseres statistikk fra målestasjoner i elver i kommunen.
Les mer  |   23.05.19 - 22:46

Kunngjøring - Detaljregulering Måkehei

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering for Måkehei/Vågan og Oddsfjell/Revaknuten i møte 13.05.19, sak 015/19. Detaljreguleringen er en endring av reguleringsplanene for Måkehei/Vågan og Oddsfjell/Revaknuten på gnr. 82, bnr. 2 og 4 i Sokndal kommune. Reguleringsplanene er av gammel dato, vedtatt henholdsvis 1997 og 2002. Begge disse planene vil bli erstattet av den nye planen.
Les mer  |   21.05.19 - 13:01

Kunngjøring - Detaljregulering massefylling Rekeland

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering massefylling Rekeland i møte 13.05.2019 sak 014/19. Planen omfatter deler av gnr. 70 bnr. 1. Massefyllingen skal tilrettelegge for deponering av rene overskuddsmasser fra pågående anleggsområder i området Hauge.
Les mer  |   20.05.19 - 13:12

Salutt 17.mai

Grunnet tørke og mulig brannfare, blir salutten flyttet fra Løvås til Skågjo på Strandaneset. (se kart)
Les mer  |   16.05.19 - 14:27

Tildeling av midler fra Sparebankstiftelsen SR-Bank

I går delte Sparebankstiftelsen SR-Bank ut 1,9 millioner kr til 25 ulike lag og foreninger i Egersund, Sokndal, Sirdal og Bjerkreim.
Les mer  |   16.05.19 - 08:32

17. mai program i Sokndal

Se vedlagte 17. mai program i Sokndal.
Les mer  |   15.05.19 - 12:52

Utspyling av det kommunale ledningsnettet

Fra uke 21 til og med uke 26 vil det bli foretatt utspyling av det kommunale ledningsnettet for vann.
Les mer  |   09.05.19 - 09:55

Hva gjør du når du har fått nabovarsel?

Lær mer om hva du kan gjøre hvis noen har sendt deg et nabovarsel.
Les mer  |   01.05.19 - 20:44

Brann Sokndal – statusoppdatering 26.4.2019, kl. 13.45.

Sokndal kommune sin beredskapstab har hatt statusmøte med brann, sivilforsvar og heimevernet.
Les mer  |   26.04.19 - 14:08

Statusoppdatering i forhold til storbrannen kl. 8.

Statusoppdatering kl. 8 i forhold til brannen: Rolig natt. Nå er det hovedfokus på følgende områder: Fjærli (Jøssingfjord) hvor det er flammer, Årstadmarka hvor det er flammer og Rekedal hvor det droppes vann fra helikopter. Det brenner på søppelplassen ved Vottaskaret mot Jøssingfjord. Helikopter og mannskaper jobber med disse stedene, samtidig som øvrige områder er under overvåking. Det tas i løpet av helga beslutning på omfang av bemanningen i helga. Neste statusmøte kl. 12. Dersom noen av innbyggerne oppdager tilløp/oppblussing av ild, vennligst ta kontakt på vakttelefon 900 86 379.
Les mer  |   26.04.19 - 08:44

Tellenes Vindpark sponser lag og foreninger i Sokndal

Sokndal kommune har inngått avtale med Tellenes Vindpark der vindparken sponser lag/foreninger i kommunen med et årlig beløp på kr 50.000. I dag ble følgende utdeling foretatt i samarbeid med Hampus Viklund i vindparken: Sokndal Skiforening kr 12.500, Lio kr 7.500, Sokndal Turnforening kr 7.500, Sokndal Idrettsklubb kr 7.500, Sokndal KFUM/KFUK kr 7.500 og Åna-Sira Fotballklubb kr 7.500.
Les mer  |   26.04.19 - 08:32

Området ved de gamle husene i Helleren er avstengt p.g.a. steinsprang

På grunn av steinsprang ovenfor de gamle husene i Helleren, er området nå avsperret. Grunnen til dette er den oppvarmingen som fjellet har blitt utsatt for under brannen i området.
Les mer  |   25.04.19 - 21:52

Statusoppdatering om brannen i Sokndal torsdag kveld

Brannberedskapen opprettholdes i Sokndal. Det er foretatt dropping av vann fra helikopter i ettermiddag, både for å slukke tilløp til brann og som forebyggende tiltak. Mindre vind er positivt. Det samme er nedbøren som kom i ettermiddag, selv om det var begrenset. Heimevernet er dimitert i kveld, men stiller igjen i morgen tidlig. Brannvesenet fra Sokndal og Flekkefjord og Sivilforsvaret jobber kontinuerlig. Det er i kveld tatt telefonkontakt med grunneiere i berørte områder, og bedt om at de holder et våkent øye med sine eiendommer og gir beskjed til brannvesenet dersom det oppdages tilløp til brann. Kommunens krisestab opprettholdes. Neste statusmøte blir fredag kl. 08..
Les mer  |   25.04.19 - 21:15

Helikoptertur over brannområdet i Sokndal torsdag ettermiddag.

Helikoptertur over brannområdet i Sokndal torsdag ettermiddag. Filmet av brannvesenet.
Les mer  |   25.04.19 - 18:37

Grunneiers ansvar for sikringstiltak i forhold til brann m.v.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at grunneier har ansvar for bl.a. sikringstiltak i forhold til brann på egen eiendom, jf. Brannloven § 6 første ledd «Eier av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.»
Les mer  |   25.04.19 - 18:33

Oversikt over innsatsområder

Les mer  |   25.04.19 - 14:37

Statusoppdatering i forhold til storbrannen kl. 12

Et mannskap på 70 personer jobber med overvåking og beredskap i forhold til evt. oppblussing av brannen. Som et forebyggende tiltak foretas vanning både fra bakken og fra helikopter. Helikopteret konsentrerer seg om områder med dårlig tilgjengelighet. Selv om det regner akkurat nå, trengs det mye regn for å trekke tilstrekkelig langt ned i bakken, men regnet som kommer er uansett positivt. Kommunens kriseteam opprettholdes inntil videre. Nytt statusmøte kl. 17.30.
Les mer  |   25.04.19 - 14:10

Tusen takk for all hjelp mot storbrannen i Sokndal!

Sokndal kommune vil takke alle som har bidratt i forbindelse med storbrannen: Brannmannskapene fra Sokndal, nabokommunene og andre kommuner, tilbud om hjelp fra nabokommunene og andre, Sivilforsvaret, Politiet, Forsvaret, Heimevernet, helikoptermannskap, ambulansetjenesten, Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Videre vil en takke alle enkeltpersoner som har tilbudt sin hjelp, næringsdrivende, bønder og andre. Tusen takk for at dere har stilt opp på en så utrolig flott måte!!!!!!
Les mer  |   25.04.19 - 09:42

Statusoppdatering i forhold til storbrannen kl. 07.30

Situasjonen vurderes å være under kontroll. Det brenner på den gamle søppelplassen ved Vottaskaret mot Jøssingfjord. En gravemaskin blir satt inn for å få slukket brannen. Det har vært en oppblussing av brannen på Årstad. Veien inn til Blåfjellet er stengt ved Linepollen. Det kan i løpet av dagen bli oppblussinger av brannen enkelte steder, noe brannvesenet er forberedt på. Pr. nå er det et mannskap på 70 personer fra brannvesen, sivilforsvar og heimevernet. 1 helikopter er på plass.
Les mer  |   25.04.19 - 09:10

Oppdatert informasjon om storbrannen i Sokndal

Oppdatert informasjon onsdag kl. 20.
Les mer  |   24.04.19 - 20:45

Åpen kirke i forbindelse med skogbrannen i bygda

Sokndal kirke vil være åpen idag, 24.april i anledning bygdas pågående dramatiske situasjon knyttet til brann og evakuering.De som ønsker kan komme innom for stillhet, eller samtale. Kirken er åpen mellom kl 18.30 og kl 21.30 Mvh Kirkens betjening
Les mer  |   24.04.19 - 18:24

Alle evakuerte kan flytte heim

Alle evakuerte etter storbrannen kan nå flytte heim. Det oppfordres til at alle har hageslangen klar for sikkerhets skyld.
Les mer  |   24.04.19 - 13:34

Helikopterbasen er flyttet til området ved Prestegården

Helikopterbasen er flyttet til området ved Prestegården. Det kommer derfor til å bli endel støy i dette området.
Les mer  |   24.04.19 - 09:07

Informasjon i forhold til de som er evakuert

De som er evakuert kan fortsatt ikke flytte tilbake til sine hus. Det blir et statusmøte klokken 12. Kommer tilbake med mer informasjon etter dette møtet.
Les mer  |   24.04.19 - 09:03

Mer informasjon om brannen i Sokndalshallen

De som ønsker mer informasjon om brannen kan møte i Sokndalshallen. Politi og brannvesen gir informasjon hver hele time fra klokken 10.00.
Les mer  |   24.04.19 - 08:56

Oversikt over storbrannen kl 08.30

Oversiktskart over storbrannen klokken 08.30.
Les mer  |   24.04.19 - 08:55

Sokndal kommune - Oppdatert informasjon om brannen

Nødetatene og frivillige har jobbet intenst hele natten for å sikre bebyggelse, folk og verdier. Vi har hatt brannmenn og frivillige ute i Årstadmarka – Øvre Lauvås og mot Tellenes og Hellersheia, på Hegdal, Nesvåg og Rekedal gjennom natten. Fra morgenen av i dag settes inn 6 helikoptere, og 150 antall i mannskap. Det er lagt ut slanger og det vannes med høy intensitet i området mot bebyggelsen på Årstad. Evakueringen opprettholdes inntil videre, og det vil komme informasjon fra politiet senere vedrørende evakueringen. Skolen holder stengt i dag. Barnehagene holder åpent. De planlegger å holde barna inne i dag. Så kontakter de foreldre fortløpende ved behov. Oppfordring til alle: Har du en nabo eller pårørende som kan ha behov for støtte er det fint om du tar kontakt. Drikkevann: På grunn av stor gjennomstrømning i rørene kan mange oppleve at vannet er grumsete. La vannet renne til det blir klart. Kommunelegen sier at det ikke er noen fare med å drikke vannet. Dersom du eller noen av dine nærmeste har behov for hjelp kan du ringe telefon 51470600.
Les mer  |   24.04.19 - 07:29

Kartoversikt over branner i Sokndal pr. 23.00

Nå prioriteres liv og verdier. Vi ber alle være forsiktige da det kan komme gnistregn.
Les mer  |   23.04.19 - 23:16

Storbrannen i Sokndal

Området som brenner i sentrumsområdet merket med oransje. Området som evakueres merket med blått.
Les mer  |   23.04.19 - 21:59

Storbrann i Sokndal

Storbrannen i Sokndal omfatter følgende steder: Bjånes, Lauvås og Årstad. Brannen sprer seg raskt. Alle tilgjengelige ressurser er kalt ut. Brannvesenet fra Flekkefjord, Egersund og Sokndal, Sivilforsvaret og Politiet deltar. Politiet har foretar evakulering til Sokndalshallen. De som skal evakueres bes ta med liggeunderlag og sovepose. Kommunen har satt krisestab på rådhuset. 2 helikoptere er i ferd med å slokke brannen og et tredje er rekvirert. NB! Det bes om at huseiere i området det brenner, sjekker rundt sine hus i løpet av natten!
Les mer  |   23.04.19 - 21:56

Markedsundersøkelse vintervedlikehold

Sokndal kommune skal lyse ut kontrakter for vintervedlikehold som gjelder fra november 2019.
Les mer  |   05.04.19 - 13:49

Festdag på den nye helsestasjonen!

Endelig var dagen kommet for den offisielle åpningen av ny helsestasjon.
Les mer  |   05.04.19 - 13:26

VIKTIG INFORMASJON STRANDGATEN

Strandgaten mellom Strandgaten 2 og Strandgaten 4 vil bli stengt i morgen fredag 05.04.2019 mellom 07.00 og 16.00 for asfaltering.
Les mer  |   04.04.19 - 08:58

Listeforslag

Sokndal kommune har fått inn listeforslag fra Sokndal Listo, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Kristelig folkeparti og Arbeiderpartiet.
Les mer  |   03.04.19 - 09:48

Informasjon om meslinger og meslingvaksine

Den siste tiden har vi hørt og lest om flere meslingetilfeller i Norge, og vi har også hatt tilfeller av meslinger på Dalane legevakt.
Les mer  |   01.04.19 - 10:57

To tilfeller av meslinger i Dalane

Det har blitt oppdaget et nytt tilfelle av meslingsmitte i Eigersund.
Les mer  |   29.03.19 - 15:01

Åpning av den nye helsestasjonen

Fredag 5. april åpner den nye helsestasjonen. Byggearbeidene er i sluttfasen, og vi gleder oss veldig til å kunne vise fram nye topp moderne lokaler.
Les mer  |   27.03.19 - 13:51

Ny jordmor er klar!

Sokndal kommune er svært fornøyde med å kunne presentere Astrid Lian Berntsen som ny jordmor!
Les mer  |   26.03.19 - 13:03

Bli med på Sykle til jobben 2019!

Sykle til jobben er Norges største og eldste aktivitetskampanje og arrangeres i 2019 for 46. gang.
Les mer  |   20.03.19 - 11:45

Driftstilskudd til lag og foreninger i Sokndal

Nå er tiden inne for å søke om ordinært driftstilskudd til lag/foreninger i Sokndal. Søknadsfristen er 15. april og søknadsskjema finner du i selvbetjeningsmenyen på nettsidene til Sokndal kommune. Ta gjerne kontakt med oppvekst- og kulturkontoret i Sokndal for hjelp og veiledning.
Les mer  |   19.03.19 - 08:26

Tilskudd fra Tellenes Vindpark til lag og foreninger i Sokndal

Sokndal kommune har inngått avtale med Tellenes Vindpark, der vindparken gir et årlig tilskudd på kr 50.000. Tilskuddet fra vindparken skal gå til registrerte lag/foreninger i kommunen etter søknad. Tilskudd kan også gis til arrangement. Søknadsfrist 31. mars. Ordningen administreres av oppvekst- og kulturkontoret. Tusen takk til Tellenes Vindpark som bidrar i lokalsamfunnet!
Les mer  |   19.03.19 - 08:07

Nye elektroniske medisin-dispensere

Sokndal kommune tar i bruk elektroniske medisin-dispensere. Det skal bidra til økt mestring for bruker, og sikre rett medisin til rett tid.
Les mer  |   14.03.19 - 09:30

Ledig stilling som rådmann

Ledig stilling som rådmann i Sokndal. Søknadsfrist: 31. mars 2019.
Les mer  |   12.03.19 - 14:40

Betaling med Vipps

I forbindelse med utsendelse av faktura for kommunale avgifter har 300 innbyggere mottatt faktura via Vipps. Vi er gjort oppmerksom på at flere Vipps brukere har mottatt faktura uten å ha tatt et aktivt valg om å ville motta faktura i Vipps-appen. Vi anbefaler å sjekke innstillingene i Vipps under Profil-Betalingsvalg. Dersom valget «Betal regningene med Vipps» er skrudd på vil du kunne motta faktura fra kommunen/bedrifter. Dersom du har mottatt regning for kommunale avgifter på Vipps men ønsker en kopi på mail; kontakt Økonomikontoret tlf 51 47 06 00 eller e-post okonomi@sokndal.kommune.no.
Les mer  |   01.03.19 - 13:26

Ny fiskeplass i Åna-Sira, opparbeidet av Sira-Kvina kraftselskap

Sira-Kvina kraftselskap har opparbeidet fiskeplass i Åna-Sira. Dette er et av flere prosjekt som skal gjennomføres i Åna-Sira i forbindelse med avbøtende tiltak i forhold til vassdraget. Gjenstående prosjekt: Toalett, badeplassen Hammerhølen og bobilparkering. Mye på gang i Åna-Sira. Tusen takk til Sira-Kvina for den gode jobben som er gjort i forbindelse med fiskeplassen!
Les mer  |   01.03.19 - 10:12

Ansatte har ryddet søppel rundt Soknatun

Ansatte på Soknatun brukte lunchpausen til å rydde søppel - belønningen var en velfylt pølsegryte.
Les mer  |   01.03.19 - 09:36

Kunngjøring - Planprogram Sokna del 1, Flomtunnel Prestbro - Jøssingfjord

Sokndal kommunestyre har den 18.02.2019 – Sak 010/19 fastsatt Planprogram for Detaljregulering Sokna Del I, Flomtunnel Prestbro - Jøssingfjord, Sokndal kommune. Ved en inkurie har vedtaket blitt fattet med henvisning til Plan- og bygningslovens §§ 12-9.
Les mer  |   28.02.19 - 12:50

Kunngjøring - Planprogram for landdeponi Rekefjord øst

Sokndal kommunestyre har den 18.02.2019 – Sak 009/19 fastsatt Planprogram for landdeponi Rekefjord øst - Reguleringsplan med konsekvensutredning for håndetering av avgangsmasser for Titanias gruvedrift ved Tellenes Sokndal kommune. Ved en inkurie har vedtaket blitt fattet med henvisning til Plan- og bygningslovens §§ 12-9 og 12-11. Reguleringsplan med konsekvensutredning for håndtering av avgangsmasser for Titanias gruvedrift ved Tellenes, Sokndal kommune, planprogram for landdeponi Rekefjord øst er fastsatt i henhold til forskrift om konsekvensutredning §6.
Les mer  |   28.02.19 - 12:10

Lag og foreninger i Sokndal inviteres til samarbeidsmøte

Oppvekst- og kulturetaten inviterer alle lag/foreninger i Sokndal til samarbeidsmøte. Møtet blir på Soknatun i møterom 2, tirsdag 5. mars kl. 18.00.
Les mer  |   27.02.19 - 10:36

Digitalisering av fakturautsendelsen

Sokndal kommune arbeider med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden av digital utsendelse.
Les mer  |   25.02.19 - 13:25

Årsregnskap for Sokndal kommune 2018

Netto driftsresultat ble kr. 8.876.074,- dvs. 3% av driftsinntektene. Etter avsetninger er det et udisponert (overskudd) på kr. 8.175.398.
Les mer  |   21.02.19 - 12:26

Helsesykepleier ved helsestasjonen

Sokndal kommune har i dag ansatt Kjersti Berge som helsesykepleier ved helsestasjonen.
Les mer  |   13.02.19 - 10:03

Elektronisk timebestilling på legekontoret

Legekontoret har tatt i bruk elektronisk timebestilling.
Les mer  |   29.01.19 - 13:00

Nå skal alle små vannforsyningsanlegg registreres

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker.
Les mer  |   28.01.19 - 20:58

eFaktura og AvtaleGiro

Sokndal kommune oppfordrer innbyggere til å ta i bruk digitale betalingsmetoder for kommunale fakturaer. Fordelene er mange, både for innbyggere og kommunen. eFaktura og AvtaleGiro er den enkleste måten å unngå ubehagelige overraskelser på.
Les mer  |   24.01.19 - 13:18

Barnevernsvakt

Vi ser at flere medier rapporterer at Sokndal kommune ikke har barnevernsvakt, dette på bakgrunn av opplysninger fra Fylkesmannen i Rogaland.
Les mer  |   18.01.19 - 13:02

Rullering av trafikksikkerhetsplan

Sokndal kommunes trafikksikkerhetsplan skal rulleres og i den forbindelse trenger vi innspill fra deg.
Les mer  |   16.01.19 - 09:58

Livskvalitetsundersøkelse

Sokndal kommune ønsker å kartlegge opplevd livskvalitet i kommunen, så vi kan tilby tjenester og iverksette tiltak som fører til økt livskvalitet for alle som bor i kommunen.
Les mer  |   11.01.19 - 08:29

Ledig stilling som Rådmann

Vi søker en framtidsrettet og engasjert samfunnsbygger, som gjennom aktivt lederskap motiverer og skaper engasjement hos medarbeidere, folkevalgte, innbyggere og næringsliv til fortsatt vekst og positiv utvikling i kommunen vår.
Les mer  |   07.01.19 - 12:11

Nye telefontider legekontoret

Legekontoret endrer telefontidene fra 2. januar 2019
Les mer  |   12.12.18 - 13:22

Ny versjon av Se eiendom

Se eiendom er ei av Kartverkets mest populære tenester med 8,8 millionar klikk i året. No lanserer de ein ny versjon som mellom anna er betre tilpassa mobil.
Les mer  |   05.12.18 - 10:59

Pendlerparkeringen er åpen

På pendlerparkeringen er det også ladestasjon for elbiler, informasjon, beplantning, sykkel- og mopedparkering.
Les mer  |   30.11.18 - 14:52

Legatmidler 2018

Grunnet lav rente og lite midler til fordeling, har legatstyret bestemt at det ikke vil bli utbetalt legatmidler i år.
Les mer  |   21.11.18 - 12:31

Jul i Sokndal

Program førjulstiden i Sokndal.
Les mer  |   19.11.18 - 13:48

Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Offentlige instanser, private aktører og lag/foreninger kan nå søke om støtte til prosjekter rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier.
Les mer  |   19.11.18 - 09:33

Nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter

Kommunestyret har 29. oktober 2018 vedtatt nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter
Les mer  |   02.11.18 - 14:26

Radonmåling

Ny målesesong er nå i gang. Innbyggerne Sokndal kommune får reduserte priser på radonmålinger i boliger fra Radonassistanse AS.
Les mer  |   29.10.18 - 09:17

Den nasjonale Refleksdagen torsdag 18. oktobertt

Sokndal kommune, som trafikksikker kommune, satser i år på å dele ut refleksbånd til barnevogner i alle barnehagene og på helsestasjonen. I tillegg vil helsestasjonen dele ut armreflekser til alle 2. trinn når de skal til samtale på skolen. Ellers vil helsestasjonen fortsette å dele ut refleksbånd og armreflekser ut over høsten. Materiellet er fått av Trygg Trafikk, gjennom samarbeidet med Sokndal kommune som trafikksikker kommune. Vi oppfordrer alle til å ta fram sine reflekser og refleksvester og bruke dem nå i høstmørket.
Les mer  |   19.10.18 - 12:25

Hjertestarterregister

Utplasserte hjertestartere er en ekstra ressurs i samfunnet som vil kunne utnyttes mye bedre.
Les mer  |   19.10.18 - 12:25

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage

Søknadskjema for redusert foreldrebetaling i barnehage
Les mer  |   11.10.18 - 12:29

Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2019

Gode nyheter i regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2019.
Les mer  |   08.10.18 - 14:19

Stenging av Strandgaten

Sokndal kommune er dessverre nødt til å stenge Strandgaten ved husnummer 2.
Les mer  |   05.10.18 - 13:51

Bli bøssebærer!

Bli bøssebærer! Årets TV-aksjon går til Kirkens Bymisjon søndag 21. oktober. Meld deg på til www.blimed.no eller nils@sokndal.kommune.no.
Les mer  |   04.10.18 - 13:54

Kunngjøring - Detaljregulering for Stien, gnr 82 bnr 9

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering Stien i møte 17.09.18, sak 058/18. Planen erstatter Reguleringsplan for fritidsboliger, gnr. 82 bnr. 9 Stien
Les mer  |   26.09.18 - 14:20

Kunngjøring - Detaljregulering for Josefinestien

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering for Josefinestien i møte 17.09.18, sak 060/18. Planen skal legge til rette for ny boligbebyggelse på Frøyland, gnr. 57 bnr. 3.
Les mer  |   26.09.18 - 14:19

Adresseutvalget - forslag på områdenavn

Adresseutvalget kommer med forslag på navn på 25 områder i Sokndal. Et område er et sted hvor det ikke er bilvei, men hvor det er hytter og/eller hus. Innspill til foreslåtte områdenavn sendes til postmottak@sokndal.kommune.no eller til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane, innen 15. oktober 2018.
Les mer  |   25.09.18 - 09:57

Veien i Rugedal er nå stengt

Veien i Rugedal er nå stengt, og vil dessverre bli stengt noen dager fremover, dette grunnet veiarbeid.
Les mer  |   24.09.18 - 12:23

Oppdatering farlig vær - orange varsel vind, gult flomvarsel, gult jordskaredvarsel

MET har vurdert farevarsel på rødt nivå, men at de opprettholder oransje nivå for Rogaland og Agder.
Les mer  |   21.09.18 - 14:31

Oransje varsel - Svært kraftig vind i Rogaland

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje varsel (nest høyeste) om svært kraftig vind ettermiddag og kveld fredag 21.9.2018.
Les mer  |   21.09.18 - 09:29

Kunngjøring - Detaljregulering Jøssingfjord vitenmuseum - Helleren

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt detaljregulering Jøssingfjord vitenmuseum – Helleren i møte 05.07.18, sak 055/18. Planområdet omfatter gnr. 46 bnr. 82, 5, 76 Jøssingfjord.
Les mer  |   21.09.18 - 09:29

Bli med på friluftsskole i høstferien

Dalane Friluftsråd arrangerer en tredagers friluftsskole i høstferien. Liker du fysisk aktivitet ute og kan tenke deg tre dager med mange spennende aktiviteter, er dette noe for deg!
Les mer  |   18.09.18 - 11:48

Kjærlighedsvego 21. - 30. september 2018

Velkommen til å delta i Kjærlighedsvego i Sokndal!
Les mer  |   17.09.18 - 08:30

Stengt vei

Kommunal vei blir stengt ved Åvendalskrysset
Les mer  |   11.09.18 - 09:37

Avtale med AV OG TIL

Sokndal kommune har i dag fulgt opp det politiske vedtaket fra levekårsutvalget og signert formell samarbeidsavtale med alkovett organisasjonen AV OG TIL. Ordfører Trond Arne Pedersen signerte avtalen. Han var godt fornøyd med at dette viktige forebyggende arbeidet nå påbegynnes. Kommunens ruskonsulent Henriette Lorentzen er oppnevnt til AV OG TIL koordinator. Hun skal i tiden framover samarbeide tett med organisasjonen slik at lokale tiltak og opplegg for forebyggende arbeid kommer på plass. AV OG TIL samarbeidet skal inngå som en del av kommunens folkehelsearbeid.
Les mer  |   05.09.18 - 14:16

Asfaltering FV33 gjennom sentrum

Deler av FV33 gjennom sentrum i kveld fra klokken 20.00 og utover.
Les mer  |   04.09.18 - 13:46

Redusert fremkommelighet Sogndalstrand bru

Sokndal kommune kan dessverre bare tillate personbiler over Sogndalstrand bru.
Les mer  |   04.09.18 - 09:54

Fv. 1 Mydland - Mydlandsvannet, Sokndal kommune - asfaltarbeid

På grunn av asfaltarbeid på fv. 1, strekningen Mydland - Mydlandsvannet, Sokndal kommune, stenges vegen for gjennomkjøring.
Les mer  |   29.08.18 - 14:10

eFaktura

Sokndal kommune oppfordrer innbyggere til å ta i bruk digitale betalingsmetoder for kommunale fakturaer. Fordelene er mange, både for innbyggere og kommunen. En eFaktura kommer ferdig utfylt og klar til godkjenning i nettbanken, med AvtaleGiro sørger banken for at regningen automatisk blir betalt på forfallsdato.
Les mer  |   21.08.18 - 10:45

Skolestart

Velkommen til skolestart!
Les mer  |   16.08.18 - 07:46

Ny kommunalsjef Teknikk- og Miljø

Margit Åreskjold er ansatt som ny kommunalsjef Teknikk- og Miljø, i Sokndal Kommune. Hun vil ha sin første arbeidsdag hos oss 18. oktober 2018
Les mer  |   08.08.18 - 12:10

Totalforbudet oppheves

På bakgrunn av nedbøren som er kommet i flere områder innenfor regionen vår, oppheves totalforbudet mot grilling og bål fra og med 1. august.
Les mer  |   02.08.18 - 09:46

Helsestasjonen er stengt i uke 30 og 31

Helsestasjonen vil grunnet ferie og sykdom dessverre være stengt i uke 30 og 31.
Les mer  |   18.07.18 - 12:15

Foredrag om forvaltning & jakt på hjort og elg

Tid: Tirsdag 14 August klokken 19:00. Sted: Bjerkreim Samfunnshus.
Les mer  |   18.07.18 - 08:53

Vannforbruket i Sokndal kommune

På grunn av langvarig tørke har det kommunale vannverket nådd maksgrensen for å kunne opprettholde nok produksjon av tilstrekkelig mengde vann gjennom UV – anlegget.
Les mer  |   17.07.18 - 14:54

Badevann

Prøver av badevann tatt på de kommunale badeplassene 16. juli i Åna-Sira, Halen og Linepollen viste alle lave tall av tarmbakterier.
Les mer  |   17.07.18 - 10:52

Varsling av utvidet planprogram og revidert plangrense nytt deponi for Titanias avgangsmasser

Titania AS skal utrede nytt deponi for sine avgangsmasser fra anlegget på Tellenes. På vegne av Titania AS varsles det med dette oppstart av planprosess (revidert plangrense) for nytt deponi i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Samtidig legges forslag til utvidet planprogram ut på høring i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 14-2. Varselet sendes ut til de som blir berørt av forslaget og andre høringsparter.
Les mer  |   16.07.18 - 14:32

Lavt grunnvannsnivå

Det er for tiden lav og til dels svært lav grunnvannstand i fylket. Det er lokalt store variasjoner, men de fleste steder antar NVE at situasjonen er vel så prekær som i 2010, da store deler av fylket opplevde vannmangel og tørke.
Les mer  |   10.07.18 - 12:30

OPPDATERING - ÅNA-SIRA – SVEVESTØV FRA TITANIA SITT LANDDEPONI

På grunn av synlig svevestøv i Åna –Sira, gikk vi i går ut med anbefaling til sårbare grupper om å være mest inne. Dette ble gjort i samråd med Folkehelseinstituttet som et føre-var. Dette skulle vurderes på ny etter at vi fikk svar på målinger.
Les mer  |   10.07.18 - 11:53

Igjen innført totalforbud mot aktiviteter som kan føre til brann

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.
Les mer  |   05.07.18 - 07:41

Redusert kapasitet på vei

Strandgaten vil bli stengt for større kjøretøy ved Spinneritomten
Les mer  |   21.06.18 - 12:27

Rådmann Helge Madland slutter

Rådmann Helge Madland har gjennomført store endringer i organisasjonen på svært kort tid. Samtidig som mange gode og varige endringer har blitt gjennomført, har det blitt betydelig støy i organisasjonen. På bakgrunn av dette har rådmann, ledergruppe og ordfører funnet det tjenlig at rådmannen slutter i stillingen.
Les mer  |   19.06.18 - 13:59

Badevannsprøver

Resultatene av badevannprøver fra Linepollen, Halen, Spinnerihølen, Hellevik, Stemmetjørn og Sanden i Åna Sira er fine.
Les mer  |   15.06.18 - 08:48

Alternative badeplasser i Sokndal

Badeplassen i Linepollen er stengt som følge av lav vannføring i elva. Blant andre fine badeplasser i Sokndal kan nevnes: Løgevik (mellom Sogndalstrand og Rekefjord) - se bilde - adkomst med båt eller over Rekefjord Stone, Hellevik med adkomst fra Tothammer - her er det muligheter helt innerst i bukten eller ytterst for de som kan svømme. Sokndal kommune har også badeplassen Halen i Rekedal, innerst i Podlen.
Les mer  |   11.06.18 - 09:23

Fraråder bading i elva

På grunn av liten vannstand og fare for forurensning, fraråder kommuneoverlegen bading i elva nedenfor Soknatun.
Les mer  |   08.06.18 - 14:53

Veien stengt på Tothammer

Vei på Tothammer stenges for gjennomkjøring. Veien blir stengt mellom de røde markeringene som vises på kartet.
Les mer  |   08.06.18 - 12:19

Totalforbud på aktivitet som kan føre til brann

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.
Les mer  |   05.06.18 - 14:32

Båndtvang i Sokndal kommune

Sokndal kommune har fått flere henvendelser fra folk som klager på løse hunder på badeplasser. Vi minner derfor om politivedtektene for Sokndal kommune der det er vedtatt at Sokndal kommune har utvidet båndtvang fra 1. april til 31. oktober.
Les mer  |   04.06.18 - 08:59

Høring og offentlig ettersyn - 1.gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Josefinestien

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 legges Detaljreguleringsplan for Josefinestien ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedutvalg for Landbruk, Miljø og Teknikk den 23.05.2018 i sak 030/18.
Les mer  |   29.05.18 - 10:42

Offentlig ettersyn - 1. gangs behandling - Detaljregulering for Måkehei/Vågan og Oddsfjell/Revaknuten

I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-9 og 12-11legges Detaljregulering for Måkehei/Vågan og Oddsfjell/Revaknuten - gnr. 82, bnr. 4 samt del av bnr. 2 ut til offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknikk 18.04.2018 i sak 021/18.
Les mer  |   29.05.18 - 10:25

Utvidelse av reguleringsplan for Jøssingfjord vitensenter - Begrenset høring

Varsel om utvidet planområde skjer i samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven.
Les mer  |   28.05.18 - 12:37

Ny midlertidig teknisk sjef

Tidligere rådmann i Egersund Karl Johan Olsen vil fungere som teknisk sjef i Sokndal frem til ny teknisk sjef er ansatt. Karl Johan har erfaring fra teknisk etat, og har bidratt med planlegging og kjenner godt lovverket og det som berører teknisk sektor på overordnet nivå. Han er engasjert gjennom sitt foretak Engelhart Consulting.
Les mer  |   28.05.18 - 12:11

Tour des Fjords gjennom Sokndal 24. mai!

Tour des Fjords går gjennom Sokndal 24. mai. Se vedlagte program. Beste innslag belønnes med kr 2.500,-! Møt opp og skal liv og røre - sett Sokndal på kartet!
Les mer  |   24.05.18 - 12:32

17. mai program i Sokndal

Se vedlagte 17. mai program i Sokndal.
Les mer  |   16.05.18 - 12:28

Årets sykkelritt i Sokndal - Tour des Fjords - 24. mai

Sokndal kommune gjør oppmerksom på at aktuelle veier på Hauge blir stengt under sykkelrittet Tour des Fjords, torsdag 24. mai.
Les mer  |   14.05.18 - 13:43

Ledig stilling som kommunalsjef Teknikk-og miljø

Det er ledig 100% stilling som Kommunalsjef Teknikk-og miljø. Arbeidsted: Rådhuset
Les mer  |   27.04.18 - 13:45

Malmtogets Gourmet-tur 25. mai!

Sokndalsdagene 2018. Malmtogets Gourmet-tur fredag 25.5 kl. 19:00. På fredagen under Sokndalsdagene har du mulighet til å delta på “Malmtogets Gourmet-tur” et samarbeid mellom Sokndalsdagene-komiteen, Rune Løyning, Johnny Nesvåg, Sogndalstrand Kulturhotell, Bil & Mekaniske AS og Annetur.
Les mer  |   26.04.18 - 09:58

Dugnad - Rydding av plas i strandsonen lørdag 12. mai!

Løgevik naturhavn ønsker å invitere alle til en felles dugnad for å plukke plastavfall i strandsonen på strekningen Knubedal - Rekefjord. Kommunen vil sørge for konteinere i både Rekefjord og Sogndalstrand. Oppfordrer alle som har småbåter til å delta. Nærmere detaljer kommer etter hvert, men husk å sette av 12.mai, kl. 9 - 15, til dette gode formålet. Satser på godt vær og en kjekk dag sammen. Vi avslutter dagen med grilling i amfiet.
Les mer  |   24.04.18 - 15:04

Rydding av søppel i strandsonen

Ta kontakt med Dalane Friluftsråd. Vi har god oversikt over kysten i Dalane og kan være med å tipse om områder der det trengs ekstra rydding. Skoler og barnehager kan ta kontakt med friluftspedagog Stein-Roar Slotterøy.
Les mer  |   23.04.18 - 13:55

Sokndal kulturskole - 3-årig samarbeid med 3 bedrifter

Sokndal kulturskole har inngått et 3-årig samarbeid med Rekefjord Stone AS og ALTIFIBER for å sikre et godt og forutsigbart tilbud til kulturskolen sine elever.
Les mer  |   23.04.18 - 11:48

Signert avtale vedrørende barneaktivitet med Titania AS

I dag ble tidligere omtalt avtale mellom Titania AS og Sokndal kommune formalisert og signert.
Les mer  |   18.04.18 - 12:58

Dårlig internettilgang/mobildekning?

Hjelp oss å kartlegge dekningen i kommunen
Les mer  |   11.04.18 - 13:18

Høring - Rekefjord Stone AS - Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til arbeid i sjø ved eiendom

Fylkesmannen i Rogaland har mottatt søknad fra Multiconsult Norge AS Egersund på vegne av Rekefjord Stone AS om tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. § 16
Les mer  |   11.04.18 - 13:01

Takket være Titania AS gjenoppstår ordningen med midler til barneaktivitet

Sokndal kommune er svært fornøyde med at Titania AS har tatt initiativ til å reetablere ordningen med midler til stimulering av barneaktivitet.
Les mer  |   09.04.18 - 13:14

Styrekurs i Egersund

Mulighetskommunen Eigersund skal i samarbeid med Næringsforeningen og Projure arrangere styrekurs i Egersund torsdag 19. april kl. 18.00 – 21:00. Jeg ønsker å sende ut informasjonen til alle frivillige organisasjoner, politiske parti også ungdomsorganisasjonen i Dalane kommunene. Solid styrearbeid er avgjørende i alle virksomheter på alle nivå. Dette introduksjonskurset er tilpasset styrets ansvar og god styreskikk om du representerer en bedrift, lag og foreninger eller i politikken. Mer informasjon her: http://www.naeringsforeningen.no/webfolder8.aspx?BookingId=88523e0f-2b9e-4f05-87da-2067afdbdebc
Les mer  |   04.04.18 - 12:33

Høring og offentlig ettersyn - 1. gangs behandling - Detaljregulering boliger Stien

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 legges Detaljreguleringsplan for Stien ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedutvalg for Landbruk, Miljø og Teknikk den 14.03.2018 i sak 017/18.
Les mer  |   21.03.18 - 12:28

Avtale om fjerning av Bunnpris bygget

Sokndal kommune har inngått avtale med Skoga Eiendom om at Bunnpris-bygget blir fjernet snarest mulig og senest innen 1. september 2018.
Les mer  |   16.03.18 - 12:48

Endring i Teknikk- og miljøetaten fra 31. mars 2018

Teknikk- og miljøetatens stab, driftsleder og ledende renholder ble i dag kl 14 orientert om at kommunalsjef Roger Egeli, etter egen anmodning, har blitt innvilget fratredelse fra stillingen fra og med den 31.03.2018.
Les mer  |   14.03.18 - 14:44

Ny leverandør av bedriftshelsetjeneste i Sokndal kommune er nå godt i gang med sitt arbeid

Representant fra HMS 365 Eli Anne Takle var til stede på gårsdagens AMU møte. Her ble årshjul og handlingsplan for BHT vedtatt. Arbeid med overordnede styringssystemer og HMS systemer vil bli prioritert dette halvåret.
Les mer  |   02.03.18 - 09:54

Nyansettelser i Sokndal kommune

Sokndal kommune har ansatt flere nye medarbeidere.
Les mer  |   01.03.18 - 14:06

Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering - Nytt skjema fra 1.1.18

Som følge av ny forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering, avvikles eksisterende skjema: Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering  (703034e).
Les mer  |   01.03.18 - 12:39

Eiendomsskatt

Informasjon vedr eiendomsskatt i 2018
Les mer  |   01.03.18 - 09:21

Informasjonsmøte om veinavn i Sokndal

Adresseutvalget inviterer til åpent informasjonsmøte om arbeidet med veinavn i Sokndal - mandag 12. mars 2018, kl. 19.00, Brannstasjonen på Drageland Presentasjon av foreslåtte veinavn, innspill og diskusjon.
Les mer  |   28.02.18 - 13:07

Workshop: Dans - Drama - Kunst

Workshop: Dans - Drama - Kunst - Lørdag 24. februar fra kl. 10 - 15.30. Søndag 25. februar kl. 11 - 15. Dans arrangeres i Dansesalen på Sokndal kulturskole. Drama arrangeres i kinosalen på Soknatun. Kunst arrangeres ved Sokndal Kulturskole.
Les mer  |   09.02.18 - 13:52

Ny ledende helsesøster er ansatt

Sokndal kommune har i dag ansatt ny ledende helsesøster. Vi er veldig godt fornøyd med å kunne presentere Siw Randi Tollefsen som vår nye helsesøster.
Les mer  |   02.02.18 - 13:51

Nye adresseparseller i Sokndal - kom med innspill!

Adresseutvalget i Sokndal ber om innspill på foreslåtte adresseparseller i Sokndal. Hele kommunen skal nå få adresser. Dette kan være veinavn eller navn på et område. Adresseutvalget har fulgt oppsettet på tildelte veilenker. Adresseutvalgets forslag framlegges Språkrådet og Kartverket før saken avgjøres av kommunestyret.
Les mer  |   30.01.18 - 12:59

Friluftskveld i Sokndal

Dalane friluftsråd arrangerer Friluftskveld i Linepollen torsdag 1. februar 2018, fra kl. 17.30 til 19.00.
Les mer  |   30.01.18 - 12:58

Høring og offentlig ettersyn: Detaljreguleringsplan for massedeponi Rekeland gnr 70 bnr 1

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 legges Detaljreguleringsplan for massedeponi Rekeland gnr 70 bnr 1 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedutvalg for Landbruk, Miljø og Teknikk den 04.10.2017 i sak 053/17.
Les mer  |   24.01.18 - 12:28

Babybading i Sokndal

Nye tidspunkt for babybading i Sokndal.
Les mer  |   19.01.18 - 12:31

Babysvømming

Heroes of Haua er glade for å kunne tilby babybading. Dette er et tilbud med åpent basseng for alle babyer i alderen 5 måneder til 1,5 år i følge med voksen.
Les mer  |   15.01.18 - 11:45

Ny kommunepsykolog

Sokndal kommune er veldig fornøyd med at nytilsatt kommunepsykolog Susana Nascimento nå er på plass!
Les mer  |   05.01.18 - 08:44

Nye adresseparseller

I forbindelse med adresseringsprosjektet har administrasjonen vedtatt utforming av ca 90 adresseparseller for Sokndal kommune.
Les mer  |   02.01.18 - 13:02

Godt nyttår

Sokndal kommune ønsker alle innbyggere, ansatte og samarbeidspartnere et godt nyttår.
Les mer  |   29.12.17 - 12:51

Private boligtomter - registering!

Det opprettes en oversikt av private salgsklare boligtomter i Sokndal kommune på Sokndal kommunes hjemmeside. De som vil benytte seg av denne tjenesten må selv melde inn sine salgsklare boligtomter til kommunen. Informasjon sendes til: nils@sokndal.kommune.no
Les mer  |   20.12.17 - 15:20

På topp i Dalane - folkehelsepremie fra Sokndal kommunet

For å stimulere ekstra til at sokndøler deltar på opplegget med toppturer i regi av Dalane Friluftsråd har folkehelsegruppen hvert år en ekstra premie. Vi deler ut to gavekort på kr 2.500,- hver - et til en deltaker under 18 år, og et til en deltaker over 18 år. Vi har nå foretatt trekning for 2017 ved ordfører, og følgende personer kan hente en ekstra julegave på servicekontoret, Soknatun: Kristian Nesvåg og Leonard Løvås Aamodt. Gratulerer begge to!
Les mer  |   20.12.17 - 15:01

Borgerlig vielse i Sokndal kommune

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlig vielse i Norge. Jamfør vedtak KS 11.12.2017. I Sokndal kommune vil vigsler utføres etter avtale i kommunens ordinære åpningstider i møterom på rådhuset eller i amfibygget på Sogndalstrand. På forespørsel, og så langt kapasitet og praktiske hensyn tillater det, kan vielsen foregå på andre steder og tidspunkt.
Les mer  |   20.12.17 - 09:43

Musikk i gatene i Hauge i Dalane

Tusen takk til Sokndal Musikkorps som sørger for fin julemusikk og god julestemning på Haua.
Les mer  |   20.12.17 - 07:46

Ny bedriftshelsetjeneste

Sokndal kommune har i dag inngått avtale med HMS 365 AS. De skal levere bedriftshelsetjeneste til kommunen i de neste tre år. Vi gleder oss til å ta fatt på samarbeidet med HMS 365 AS fra 2018!
Les mer  |   15.12.17 - 14:16

Jubilanter i Sokndal kommune

Sokndal kommunes jubilanter ble feiret i kveld sammen med kommunestyrets medlemmer og kommunalsjefer.
Les mer  |   11.12.17 - 22:12

Varsel om flom - oransje nivå

NVE har sendt ut flom- og jordskredvarsel på oransje nivå for 6-8. desember
Les mer  |   04.12.17 - 12:20

Stengt vei mellom Birkeland og Åvendal

Grunnet veiarbeid - stenges veien mellom Birkeland og Åvendal, alle virkedager fra kl. 07.00 til kl. 15.30
Les mer  |   30.11.17 - 12:38

Blåfjellbanen stenges for trafikk

Onsdag 29.11 – fredag 01.12 vil Blåfjellbanen være stengt for trafikk på grunn av vedlikehold.
Les mer  |   28.11.17 - 12:30

Avslutning av arbeidsforhold

Kommunalsjef Fellestjenester, Leif Tore Slettebøe, har etter eget ønske tatt initiativ til å avslutte arbeidsforholdet med Sokndal kommune. Sokndal kommune vil takke Slettebøe for viktige bidrag og innsats gjennom mange år, og ønsker han lykke til videre.
Les mer  |   27.11.17 - 13:43

Stengt vei Fv. 501 og Fv. 32

Fv. 501 og Fv. 32 blir periodevis stengt (inntil 30 min) mandag-torsdag kl 08.00-20.00, i tiden 21.11.-15.12.17, pga dekkearbeid.
Les mer  |   21.11.17 - 13:37

Flom- og jordskredvarsel

Fra natt til torsdag ventes mye nedbør som regn og snøsmelting på grunn av stigende temperatur. Dette vil føre til økende vannføring og flom på gult nivå.
Les mer  |   21.11.17 - 12:55

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Nesset - Sogndalstrand

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt detaljreguleringsplan for Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Nesset - Sogndalstrand i møte den 08.05.17, sak 030/17.
Les mer  |   20.11.17 - 10:47

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Privat detaljregulering Motorsportsenter gnr. 56, bnr. 1 m.fl. Kroheia

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt detaljreguleringsplan for Motorsportsenter Gnr. 56, bnr. 1 m.fl. – Kroheia i møte den 30.10.17, sak 061/17.
Les mer  |   13.11.17 - 10:43

E39 Lyngdal vest - Sandnes

Målet for prosjektet er å planlegge firefelts motorveg mellom grense Lyngdal/Kvinesdal i Vest-Agder og Sandnes i Rogaland. Vegen skal planlegges for skiltet hastighet 110 km/t. Langs dagens veg er strekningen på omtrent 120 km.
Les mer  |   10.11.17 - 12:52

Hjemmetjenesten flytter til nye lokaler

Fra og med torsdag 9/11-17 flytter hjemmetjenesten inn i nye lokaler ved Solbø sjukeheim.
Les mer  |   09.11.17 - 10:13

Årsmøte i Sokndalsdagene 21. november!

Det inviteres til årsmøte for Sokndalsdagene tirsdag den 21.november kl 19:00, på møterom 2 Soknatun.
Les mer  |   08.11.17 - 08:18

Stengt vei Fv. 1 Ålgård-Myssa

Fv. 1 stenges for gjennomkjøring mellom Ålgård og Myssa i tiden 08.11 - 11.11 kl 2100-0600. pga. asfaltarbeid.
Les mer  |   06.11.17 - 13:57

Forslag på nye veinavn i Sokndal

Adresseutvalget i Sokndal kommune har kommet med følgende forslag på veinavn i Sokndal: 1. Fv. 32 fra kommunegrense Eigersund v/Bjelland via Eia, Fv. 501 til Fv. 44 v/Rekeland. Navneforslag: Eiaveien. 2. Fv. 44 fra Kirkekrossen til kommunegrense Eigersund v/Åvendal. Navneforslag: Sokndalsveien. 3. Fv. 501 fra kommunegrense Lund v/Steine til Eia bedehus. Navneforslag: Engjafjellveien. 4. Fv. 1 fra Åmodtsbrua til kommunegrense Lund v/Åsvold. Navneforslag: Mydlandsveien. 5. Fv. 44 fra Kirkekrossen til kommunegrense Flekkefjord i Åna-Sira. Navneforslag: Åna-Siraveien. 6. Fv. 33 fra Bråsund bru til Åvendal. Navneforslag: Nesvågveien. Frist for å komme med uttalelse: Innen 24. november 2017. Uttalelse sendes til postmottak@sokndal.kommune.no
Les mer  |   03.11.17 - 13:33

Blåfjellbanen åpnet

Reparasjon av Blåfjellbanen etter siste flom er i gang, og har kommet så langt at den ikke lenger er stengt.
Les mer  |   27.10.17 - 14:22

Gave til helsestasjonen

Sokndal helsestasjon fikk i dag overrekt en flott fødselskalender. Denne ble gitt av en innbygger i Sokndal som har laget den sammen med sin støttekontakt. Tusen takk for flott kalender.
Les mer  |   27.10.17 - 14:09

Oversikt fritidstilbud barn og unge i Sokndal

Som en viktig del av arbeidet med et godt oppvekstmiljø i Sokndal har vi nå laget en oversikt over fritidsaktiviteter for barn og unge i Sokndal.
Les mer  |   17.10.17 - 09:47

Innspill til trafikksikkerhetsplan 2018 - 2020

Sokndal kommune har igangsatt arbeid med utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan for perioden 2018 - 2020. Det bes om innspill til tiltak som er med på å øke trafikksikkerheten i Sokndal. Innspill sendes innen 1. november 2017 til: postmottak@sokndal.kommune.no
Les mer  |   12.10.17 - 13:04

Mulige konsekvenser, vedrørende beregninger på flomnivå i Sokna

Sokndal kommune har mottatt svar fra Fylkesmannen i Rogaland.
Les mer  |   12.10.17 - 11:54

Fv. 31 Barstadvatn – Barstad - asfaltarbeid

Fv. 31 Barstadvatn – Barstad, Sokndal kommune, stenges for gjennomkjøring kl. 20.00-06.00 i tiden 13. oktober – 17. oktober 2017 pga. asfaltarbeid.
Les mer  |   11.10.17 - 10:27

Utspyling av det kommunale ledningsnettet i uke 42-48

Det vil i uke 42 til og med uke 48 bli foretatt utspyling av det kommunale ledningsnettet for vann.
Les mer  |   09.10.17 - 13:12

Salg av kommunale eiendommer - budfrist!

Sokndal kommune har for salg Doktorgården, Brannstasjonen og Bunnpris-bygget. Gjør oppmerksom på at frist for å levere inn bud er mandag 9. oktober, kl. 12. Kommer det inn bud rett før, forlenges budfristen med 1 time o.s.v. Formannskapet behandler saken i møte 17. oktober, ber derfor om at innkomne bud gjelder til 18. oktober. Kontakt 907 22 088 for å få tilsendt budskjema eller mer informasjon/visning. Se annonser på finn.no.
Les mer  |   06.10.17 - 13:32

STATUS TORSDAG kl 0730 - normaltilstand - statusmeldinger avsluttes.

I dag er det få avvik fra normal tilstand i Hauge sentrum. Dette er derfor siste statusmelding etter flommen. Alle veier er fremkommelige i Hauge og vannstanden i Sokna er på veg ned.
Les mer  |   06.10.17 - 08:08

Preisering – asfaltarbeid på fv 1

Sokndal kommune har etter dialog med entreprenør som skal legge asfalt på fv1 fått bekreftet at det vil bli vist smidighet når det er mulig i dette arbeidet.
Les mer  |   05.10.17 - 08:20

Lørdagsåpent bibliotek 7. oktober kl. 11.00 til kl. 14.00. Fortellerstund kl. 12.00 om Klatremus og dyrene i Hakkebakkeskogen..

På lørdag 7. oktober er det åpent på biblioteket fra kl. 11.00 til kl. 14.00. KL. 12.00 - Fortellerstund om Klatremus og dyrene i Hakkebakkeskogen. Svømmebassenget er åpent fra kl. 12.00 til kl. 15.00 med GRATIS bading for alle.
Les mer  |   04.10.17 - 13:37

Sjåfører og bøssebærer til TV-innsamlingen 22. oktober

Håper du kan være med som sjåfør eller bøssebærer under TV-aksjonen søndag 22. oktober. Håper vi kan få inn navn så snart som mulig. Årets TV-aksjon går til UNICEFs arbeid for å gi skolegang til barn som vokser opp i noen av verdens verste konfliktområder: Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. Bøssebærere og sjåfører møter i kinosalen på Soknatun kl. 14.30 og innsamlingen starter kl. 15. 2 - 3 timers arbeid for en god sak! Meld deg som sjåfør eller bøssebærer til: https://www.blimed.no/boessebaererskjemaet/ Eller du kan registrere deg her: postmottak@sokndal.kommune.no eller mobil 907 22 088. Tusen takk!
Les mer  |   03.10.17 - 14:44

Status 08.18: Veien til Øyno

Oversiktsbilde veien til Øyno. Foto: Eivind E. Tønnessen-
Les mer  |   02.10.17 - 09:13

STATUS 1/10-17 KL 21.30 - regn og vind!

Det kommer store vannmengder som regn nå i området Hauge, men det er også betydelig vind i kommunen generelt som kan gi oss andre utfordringer enn flom.
Les mer  |   01.10.17 - 22:20

STATUS FRA SOKNDAL KOMMUNE KL 18.40

Det ventes mer nedbør natt til søndag og frem til mandag morgen.
Les mer  |   30.09.17 - 20:35

Flomvarsel

NVE har sendt ut flomvarsel som gjelder Gjesdal og Dalane. Det er ventet mye nedbør fra fredag kveld og utover i helgen.
Les mer  |   29.09.17 - 13:49

Fv. 1 Åmodt-Mydland - asfaltarbeid

Fv. 1 Åmot – Mydland, Sokndal kommune stenges for gjennomkjøring kl. 20.00-06.00 i tiden 29. september – 13. oktober 2017, pga. asfaltarbeid.
Les mer  |   21.09.17 - 12:21

Program for Kjærlighedsvego i Sokndal

Kjærlighedsvego i Sokndal starter fredag 22. september med Sokndal Musikkfestival og avsluttes med minnemarkering på Fredsvarden onsdag 4. oktober. Se fullstendig program. Velkommen.
Les mer  |   15.09.17 - 13:38

Åpen dag i Tellenes Vindpark tirsdag 19. september

Tellenes Vindpark inviterer til åpen dag tirsdag 19. september, fra kl. 15 til kl. 20. Da kan alle som har lyst komme og kikke på den flotte nye vindparken. Det blir enkel servering og guidet busstur fra vindparken. Frammøte: Ta til venstre på toppen av bakken før bommen til Titania. Følg veien til brakkeriggen og parker der. Guidet buss går fra lagerteltet ved brakkeriggen. For øvrig blir det offisiell åpning av vindparken for inviterte gjester onsdag 20. september.
Les mer  |   14.09.17 - 08:40

Bli Sokndal-venn

Alle trenger en venn, kan denne vennen være deg?
Les mer  |   13.09.17 - 14:12

Tilbud om gratis HPV vaksine født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.
Les mer  |   04.09.17 - 11:44

Lesing gir forsprang starter opp igjen på biblioteket

Tirsdag 5. september kl. 17.00 - Lesing for 2 - 3 åringer. Torsdag 7. september kl. 17.15 - Lesing for 4 - 6 åringer. Vi leser hver tirsdag og torsdag. Kom den dagen som passer best.
Les mer  |   23.08.17 - 08:56

Kvalitet på badevann

Resultat av badevannsprøver fra Åna Sira, Linepollen og Halen - Oppdatert 16.08.17
Les mer  |   16.08.17 - 10:59

Stortingsvalget 2017

Informasjon om Forhåndsstemmegivning og ambulerende stemmemottak (forhåndsstemming hjemme).
Les mer  |   09.08.17 - 14:05

Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn

Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Stortings- og Sametingsvalget 2017
Les mer  |   13.07.17 - 12:49

Endret krav til 200-årsflom - mulige konsekvenser for byggevirksomhet

Sokndal kommune fikk 20.6.2017, informasjon fra NVE om kraftig økning av krav til 200- årsflom. Kommunens flomsonekart tar derfor ikke lenger tilstrekkelig høyde for fremtidig klimautvikling i Hauge sentrum og områder rundt.
Les mer  |   06.07.17 - 09:29

Varsel om utvidet planområde for detaljreguleringsplan for Sokna – Sokndal kommune

Prosjektil Areal AS varsler med dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, på vegne av Sokndal kommune, om ny utvidelse av plangrense for detaljreguleringsplan for Sokna. Oppstart av planarbeid og forslag til planprogram ble varslet per brev den 14.03.17. Tilleggsvarsling for utvidet planområde ble utsendt 04.04.17.
Les mer  |   04.07.17 - 12:33

Offentlig ettersyn detaljregulering for Nesvåg havn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Nesvåg havn ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 21.06.2017 - Sak: 037/17.
Les mer  |   04.07.17 - 10:54

Den nye Prestbrua ble åpnet i dag

Den nye Prestbrua ble i dag åpnet av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal. SFO bidro med flott sang. Rolf Støle var den første som passerte brua og fikk blomster av fylkesordføreren. Prosjektet har totalt kostet 27 millioner kroner. Veldig bra resultat!
Les mer  |   03.07.17 - 10:53

Hauge vannverk

Sokndal kommune beklager den ulempe søndagens bortfall av vann har medført for våre kunder.
Les mer  |   03.07.17 - 08:35

Stortingsvalget 2017 - Tidligstemmegivning

Ordinær forhåndsstemmegivning starter 10. august og varer til 8. september 2017. Dersom du vet at du ikke kan stemme i dette tidsrommet, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 3. juli henvende deg til kommunen og be om å få stemme.
Les mer  |   29.06.17 - 13:59

Tilbudsgrunnlag pumpestasjon Hosmosmyro

Sokndal kommune innbyr til tilbud på totalentreprise for nybygging av Hosmosmyro pumpestasjon.
Les mer  |   26.06.17 - 13:39

Stengt vei

Kommunal vei i Rugedal vi bli stengt for gjennomkjøring i perioden 15.06.17 – 30.06.17 på grunn av vedlikehold.
Les mer  |   15.06.17 - 08:05

Jubilanter i Sokndal kommune

Sokndal kommunes 25 og 40 års jubilanter for 2016 ble feiret i går.
Les mer  |   13.06.17 - 08:42

Åpent informasjonsmøte om nytt deponi for Titanias avgangsmaser

Åpent informasjonsmøte om nytt deponi for Titanias avgangsmasser tirsdag 13. juni 2017, kl. 19.00 - 21.00 - kinosalen på Soknatun. Titania vil her informere om planprogrammet og detaljer om videre planprosess for nytt deponi for Titanias avgangsmasser Alle er velkommen!
Les mer  |   12.06.17 - 12:38

Lag for foreninger - søknad om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2017. Søknadsfrist: 1. september 2017.
Les mer  |   12.06.17 - 12:32

Varsling av planoppstart og planprogram nytt deponi for Titanias avgangsmasser

Titania AS skal utrede nytt deponi for sine avgangsmasser fra anlegget på Tellenes. På vegne av Titania AS varsles det med dette oppstart av planprosess for nytt deponi i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Samtidig legges forslag til planprogram ut på høring i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 14-2. Varselet sendes ut til de som blir berørt av forslaget og andre høringsparter.
Les mer  |   07.06.17 - 11:04

Stenging av vei

På grunn av gravearbeid i vei ved Hanebergveien/FV44 stenges Hanebergveien fra onsdag 07.06.17. Antatt varighet er 2-3 dager.
Les mer  |   07.06.17 - 07:36

Familiebadingen er slutt

Familiebadingen er nå slutt. Starter opp igjen etter ferien.
Les mer  |   12.05.17 - 09:51

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester - kriterier og ventelister

Hovedutvalg for Levekår vedtok 18/4-17 å sende forskriften ut på høring til Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Forslag til forskrift legges også ut på kommunens hjemmesider.
Les mer  |   19.04.17 - 10:01

Varsel om utvidet planområde for detaljreguleringsplan for Sokna

Prosjektil Areal AS varsler med dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, på vegne av Sokndal kommune, om utvidelse av plangrense for detaljreguleringsplan for Sokna. Oppstart om planarbeid og forslag til planprogram ble varslet per brev den 14.03.17, jf. Vedlagte varslingsbrev.
Les mer  |   05.04.17 - 08:34

Reguleringsplan for Frøyland, gnr./bnr. 56/8 og 57/3, planid: 11112017002

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 blir det varslet at det i privat regi er satt i gang arbeid med detaljregulering av gnr/bnr 56/8 og 57/3 på Frøyland.
Les mer  |   03.04.17 - 08:27

Husbrannøvelse

I kveld gjennomfører Sokndal brann og redning en «husbrannøvelse» på Nedre Skarås. Røykdykkerne skal da øve på kalde og varme dykk.
Les mer  |   30.03.17 - 14:21

Oppussing av leilighetene på Bøhaugen

Driftsavdelingen på teknikk- og miljøetaten holder nå på med oppussingen av den 3. leiligheten på Bøhaugen.
Les mer  |   28.03.17 - 14:04

Ny fastlege i Sokndal kommune

Damoun Nassehi skal overta fastlegehjemmel etter Hans Birger Visdal-Johnsen som slutter 30. april.
Les mer  |   16.03.17 - 07:35

Handlingsplan for et godt oppvekstmiljø uten mobbing

Handlingsplanen er nylig revidert og vedtatt i hovedutvalg for levekår 31.01.2017. Planen skal være for foreldre, lag/foreninger, barn og unge selv, ansatte, skole og barnehager.
Les mer  |   07.03.17 - 13:23

Eiendomsskatt

Informasjon vedr eiendomsskatt i 2017, og faktureringen av eiendomsskatt.
Les mer  |   01.03.17 - 10:20

Varsel om utbedring av vei Vottaskaret

I perioden 27/2-29/3-17 vil det foregå veiarbeid ved Vottaskaret Fv 44, Hellersdalen - Bjånes.
Les mer  |   28.02.17 - 13:06

Varsel om oppstart planarbeid

Endring av reguleringsplan for hyttefeltene Måkehei / Vågan og Oddsfjell / Revaknuten gnr. 82, bnr. 4 samt del av bnr. 2 i Sokndal kommune
Les mer  |   24.02.17 - 10:35

TELLENES VINDPARK - VEDTAK OM STATLIG PLAN

Olje- og energidepartementet har den 17.02.2017 fattet vedtak om statlig planvirkning for de delene av Tellenes vindpark som ligger i Sokndal kommune.
Les mer  |   20.02.17 - 10:39

Veiarbeid i Kleivan

Det vil foregå veiarbeid i Kleivan (Frøylandsheio) ved avkjørsel til Markveien i uke 7 og 8.
Les mer  |   14.02.17 - 12:57

Kryssutbedring ved Løtoft/FV1

Statens vegvesen starter 6/2-17 med kryssutbedring ved Løtoft/FV1. Vegen vil bli fysisk stengt når det sprenges. Den vil åpne så raskt veibanen er ryddet. Arbeidet vil bli utført i perioden 6/2-3/3-17.
Les mer  |   02.02.17 - 12:49

Søknad om barnehageplass i Sokndal 2017/2018

Det er tre private barnehager i Sokndal, og nå kan du søke om barnehageplass i disse for barnehageåret 2017/2018.
Les mer  |   24.01.17 - 14:24

Regulering Nesvåg, Sokndal kommune. Tilleggsvarsling

Prosjektil Areal AS varsler i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8, på vegne av grunneiere i Nesvåg ,om utvidelse av plangrense for Reguleringsplan Nesvåg.
Les mer  |   18.01.17 - 14:09

Høring - Endring av minsteareal for hjort i Sokndal kommune

Sokndal kommune har mottatt forslag om å senke minstearealet for hjort fra 10.000 daa til 5.000 daa. Hjemmelen til å endre minstearealet er gitt i forskrift av 22. mars 2002 nr. 151 om forvaltning av hjortevilt og bever, § 5. Bestemmelser om jaktåpning og minsteareal for hjortevilt og bever fastsettes som lokale, kommunevise forskrifter.
Les mer  |   11.01.17 - 10:47

Arbeidsgruppe Cittaslow

Formannskapet i fungerer som Cittaslowråd. I tillegg skal det etableres en frivillig arbeidsgruppe, hvor det er spesielt viktig at også ungdommer er med.
Les mer  |   06.01.17 - 13:33

Digitale forsendelser fra kommunen med SvarUt

Sokndal kommune arbeider aktivt med å digitalisere tjenester for å gi bedre service og raskere svar på henvendelser.
Les mer  |   05.01.17 - 10:16

Sokndal folkebibliotek

Vi har fått ny hjemmeside.
Les mer  |   22.12.16 - 10:51

Lensmannskontoret i Sokndal foreslås opprettholdt

Politimesteren i Sør-Vest politidistrikt har i morges informert kommunens administrative ledelse om at han går for å opprettholde lensmannskontoret i Sokndal.
Les mer  |   15.12.16 - 11:34

KUTT i Dalane med flere fikk pris for arbeid mot vold

De kommunale konsultasjonsteamene i Hordaland og Rogaland har fått Justis- og beredskapsdepartementets pris for arbeid mot vold i nære relasjoner.
Les mer  |   13.12.16 - 10:52

Svømmehallen stengt

På grunn av montering av heis så må svømmehallen stenges på dagtid og kveldstid, mandag 12 og tirsdag 13 des.
Les mer  |   30.11.16 - 14:09

Varsel om oppstart detaljergulereringsplan for Drageland industri/Langdal nord

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8, varsles herved at det er satt i gang planarbeid med detaljreguleringsplan for industriområde på Drageland, gnr. 73, bnr. 24 m.fl., samt boligfelt på gnr. 73, bnr. 26 og gnr. 55, bnr. 2.
Les mer  |   22.11.16 - 14:06

Detaljreguleringsplan for Rekeland massedeponi, gnr. 70 bnr. 1 - Varsel om oppstart planarbeid

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8, varsles herved at det er satt i gang planarbeid med detaljreguleringsplan for Rekeland massedeponi i Sokndal kommune.
Les mer  |   22.11.16 - 13:54

Ledig stilling som Rådmann

Sokndal kommune har ledig stilling som Rådmann.
Les mer  |   21.11.16 - 08:02

Servicevarsling

Sokndal kommune vil i enkelte tilfeller ha behov for å varsle sine innbyggere raskt og enkelt, som ved vannavstenging, i forbindelse med ras, vegarbeid o.l. Varslingen skjer blant annet ved utsending av tekstmeldinger til mobiltelefoner i de aktuelle områdene.
Les mer  |   11.11.16 - 12:51

Sokndal kommune har fått egen gratis energiportal

Mange oppfatter forvaltning av bolig som komplisert. Energiportalen er et naturlig sted å starte, enten for deg som planlegger oppussing, ønsker en lavere strømregning eller å øke komforten - og samtidig bidra til et bedre miljø.Ønsker du en gratis objektiv energianalyse av din bolig på nett? Energiberegningen er enkel å bruke. Her vil du raskt få svar på hvilke energitiltak som lønner seg mest i nettopp din bolig! Portalen fungerer som din lille hjelper og gjør det enklere for deg å finne det riktige tiltaket når valget står mellom store og små energitiltak. Gå inn på http://sokndal.energiportalen.no
Les mer  |   03.11.16 - 12:48

Legekontoret informerer

Fra slutten av uke 43 vil det ikke lenger være mulig å betale med kontanter i betalingsautomaten vår. Du må enten bruke kort eller ta med deg giro.
Les mer  |   18.10.16 - 08:06

Ledig brøyterode – Hauge/Sokndal kommune

Sokndal kommune har ledig en brøyterode i området Hauge i Sokndal kommune for kommende vintersesong(er)
Les mer  |   14.10.16 - 14:17

Tilsynskampanje på bygge- og anleggsvirksomheter

Mattilsynet gjennomfører i år en tilsynskampanje på bygge- og anleggsvirksomheter.
Les mer  |   10.10.16 - 07:59

Asfaltering av Fv. 501 Rekeland – Refsland

Fra 26.9 til 30.9 vil det pågå asfalteringsarbeid kl 18.00 – 06.00. Vegen kan periodevis bli stengt i inntil 6 timer. Utrykningskjøretøy kan alltid passere. Info-skilter settes opp i forkant for å varsle beboere og brukere av vegen.
Les mer  |   21.09.16 - 10:48

Program for Kjærlighedsvego 2016

Velkommen til Kjærlighedsvego i Sokndal som starter fredag 23. september til og med 4. oktober 2016.
Les mer  |   19.09.16 - 10:34

Bli med på friluftsskole i høstferien

Friluftsskole 2016 arrangeres i Dalane 10.-12 oktober. Friluftsskole er et tilbud til deg mellom 10-13 år (5-7 klasse)
Les mer  |   16.09.16 - 14:47

Offentlig ettersyn/høring: Områdereguleringsplan for utvidelse av Titania gruveområde - Tellenes

Områdereguleringsplan for utvidelse av Titania gruveområde – Tellenes, legges ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10, etter ny 1. gangsbehandling i hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknikk (LMT) den 30.08.2016 (sak nr. 42/16).
Les mer  |   12.09.16 - 10:05

1-2-3 MILO

Søndag 11. september. Utmarsj mellom 10.00 og 12.00 fra Amfiet. De som skal gå løype 3 registreres fra kl. 09.30
Les mer  |   06.09.16 - 09:56

Lesing gir forsprang tirsdager og torsdag på biblioteket

Starter tirsdag 6. september. Hver tirsdag for 2 – 3 år kl. 17.00 – kl. 17.30 Hver torsdag for 4 – 6 år kl. 17.15 – kl. 17.45 Kom den dagen som passer best.
Les mer  |   05.09.16 - 08:18

Sokndal Skole - Innkalling til foreldremøte

For alle foresatte fra 1.-10.klasse. Tirsdag 6.september klokka 19.00 – 21.00 i elevkantina på skolen
Les mer  |   26.08.16 - 12:12

Offentlig ettersyn/høring: Detaljregulering for Jøssingfjord Vitenmuseum - Helleren

Detaljreguleringsplan for Jøssingfjord Vitenmuseum - Helleren, legges ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10, etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknikk (LMT) den 15.06.2016 (sak nr. 35/16).
Les mer  |   17.08.16 - 09:47

Asfaltering Kvassåsveien

Asfaltering av Kvassåsveien er bestilt og planlagt utført i september. Jobben utføres av Veidekke Industri AS.
Les mer  |   22.07.16 - 13:24

Sokndal Info for juli og august

Sokndal Info for juli og august. Informasjon fra kommunen, Cittaslow og frivillige organisasjoner. Dette er siste gang Sokndal Info blir utgitt, fordi dette er et av flere innsparingstiltak i kommunen.
Les mer  |   08.07.16 - 13:51

Fylkesveier får forkjørsrett

Fra og med fredag 8/7-16 forkjørsregulerer Statens vegvesen fire fylkesveier i Sokndal og delvis i Eigersund
Les mer  |   05.07.16 - 10:23

Badeplassen Halen er stengt

Det er foretatt undersøkelser av badevannskvaliteten i Sokndal, og badeplassen på Halen er stengt inntil videre. Vannkvaliteten i Åna Sira, i Linepollen og i Sokna er tilfredsstillende.
Les mer  |   01.07.16 - 12:36

Reguleringsplan på offentlig ettersyn - Reguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog – Sogndalstrand

Detaljreguleringsplan for Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog – Sogndalstrand legges ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10, etter første gangs behandling i hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk (LMT) den 15.06.16 (sak 037/16).
Les mer  |   28.06.16 - 13:25

Privat detaljregulering KNA Raceway Kroheia - Reguleringsplan på offentlig ettersyn / høring

Detaljreguleringsplan for Motorsportsenter Kroheia – gnr. 56, bnr. 1 m.fl. Planen legges ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10, etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk (LMT) den 15.06.16 (sak 036/16). Planforslaget er revidert i henhold til LMT vedtak 036/16.
Les mer  |   28.06.16 - 13:23

Sokndal kommune er nå på Facebook

Sokndal kommune sin Facebook-side er ment som en ekstra informasjonskanal. På denne siden vil vi dele nyheter, informasjon om aktiviteter med mer.
Les mer  |   23.06.16 - 14:51

Ferieavvikling ved Teknikk- og miljøetaten

Med grunnlag i redusert bemanning ved Teknikk- og miljøetaten sin stab på rådhuset, vil det dessverre bli stengt for kundehenvendelser i perioden uke 28, 29 og 30 (11. - 29. juli) i 2016.
Les mer  |   17.06.16 - 13:13

Åpning av Hauge Park

Velkommen til åpning av Hauge Park fredag 17. juni kl. 1600. Ta med grillmat - vi ordner med griller. Gratis is til de 300 første.
Les mer  |   16.06.16 - 09:17

Sokndal folkebibliotek

Er du mellom 7 og 13 år (i 2016), bli med og lag en bokorm på biblioteket. Hvor lang tror du bokormen blir? Lesekort hentes på biblioteket. * Les ei bok *Fyll ut et lesekort * Når sommerles er ferdig, inviterer biblioteket til lesefest. Diplom til alle som deltar, premier trekkes på innleverte lesekort.
Les mer  |   13.06.16 - 13:14

Ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen

Mandag 6. juni kommer det en ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen.
Les mer  |   20.05.16 - 08:58

Sokndal Info for mai

Sokndal Info for mai med informasjon fra kommunen, Cittaslow, frivillige organisasjoner, kinoprogram, arrangement m.v.
Les mer  |   08.05.16 - 10:19

Informasjon fra Dalane Friluftsråd

Dalane Friluftsråd arrangerer sommerleir og friluftsskole i skolens sommerferie.
Les mer  |   03.05.16 - 11:05

Varsel om utvidet planområde for sentrumsplanen del A, Hauge

Prosjektil Areal AS varsler i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, på vegne av Sokndal kommune, om utvidelse av plangrense for sentrumsplanen del A, Hauge sentrum.
Les mer  |   29.04.16 - 13:05

Åpning av sykkelrasteplass i Jøssingfjord fredag 22. april kl. 12

Det inviteres til åpning av sykkelrasteplass i den gamle tunellen i Jøssingfjord fredag 22. april kl. 12. Velkommen!
Les mer  |   19.04.16 - 12:57

Prospekt Ny kommune Sokndal - Eigersund - Lund

Her kan dere lese forhandlingsutvalgets forslag til organisering av ny kommune med bakgrunn i Sokndal, Eigersund og Lund
Les mer  |   08.04.16 - 08:44

Sokndal Info for april

Sokndal Info for april med informasjon fra kommunen, Cittaslow, lag/foreninger, kinoprogram m.v.
Les mer  |   06.04.16 - 12:07

Forslag til planprogram Rekefjord Øst

Rekefjord Øst - Deponi for farlig avfall
Les mer  |   06.04.16 - 07:24

Gratis kurs i bruks av nettbrett for seniorer

Oppstart 20. april – møt opp ved Folkebiblioteket, ved skolen. 7 samlinger (onsdager kl 14.15-16)
Les mer  |   04.04.16 - 14:55

Bokkafé for seniorer

Annenhver torsdag på biblioteket - Oppstart 31.3 kl. 14:30
Les mer  |   31.03.16 - 15:41

Kommunereformen – Innbyggerundersøkelse i april

Opinion vil på oppdrag fra Sokndal kommune, gjennomføre en spørreundersøkelse pr. telefon om kommunereformen blant kommunens innbyggere.
Les mer  |   21.03.16 - 13:37

Bibliotekstatistikk for Rogaland 2015

Sokndal folkebibliotek på topp i Rogaland med 13,3 utlån pr. innbygger.
Les mer  |   21.03.16 - 09:36

Informasjonsmøter i forbindelse med ny kommunestruktur

Her er en oversikt over informasjonsmøter i Hauge, Nesvåg, Sogndalstrand, Parak og Åna-Sira
Les mer  |   18.03.16 - 09:44

Flyktningkonsulent

Sokndal kommune har ansatt Lena Terese Stene i stillingen som flyktningkonsulent i 50% stilling. Lena har begynt i jobben og har kontor på Soknatun. Hun kan treffes på mobil 474 85 619 eller på epost lets@sokndal.kommune.no. Velkommen og lykke til!
Les mer  |   18.03.16 - 09:43

Vegmelding

FV.1 Sokndal-Skåland stengt for gjennomkjøring 14.03 til 18.03
Les mer  |   10.03.16 - 08:08

Sokndal Info for mars

Sokndal Info for mars med informasjon fra kommunen, Cittaslow, frivillige organisasjoner, kinoprogram m.v.
Les mer  |   04.03.16 - 15:00

Eiendomsskatt i Sokndal kommune

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelisten ut til gjennomsyn i 3 uker fra og med 1. mars 2016. Skattelisten vil bli lagt ut på Servicekontoret på Soknatun. Skattesedler er sendt ut i eget brev til den enkelte skatteyter.
Les mer  |   26.02.16 - 10:56

Sokndal Info for februar

Sokndal Info for februar med informasjon fra kommunen, Cittaslow, lag/foreninger, kinoprogram m.v.
Les mer  |   01.02.16 - 09:57

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Industriområde Rekefjord Øst 2

Detaljregulering for Industriområde Rekefjord Øst 2, plan ID: 2014002 legges ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. Etter 1.gangs behandling i hovedutvalg Landbruk, Miljø og Teknikk 27.05.2015 (sak 030/15). Planforslaget er revidert i henhold til LMT vedtak 030/15.
Les mer  |   29.01.16 - 13:13

Gatelys mellom Løvås og Kjelland

Det er nå satt opp gatelys fra Løvås – krysset og helt fram til Kjelland/Stranda.
Les mer  |   22.01.16 - 13:31

Vinterfriluftskole

Liker du fysisk aktivitet ute og kan tenke deg ei uke med ski og snø aktiviteter i vinterferien er dette noe for deg.
Les mer  |   18.01.16 - 12:45

Kunngjøring – Mindre endring av reguleringsplan for Øyno

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtok Hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknikk den 09.12.2015 mindre endring av reguleringsplan for Øyno.
Les mer  |   13.01.16 - 07:53

Åpningstid landbrukskontoret 14.januar

Landbrukskontoret holder åpent fra kl. 08-15.00 torsdag 14.januar
Les mer  |   13.01.16 - 07:43

Kulturminneplan 2015 - 2025

Plan for kulturminner og kulturmiljøer i Sokndal kommune 2015 – 2025 selges på Servicekontoret, Soknatun for kr 150,-
Les mer  |   22.12.15 - 13:43

Trafikksikker kommune

Sokndal kommune ble som 18. kommune i Norge, og den første på Sør-Vestlandet godkjent som Trafikksikker kommune
Les mer  |   11.12.15 - 09:43

Sokndal Info for desember

Sokndal Info for desember med informasjon fra Sokndal kommune, Cittaslow, lag/foreninger, kinoprogram m.v.
Les mer  |   01.12.15 - 15:02

!Bli med i Arbeidsgruppe Cittaslow!

Formannskapet fungerer som Cittaslowråd. I tillegg skal det etableres en frivillig arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal ha hovedfokus på igangsetting og gjennomføring av lokale tiltak, til beste for kommunens innbyggere. Det legges opp til at medlemmene i arbeidsgruppen representerer ulike miljøer, slik at en når ut til flest mulig av kommunens innbyggere.
Les mer  |   01.12.15 - 15:00

Jul i Sokndal

Program for Jul i Sokndal. Det starter med tenning av julegrana i Parken lørdag 28. november. Arrangementet starter klokken 14.
Les mer  |   27.11.15 - 08:53

Velkommen til folkemøte om kommunereformen!

Sokndal kommune er i samtaler med Eigersund kommune om opprettelse av en ny felles kommune. Disse samtalene er det ønskelig å informere om og få innspill på. Det inviteres derfor til et folkemøte hvor dette settes på agendaen. Møtet avholdes på Soknatun, kinosalen, mandag 30. november 2015, kl. 18.00 - 19.30.
Les mer  |   25.11.15 - 14:38

Varsel om oppstart av planarbeid - sykkelveg Tørneskog til Åros

Sokndal kommune melder i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 med dette om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv. 35 fra Tørneskogveien til Åros. Formålet med planen er å legge til rette for gang- og sykkelvei på hele strekningen som er angitt ovenfor. Det planlegges bankett mellom gang- og sykkelvegen og fylkesvegen.
Les mer  |   25.11.15 - 14:28

Rådmannens budsjettforslag 2016

Planen skal behandles i Formannskapet 01.12.15 og i Kommunestyret 14.12.15
Les mer  |   25.11.15 - 10:16

Veien ved Kryptevik er åpen

Veien ved Kryptevik er nå ferdig asfaltert og åpnet for gjennomkjøring. Det jobbes fortsatt litt fremover med montering av gatebelysningen.
Les mer  |   24.11.15 - 14:48

Presentasjon av rådmannens budsjettforslag for 2016

Rådmannens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 blir presentert fredag 20/11-15 kl. 1000 i møterom 2.
Les mer  |   16.11.15 - 10:02

Toppturer 2015

Alle toppturene i Dalane gav 430 poeng til sammen. Vinnerne av gavekort for å ha deltatt på Toppturer 2015:
Les mer  |   06.11.15 - 10:23

Bosetting av flyktninger i Sokndal

Sokndal kommunestyre vedtok i møte 15. juni 2015 å ta imot 10 flyktninger i 2015 og 10 i 2016. For tiden arbeides med å ta imot 10 flyktninger inneværende år. Status pr. i dag er at 3 fra Eritrea kommer i uke 47, 2 fra Eritrea og 1 fra Syria kommer uke 49. I tillegg jobbes med andre.
Les mer  |   03.11.15 - 14:28

Asfalteringsarbeid i Øyno er igangsatt

Arbeidet med kantstein, fortau og asfaltering i kommunalt boligfelt i Årstadøyno er igangsatt. Arbeidet utføres av BS Graveservice, som vant anbudet som har vært kunngjort på Doffin.
Les mer  |   23.10.15 - 10:03

Avvikling av vintervedlikehold av private veier i Sokndal kommune

Sokndal kommune vil med virkning fra 1. januar 2016 avvikle tilbudet om vintervedlikehold av private veier. Dersom dere fortsatt har behov for at andre utfører vintervedlikehold av deres private vei, henvises dere til å kontakte private aktører som tilbyr denne tjenesten
Les mer  |   07.10.15 - 10:24

26 millioner kroner til Jøssingfjord Vitenmuseum i Statsbudsjettet

I Statsbudsjettet for 2016 er det lagt inn 11 millioner kroner til Jøssingfjord Vitenmuseum, samtidig som det er lovet at restbeløpet på kr 15 millioner kroner vil komme. Altså 26 millioner til Jøssingfjord Vitenmuseum. Hurra!!!!
Les mer  |   07.10.15 - 10:12

!Sokndal kommune trenger bøssebærere og sjåfører til årets TV-aksjon!

Årets TV-aksjon går til bevaring av regnskogen og gjennomføres søndag 18. oktober. Bøssebærere og sjøfører møter i kinosalen på Soknatun kl. 14.30 og innsamlingen starter kl. 15. 2-3 timers arbeid for en god sak! Meld deg som sjåfør eller bøssebærer til: nils@sokndal.kommune.no eller mobil 907 22 088.
Les mer  |   06.10.15 - 10:54

Sokndal Info for oktober

Sokndal Info for oktober med informasjon fra kommunen, Cittaslow, lag/foreninger, kinoprogram og bilder fra Kjærlighedsvego.
Les mer  |   05.10.15 - 15:02

Konsert med Stavanger Symfoniorkester i dag - onsdag!

Velkommen til konsert med Stavanger Symfoniorkester i dag kl. 19 i kinosalen på Soknatun.
Les mer  |   30.09.15 - 08:31

Konsert med Stavanger symfoniorkester

Onsdag 30/9-15 blir det konsert med Stavanger symfoniorkester i kinosalen.
Les mer  |   25.09.15 - 12:49

Rød Dag i Kjærlighedsvego

Ansatte på Soknatun ønsker velkommen til Rød Dag med rød løper inn til Soknatun. Velkommen!
Les mer  |   21.09.15 - 12:18

Svømmeopplæring i barnehagene.

Sokndal kommune har sammen med barnehagene søkt Fylkesmannen i Rogaland om midler til svømmeopplæring for de eldste ungene i barnehagene. Vi har nå fått gladmelding fra Fylkesmannen at vi har blitt tildelt midler til dette. Målet er at de eldste barna skal bli trygge i vannet slik at svømmeopplæringen på skolen skal få en god start.
Les mer  |   18.09.15 - 12:50

Det nye kommunestyret i Sokndal

Totalt ble 1607 stemmer avgitt ved kommunestyrevalget i Sokndal. Fordelt på partiene: Arbeiderpartiet 519, Kristelig Folkeparti 446, Høyre 204, Fremskrittspartiet 175, Venstre 146, Senterpartiet 117.
Les mer  |   15.09.15 - 12:07

Heimevernstrening

Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 vil i perioden 18 til 25 september ha øvingsaktivitet i regionen. Vi kommer til og være ekstra synlige i Strand, Sandnes, Stavanger, Sola, Klepp, Time, Hå, Eigersund, Lund, Sokndal og Bjerkreim kommune.
Les mer  |   07.09.15 - 12:35

Sokndal Info for september

Sokndal Info for september med bl.a. program for Kjærlighedsvego og Sokndal Musikkfestival.
Les mer  |   04.09.15 - 11:59

Nytt legevaktnummer 116117 fra 1. september

Fra 1. september har legevakten samme nummer i hele landet. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg. Nummeret fungerer både fra fasttelefon og mobil.
Les mer  |   27.08.15 - 13:54

Åpningstider i svømmehallen høsten 2015

Her finner du åpningstidene for svømmehallen høsten 2015 Legg merke til litt ulike oppstartstider pga kursing
Les mer  |   27.08.15 - 12:53

Stavanger Brass Band - konsert i Sokndal

Regjerende Norgesmester og vinner av Siddis Brass de 3 siste årene. Konsert i Kinosalen i Soknatun sammen med Sokndal Skolekorps søndag 6. september, kl. 15. For program, se vår nettside www.stavanger-brassband.no. Billettpriser: Voksne kr. 100 og barn kr. 50. Skolekorpsmusikanter får gratis inngang.
Les mer  |   21.08.15 - 13:47

Mangler du valgkort?

Alle velgere får tilsendt valgkort. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det går raskere for deg å stemme dersom du tar det med.
Les mer  |   07.08.15 - 12:39

Forhåndsstemmegivning og ambulerende stemmemottak

Innenriks velgere som ønsker å avgi forhåndsstemme, kan gjøre det i tidsrommet 10. august – 11. september 2015.
Les mer  |   07.08.15 - 12:38

Nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. mai 2015 er kr. 2.580,- pr. mnd.
Les mer  |   15.07.15 - 14:17

Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn

Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 14. september 2015:
Les mer  |   14.07.15 - 12:18

God kvalitet på badevannet

Kvaliteten på badevannet er nå sjekket i Linepollen, Åna Sira og på Halen i Rekedal. Alle steder er vannkvaliteten bra.
Les mer  |   07.07.15 - 14:49

Sokndal Info for juli og august

Sokndal Info for juli og august med informasjon fra Sokndal kommune, Cittaslow, frivillige organisasjoner, kinoprogram, konserter i Sogndalstrand Amfi, hva du kan gjøre i Sokndal i sommer m.v.
Les mer  |   03.07.15 - 12:41

Zonta: Utdanningsstipend på NOK 15.000,-

Er du kvinnelig student fra Egersund og omegn som skal studere til master neste skoleår? Da kan du være med å søke på vårt lokale utdanningsstipend på NOK 15 000.-. Informasjon om stipend og søknadsskjema finner du på: www.zontanorge.org under klubb Egersund. Søknadsfristen er 15.09.2015. Vi gleder oss til å høre fra deg! Hilsen Egersund og Omegn Zontaklubb. E-post: eukat64@gmail.com/tlf. 970 37 154.
Les mer  |   30.06.15 - 09:07

Sokndal Info for juni

Sokndal Info for juni med informasjon fra kommunen, Cittaslow, frivillige organisasjoner, arrangement i Sogndalstrand Amfi, kinoprogram m.v.
Les mer  |   12.06.15 - 09:05

Prosjekt med stabbesteiner på Sogndalstrand er ferdigstilt

Teknikk- og miljøetaten er nå ferdig med å gjøre Strandgaten på Sogndalstrand sikrere for myke trafikanter. Det er i en lenge av ca. 80 meter fra Spinneritomten satt opp nye stabbesteiner som sikring mot skråningen ned mot elva. Resultatet ble veldig bra. Takk til teknikk- og miljøetaten v/driftsleder Dagfinn Mydland og ansatte for et veldig godt utført arbeid.
Les mer  |   12.06.15 - 09:01

Gatenavn Øyno - møte i Øyno barnehage 15/6-15

Sokndal kommune inviterer til et møte vedr. fastsettelse av gatenavn i Øyno. Regelverket for behandling av gatenavn tilsier at berørte innbyggere bør involveres i utarbeidelse av forslag. Det inviteres derfor til å komme med eventuelle innspill og forslag på møtet.
Les mer  |   08.06.15 - 09:10

Brenning av hageavfall

Det er observert at noen brenner hageavfall. Teknikk- og Miljøetaten gjør oppmerksom på at det er totalforbud for åpen ild på Sogndalstrand. I tillegg henvises til utviste soner for brenningsforbud, som ligger på kommunens hjemmeside (Sokndal Brann og Redning). Bernt W. Jacobsen. Teknikk- og Miljøsjef»
Les mer  |   08.06.15 - 09:07

Eiendomsskatt - faktura og klagebehandling

Sokndal kommune viser til tidligere utsendte skatteseddel vedrørende eiendomsskatt og sender nå ut faktura for 1. termin. Neste termin vil bli sendt ut sammen med de kommunale avgiftene til høsten.
Les mer  |   03.06.15 - 13:04

!Den store Midtsommerfesten - kjøp billetter nå!

Velkommen til den store Midtsommerfesten i Sogndalstrand Amfi lørdag 20. juni 2015, kl. 19. Stort telt, Pål Mangor Kvammen, Torfinn Nag, The Quinds, Mike & the Strangers, bål på sjøen, grillmat inkl. i billettprisen. Skjenkebevilling. Aldersgrense over 18 år. Billetter selges hos Horjen Sokndal. Grupper på 10 eller flere kan også bestille billetter hos: midtsommerfesten@dabb.no. Husk: Det blir IKKE billettsalg ved inngangen.
Les mer  |   02.06.15 - 13:54

Orienteringsmøte om eiendomsskatt i Sokndal kommune

Det inviteres til orienteringsmøte om eiendomsskatt i Sokndal kommune onsdag, 10. juni 2015, kl. 17.00 i Grendelokalet i Aktivitetshallen. Varighet ca. 2 timer.
Les mer  |   01.06.15 - 12:28

Kulturskoleuka 2015

Kulturskoleuka i Sokndal begynner tirsdag 8. juni. Variert og allsidig program. Støtte om Bygdo sine talenter!
Les mer  |   28.05.15 - 14:05

Flott åpning av Bø barnehage - som er utvidet og pusset opp!

I går var det en flott åpning av Bø barnehage - som er utvidet og pusset opp. En fin lekeplass som pynter opp i området på Bø. Leder av styret, Jan Ove Grastveit, ønsket velkomen og fortalte om hva som var gjort. Den offisielle åpningen sto ordfører Trond Arne Pedersen for. Det ble servert pølser, kaker, kaffe m.v. Loddsalg. Omvisning i lokalene. Gratulerer og lykke til, Bø barnehage. Dere har gjort en kjempejobb! Foto: Jan Ove Grastveit.
Les mer  |   28.05.15 - 10:09

Bra ryddedag i sentrum!

Ryddedagen i Sokndal ble gjennomført i går. Det var veldig bra oppslutning, ca. 50 personer med stort og smått. Det ble ryddet i sentrum, langs gang- og sykkelstien, samt byggefeltene Langdal, Bøbakkan, deler av Kvassåsen og Strandaveien. Totalt ble det samlet inn ca. 120 søppelsekker, så det viste seg at en opprydding før 17. mai var nødvendig. Henstillingen til alle er å bruke søppelkassene og ikke kaste søppel i naturen. Hold Sokndal ren – hele året! Etter dugnaden var det grilling og sosialt samvær i Parken. Tusen takk til alle som deltok!!!
Les mer  |   13.05.15 - 07:52

Godkjente valglister - offentlig ettersyn

Valgstyret i Sokndal godkjente de innkomne listeforslagene i møtet 4/5-15.
Les mer  |   07.05.15 - 09:34

Ulvik kommune i Hardanger - nytt medlem av Cittaslow

Ulvik kommune i Hardanger har blitt godkjent som den 4. norske Cittaslow-kommune. Andre norske kommuner som er medlemmer av Cittaslow: Levanger, Eidskog og Sokndal. Nordisk nettverk Cittaslow gratulerer Ulvik og ser fram til et godt samarbeid.
Les mer  |   05.05.15 - 09:13

Sokndal Info for mai

Sokndal Info for mai med informasjon fra Sokndal kommune, Cittaslow, frivillige organisasjoner, arrangement, Amfiets Venner, kinoprogram m.v.
Les mer  |   04.05.15 - 14:28

!!!Ryddedag i sentrum!!!

Sokndal Næringsforening arrangerer i samarbeid med Cittaslow og Sokndal kommune ryddedag i sentrum tirsdag 12. mai 2015. Frammøte i Parken kl. 17.30. Rydding i og rundt sentrum. Ruter blir fordelt ved frammøte i Parken. Etter gjennomført rydding blir det grilling og sosialt samvær i Parken. Ta med hansker og refleksveks!!! Håper flest mulig vil være med på denne dugnaden slik at vi får fint og trivelig sentrum. Mer informasjon: Erik Johan Bendiksen, mobil 908 68 399 eller Nils Jacobsen, mobil 907 22 088.
Les mer  |   04.05.15 - 10:41

Friluftsskole Dalane for 5-7.kl 11.-13 august

Liker du fysisk aktivitet ute og kan tenke deg ei uke med; padling, fisking, bading og mange andre spennende aktivitet er dette noe for deg!
Les mer  |   04.05.15 - 10:08

Dalane uka 22. juni - 26. juni 2015

22. juni – 26. juni 2015 arrangerer Dalane Friluftsråd friluftsleir med overnatting og full bevertning på gården Gaudland i Sokndal.
Les mer  |   04.05.15 - 09:42

Veien i Kleivan er åpen for gjennomkjøring

Veien i Kleivan – Frøylandsheio er nå åpen for gjennomkjøring etter vannlekkasje.
Les mer  |   22.04.15 - 14:12

Sokndal Info for april

Sokndal Info for april med informasjon fra kommunen, Cittaslow, frivillige organisasjoner, kinoprogram, arrangement i Sogndalstrand Amfi m.v.
Les mer  |   31.03.15 - 14:55

Eiendomsskatt i Sokndal kommune

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelisten ut til gjennomsyn i 3 uker fra og med 1. april 2015. Skattelisten vil bli lagt ut på Servicekontoret på Soknatun. Skattesedler er sendt ut i eget brev til den enkelte skattyter.
Les mer  |   30.03.15 - 15:00

Endring av pris for enkeltbillett - bestillingsruter

Rogaland fylkeskommune informerer om at pris for enkeltbillett, for brukere av bestillingsruter som inngår i ordningen kollektivtransport i distrikter i Dalane, f.o.m. 10. april 2015 endres til kr 50,- for voksne. For barn blir prisen den samme, kr 25,-.
Les mer  |   26.03.15 - 12:38

Faktura for kommunale avgifter

Det utsendes i disse dager faktura for vann- og kloakkavgifter. Gjør oppmerksom på at det nå er mulighet for e-faktura gjennom nettbanken. I begynnelsen av april utsendes informasjon om skattetakster for eiendomsskatt. Faktura for eiendomsskatt vil bli utsendt i løpet av april.
Les mer  |   20.03.15 - 10:50

Rehabilitering av Linepollen

Arbeidet med rehabilitering av badeplassen og friluftsområdet Linepollen er i gang. Tveit Natur v/Geir Tveit holder for tiden på med bygging av gapahuk på oppdrag fra Sokndal kommune. Dette blir kjempebra!!!
Les mer  |   18.03.15 - 12:39

Grillinnretninger

Det nærmer seg sommer og sol, med tilhørende uteliv i Sokndal. I den forbindelse informeres det om, at det lovlig kan benyttes grillinnretninger som utepeiser, bålpanne o.l.
Les mer  |   09.03.15 - 12:32

Sokndal Info for mars

Sokndal Info for mars med informasjon fra kommunen, Cittaslow, frivillige organisasjoner, kinoprogram m.v.
Les mer  |   02.03.15 - 15:22

Arbeid Kleivan

Arbeidet med å legge nye vannledninger og kummer der vannlekkasjen oppsto i Kleivan, starter denne uka og veien vil bli delvis åpnet så snart jobben er ferdigstilt. Etter at asfaltverket har startet opp igjen, vil den ødelagte asfalten bli fjernet og det blir lagt på ny asfalt.
Les mer  |   02.03.15 - 13:15

Sokndalsdagene 2015 - Vi trenger flere medlemmer fra lag og foreninger!

Vi starter opp med første komitemøte onsdag 25. februar kl. 18:00 på møterom 2 Soknatun.
Les mer  |   19.02.15 - 14:26

Dalane kulturfestival

6.-15. mars
Les mer  |   19.02.15 - 14:20

Elbil til Sokndal kommune

Sokndal kommune har i dag mottatt den første elbilen fra Bil & Mekaniske, som hadde det beste tilbudet. Bilen som ble kjøpt er Mitsubishi i-MiEV. Bilen skal benyttes av hjemmesykepleien. Målet er å kjøpe inn ytterligere slik biler i løpet av våren. Elbil fordi Sokndal kommune tenker miljø og økonomi.
Les mer  |   10.02.15 - 13:25

Sokndal Info for februar

Sokndal Info for februar med informasjon fra kommunen, Cittaslow, lag/foreninger, kinoprogram m.v.
Les mer  |   05.02.15 - 15:19

Jubilanter i Sokndal kommune 2014

Sokndal kommunes 25 års jubilanter i 2014 ble hedret under Sokndal kommunes sammenkomst på Betania 29/1-15.
Les mer  |   04.02.15 - 09:11

NETTC@FEEN TRENGER NYE VOKSNE FOR Å KUNNE FORTSETTE!

Driften av nettc@feen er basert på frivillig innsats fra foreldre/foresatte, og vi trenger voksne til voksenstyret i Nettc@feen fra snarest!!
Les mer  |   03.02.15 - 13:09

NETTC@FE I SOKNDALSHALLEN

Rusfritt tilbud til unge fra 8. klasse. Annenhver fredag fra 20:00 til 00:30. Kiosk, dataspill/internett, åpen hall, diskotek.
Les mer  |   03.02.15 - 10:45

Vinterfriluftskole

Liker du fysisk aktivitet ute og kan tenke deg ei uke med ski og snøaktivteter i vinterferien er dette noe for deg.
Les mer  |   27.01.15 - 09:39

Åpningstider ved NAV Sokndal

Kontoret har åpent 10.00 til 14.00 på hverdager. Onsdager holder kontoret stengt.
Les mer  |   15.01.15 - 14:11

Ikkje løyve til Siragrunnen vindkraftverk

NVE avslår søknaden om å byggje Siragrunnen vindkraftverk i Sokndal kommune i Rogaland og Flekkefjord kommune i Vest-Agder.
Les mer  |   13.01.15 - 14:22

Varsel om befaring - orientering om eiendomsskattetaksering

Kommunestyret vedtok i møte den 27.10.2014 utvidelse av skatteområdet for eiendomsskatt til å gjelde alle faste eiendommer i Sokndal kommune fra og med 2015. Dette med hjemmel i lov av 06.06.1975, nr. 29, Lov om eiendomsskatt til kommunene, jfr. §§ 2 og 3.
Les mer  |   07.01.15 - 13:47

Vikariater i barnehager

Pga sykemeldinger er det et akutt behov for vikarer/ringevikarer i de kommunale stillingene i barnehagene. Dette er stillinger som dekker behovet for hjelp til barn med spesielle behov. Dette blir tilpasset med annet personale i den enkelte barnehage.
Les mer  |   07.01.15 - 10:36

Registrering av vannmålerstand

Som følge av at kommunen har oppgradert datasystemene med ny programvare, er det nå mulig å registrere vannmålerstanden på nett eller via SMS. Kommunen vil oppfordre flest mulig til å foreta registrering på en av disse måtene selv om det er mulig å sende inn målerstanden pr. post. Det gjør at den interne registreringen og oppfølgingen blir mer effektiv.
Les mer  |   05.01.15 - 13:28

Samarbeidet med Eigersund kommune om jordmortjenesten fortsetter

Sokndal kommune og Eigersund kommune er enige om et samarbeid der jordmortjenesten skal tilbys lokalt i Sokndal. Inntil dette er på plass, tilbys tjenestene i Eigersund slik som idag.
Les mer  |   23.12.14 - 14:08

Sokndal Info for januar

Sokndal Info for januar med informasjon fra kommunen, Cittaslow, frivillige organisasjoner, kinoprogram m.v.
Les mer  |   22.12.14 - 10:39

Yrkesmessen 2014

Tusen takk til alle som besøkte Yrkesmessen i går, til de 30 bedriftene som deltok med stands og ikke minst til Inpro som stilte med lokale og gode medhjelpere!
Les mer  |   18.12.14 - 09:35

Julekonsert i Sokndal kirke 19. desember

Nasville Sound og en rekke andre artister inviterer til Julekonsert i Sokndal kirke fredag 19. desember, kl. 19.
Les mer  |   18.12.14 - 08:08

Stengt vei grunnet vannlekkasje Kleivan

Som følge av arbeidet med vannlekkasjen i Kleivan, er det besluttet å samtidig gjennomføre noen vedlikeholdsarbeider. Dette medfører at veien vil være stengt for gjennomkjøring inntil videre.
Les mer  |   17.12.14 - 14:59

Yrkesmesse 17. desember hos Inpro

Velkommen til Yrkesmesse hos Inpro på Industriområdet Rekeland 1 onsdag 17. desember. Kl. 12.30 for 9. og 10. klasse ved Sokndal skole. Kl. 13.30 - 16.00 for alle som er interessert i å se hva det kreative næringslivet i Sokndal holder på med.
Les mer  |   12.12.14 - 14:26

Sokndal kommune går for 4 nye år

IA-avtalen for Sokndal kommune er underskrevet av partene. Arbeidsgiver, ansattes representant og NAV.
Les mer  |   04.12.14 - 10:27

Sokndal Info for desember

Sokndal Infor for desember med informasjons fra kommunen, Cittaslow, frivillige organisasjoner, juleprogram, kinoprogram m.v.
Les mer  |   03.12.14 - 11:14

Innkalling til årsmøte Sokndalsdagene 2014

Hovedkomiteen for Sokndalsdagene 2014 innkaller herved til årsmøte.
Les mer  |   20.11.14 - 07:40

På topp i Dalane

Det var 65 deltakere fra Sokndal som registrerte seg med toppturer. 16 av dem hadde gått alle turene og samlet 410 poeng. Det var Gudmund E Løvland som ble trukket ut i Sokndal, på den lokale premien, et gavekort på 5000 kr. Folkehelseutvalget takker alle for innsatsen og håper at en fortsetter med å gå turer
Les mer  |   10.11.14 - 09:12

Utbedring av kommunal vei ved Kryptevik

Teknikk- og miljøetaten starter opp med "Kryptevikprosjektet" 5. november. Deler av veien skal utbedres/asfalteres samt at det graves kabelgrøft, fra Løvås - krysset til “hytten” utenfor Terje Årstad. Gatelys monteres fra Løvås – krysset og helt fram til Kjelland/Stranda. Denne strekningen har ikke hatt gatebelysning tidligere. Veien må dessverre stenges for gjennomkjøring fra nå av og fremover mot juletider. Dato for ferdigstillelse av prosjektet er foreløpig ikke satt. Strekningen som først blir berørt/stengt er fra Løvås – krysset og til første bakketopp – mot Stranda.
Les mer  |   04.11.14 - 13:30

Sokndal Info for november

Sokndal Info for november med informasjon fra kommunen, Cittaslow, lag/foreninger, kinoprogram m.v.
Les mer  |   04.11.14 - 10:44

Ung film i Dalane

Ung film består av Paul Magnus Lundø, Magne Østby, Gro Eia Østby og Raimond Mydland. Ung film i Dalane tilbyr innføring i regi, foto, klipp, produksjonsledelse, lyssetting, lyd og scenografi. Ung film er blitt til i regi av Dalane kulturfestival i 2015. De ønsker å komme i kontakt med ungdom mellom 15.25år som har lyst til å lage film. Har du en god manusidé og vil du se filmen din på stort lerrert? Møt opp i Aulaen på Dalane Videregående skole torsdag 6. november klokken 18:00. www.ungfilm.com.
Les mer  |   30.10.14 - 07:42

Lekeplass i parken.

Det er nedsatt en gruppe som jobber med å planlegge ny lekeplass i parken. De ønsker innspill fra DEG!
Les mer  |   23.10.14 - 15:06

17. mai 2015

Hvis det er lag/foreninger som ønsker å arrangere hele eller deler av 17. mai feiringen i Sokndal 2015, så ta kontakt med Oppvekst og kulturkontoret innen mandag 10. nov.
Les mer  |   22.10.14 - 13:57

Helseetaten

Kommuneoverlege Hans B. Visdal Johnsen vil ivareta funksjonen som helsesjef fra i dag og framover. Dette innebærer ivaretakelse av helsefaglige områder, budsjett samt ansatte i etaten, inkludert ambulansen. Han rapporterer direkte til rådmannen og tiltrer rådmannens ledergruppe ved behov i enkeltsaker.
Les mer  |   22.10.14 - 07:55

Nytt tilbud til ungdom i Sokndal.

Fra mandag 20. oktober og annenhver mandag fremover, fra kl. 18-21, vil MC klubben i Sokndal ha åpne lokaler for ungdom som trenger hjelp til å vedlikeholde mopeden sin.
Les mer  |   17.10.14 - 10:40

Søknad om midler til idrettsanlegg.

Nå kan det søkes om støtte til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg.
Les mer  |   17.10.14 - 10:31

Bredere vei i Bjånesbakken

Statens vegvesen starter i månedsskiftet oktober/november arbeidet med å lage bredere fylkesvei 44 i Bjånesbakken. Strekningen som skal bli bredere er ca. 1500 meter. Vegen får to felt og blir 6,5 meter bred. Vegen skal i hvoedsak utbedres mot sør. I tillegg skal det bli bedre sikt mellom Hanebergveien og fylkesvei 44. Entreprenøren som skal bygge vegen er Bertelsen & Garpestad AS.Fylkesveg 44 kan stenges inntil 20 minutter når det skal sprenges. Men det blir ingen stenging av vegen mellom kl. 6.30 og 7.30 og 14.30 og 15.30. Arbeidet skal være ferdig til juli 2015. Kontaktinformasjon: Tor Oscar Walskaar, prsojektleder, Statens vegvesen, tlf. 971 40 264, Mari Kristina Holthe-Seim, byggeleder Statens vegvesen, tlf. 469 10 619 og Jan Ove Kjellesvik, driftsleder Bertelsen & Garpestad AS, tlf. 948 41 446.
Les mer  |   14.10.14 - 10:46

Bruk refleks

En bilist har bare to sekund på å oppdage en fotgjenger uten refleks i 50-sonen når han kjører med nærlys. Med refleks vil sjåføren ha 10 sekund på seg. Det kan vere skillet mellom liv og død.
Les mer  |   14.10.14 - 10:00

Okka onga - felles ansvar - PRIDE grunnkurs for nye fosterforeldre i Egersund

Okka onga - felles ansvar er et prosjekt for å rekruttere fosterhjem i Dalane-regionen
Les mer  |   13.10.14 - 11:50

TV-aksjonen 2014 - sjåfører og bøssebærere

Vi trenger fortsatt bøssebærere og sjåfører til TV-aksjonen 2014. Søndag 19. oktober - frammøte på Soknatun kl. 14.30 med start kl. 15. Innsamlede midler går til Kirkens Nødhjelp og skal brukes til å skaffe varig tilgang til rent vann for en million mennesker i følgende land: Sudan, Sør-Sudan, Etiopia, Somalia, Tanzania, Afghanistan, Pakistan og Haiti. Gi beskjed til meg snarest om du vil være sjåfør eller bøssebærer: nils@sokndal.kommune.no eller mobil 907 22 088. Takk for at DU blir med!
Les mer  |   10.10.14 - 12:31

Sluttbefaring Siragrunnen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arrangerer sluttbefaring for søknaden om Siragrunnen vindkraftverk i Sokndal og Flekkefjord kommuner onsdag 8. oktober. Hensikten med befaringen er å gi NVEs ledelse oversikt over prosjektet. Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud vil lede befaringen. I sammenheng med sluttbefaringen inviterer vi interesserte til å møte opp på følgende steder for å komme med synspunkter: Kl. 14.00 Stornes, ytterst i Åna-Sira. Følg skilting mot Roligheten. Kl. 15.30 Sogndalstrand, ved Bedehuset. Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte NVE v/ Erlend Bjerkestrand på tlf. 22 95 92 98 eller erbj@nve.no.
Les mer  |   07.10.14 - 12:30

Videokonkurranse: Utforsk naturen med en lokalkjent

Region Stavanger inviterer til videokonkurranse "Utforsk naturen med en lokalkjent". Slik går du fram: 1. Skap din video. Den kan være fancy med grafikk og musikk, eller den kan være enkel. 2. Last opp videoen på Instagram eller Youtube. Vær sikker på at du bruker tittelen: «Utforsk naturen med en lokalkjent». DEL: #insiderstipsRS #sokndal #RegionStavanger. 3. Finalefilmene fra hver kommune vil bli lastet opp på www.regionstavanger.com/insiderstips
Les mer  |   06.10.14 - 07:56

Skumringsland

Vi oppfordrer flest mulig til å ta gratis busser som går fra kirken fra kl. 1700 – 1830, med retur etter filmen. Arrangementet begynner kl. 1900 med konsert og hilsener. Filmen begynner umiddelbart etterpå. Få med deg vandringen gjennom Strandgado der det blir salg av matretter, og et møte med deltakere fra Skumringsland på vei ut til Amfiet.
Les mer  |   02.10.14 - 14:05

Sokndal Info for oktober

Sokndal Info for oktober med informasjon fra kommunen, Cittaslow, lag/foreninger, kinoprogram m.v.
Les mer  |   01.10.14 - 08:30

Fra 1. oktober flyttes telefonsentralen for legevakten

Fra 1. oktober flyttes telefonsentralen for legevakten fra Egersund til Hå. Telefon nr.til legevakten blir den samme som før: 51494343: fra 1430 på hverdager. Dessuten i helger og helligdager. På dagtid betjenes daglegevakten av legekontoret i Sokndal fra kl. 08 til kl. 1430 som i dag. Telefon 51470680. Ved øyeblikkelig hjelp ringes 51470692 eller 113. Selve legevakten vil fortsatt være i Egersund på sykehuset som nå.
Les mer  |   29.09.14 - 08:41

Mye spennende å høre under Sokndal musikkfestival!

Sokndal musikkfestival avholdes fredag 26. og lørdag 27. september 2014. Årets festival er den fjerde i rekken og kan by på mange spennende opplevelser. I år vil en bla.a. kunne høre elle melle, Helldorado, Paal Flaata, General Forsamling og Midnight Ramblers. Det vil også bli mulig å oppleve sangene som ble skrevet til Strandaspelet sammen med mye annet spennende. Sjekk programmet her. Billetter kjøpes på Horjen Sokndal.
Les mer  |   23.09.14 - 14:07

Rett i lomma - avlyst

Forestillingen "Rett i lomma" som skulle vært i kinosalen torsdag 25/9 er avlyst.
Les mer  |   23.09.14 - 10:16

Kjærlighedsvego 2014

Velkommen til Kjærlighedsvego - 20. - 28. september 2014. Heroes of Haua har sykkelløpet 44 og motbakkeløp opp trallebanen. Cittaslow-søndag med lokal mat og lokale produkter. Innflytterkveld. Kulturell dialogkonferanse, show/farse på Soknatun, markedsdag og mye annet. Sokndal Musikkfestival inngår som del av Kjærlighedsvego og arrangeres 26. og 27. september. Gled deg til mye moro!
Les mer  |   19.09.14 - 13:23

Cittaslow søndag utenfor kirken

Cittaslow søndag utenfor kirken starter med kjærlighedsgudsjteneste kl. 11.00. Salg av lokal mat, lokale produkter og underholdning fra kl. 12.30.
Les mer  |   19.09.14 - 13:21

Kjærlighedsvego startet lørdag med sykkelløpet 44

Sykkelløpet 44 startet i Flekkefjord og har målgang ved Sokndal kirke - lørdag 20. september.
Les mer  |   19.09.14 - 13:19

Interessert i snøbrøyting og strøing for kommende vintersesong – 2014/201

Er du interessert i å tilby en slik tjenesten for Sokndal kommune – vennligst kontakt Dagfinn Mydland mob. 400 21 784. Frist for å melde interesse for denne type tjeneste, settes til torsdag den 25.09.2014.
Les mer  |   19.09.14 - 11:15

Pårørendeskolen 2014

Et kurstilbud til deg som har omsorg for eller er venn med en med demenssykdom - og vil vite mer
Les mer  |   18.09.14 - 12:36

Vi trenger hjelp av din forening!

I forbindelse med urpremieren på Skumringslandet 4. oktober har vi behov for bærehjelp. Vi ønsker å komme i kontakt med lag/foreninger som kan tenke seg å bidra. Foreningen din vil selvfølgelig få betalt for oppdraget. Ta kontakt på skumringslandet@sokndal.kommune.no hvis dette er aktuelt for dere.
Les mer  |   17.09.14 - 12:07

Kommunestyremøte den 15.09.14 - Avlyst

Administrasjonen har ingen saker til behandling i Kommunestyret den 15/9-14. En har derfor i samråd med ordfører besluttet at møte avlyses.
Les mer  |   09.09.14 - 11:50

Billettsalget til Skumringslandet er i gang!!

Statister og andre støttespillere har fått bestille billetter og nå åpnes det for vanlig salg. Billetter kan kjøpes på Horjen Sokndal eller bestilles på Filmweb.no
Les mer  |   05.09.14 - 07:34

Lesing gir forsprang!

Sokndal kommune har vært så heldige å få midler til å utvide prosjektet: LESING GIR FORSPRANG dette skoleåret. Prosjektet retter seg mot barn fra 2- 6 år, og vil foregå på biblioteket tirsdager 17.00 - 17.45 og torsdager 17.15 - 18.00. Målet med prosjektet kan uttrykkes med forsker Mari Rege sine ord: "Jo mer en lærer tidlig, jo mer vil en lære." Å lese for barn er noe av det viktigste en kan gjøre! Vi ser frem til gode stunder med bøker på biblioteket! Velkommen! Vi trenger en som kan ha lesestunden noen torsdager. Kan du tenke deg det? Kontakt Karen på kag@sokndal.kommune.no
Les mer  |   01.09.14 - 14:41

Serviceprisen

Cittaslow Sokndal vil også i år dele ut Servicepris til den virksomhet/person i Sokndal som er best på service. Det vil bli nedsatt en jury som bestemmer hvem som får prisen. Prisen vil bli delt ut under Kulturell dialogkonferanse i Kjærlighedsvego, onsdag 24. september. Forslag på kandidater sendes innen 19. september til: Cittaslow Sokndal, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane eller på epost til: nils@sokndal.kommune.no.
Les mer  |   01.09.14 - 10:58

3 milen i Sokndal

3 mils tur i Sokndal søndag 7. september fra moloen på Sogndalstrand.
Les mer  |   01.09.14 - 10:41

Sokndal Info for september

Sokndal Info for september med informasjon fra kommunen, Cittalsow, lag/foreninger, kinoprogram, program for Kjærlighhedsvego, program for Sokndal Musikkfestival m.v.
Les mer  |   01.09.14 - 10:19

Trafikkfarlige hekker og busker

Det er snart skolestart igjen så du som har hage ut mot offentlig vei må bidra til at vegetasjonen fra din eiendom ikke skaper trafikkfarlige situasjoner.
Les mer  |   20.08.14 - 08:41

Urpremiere Skumringslandet 4. oktober i Sogndalstrand Amfi

Bli med på den eksklusive urpremieren på storfilmen Skumringslandet. Opplev filmen i eksotiske omgivelser sammen med stjernene og folkene bak filmen. Sokndal Kino står for arrangementet. Informasjon om pris, billetter, aldersgrense og program vil komme snart. Vi lover en opplevelse som du sent vil glemme.
Les mer  |   20.08.14 - 07:49

Sonevanning Hauge vannverk

Sonevanningen som ble innført tidligere i sommer er nå opphevet.
Les mer  |   18.08.14 - 10:58

Ladestedets kulturdag 17. august

Ladestedets kulturdag arrangeres på Sogndalstraand søndag 17. august. Stands og salgsboder fra kl. 12. Kl. 13 Åpning ved Bess Grastveit ( ved Krambua). Historier fra gamle dager ved Finn Nesvold. Gammeldags basar med åresalg. Ca kl. 14 Konsert med Bodil Arnesen i hotellhagen. Kl. 15 Ta sjansen ved moloen arr. Heroes of Haua.
Les mer  |   11.08.14 - 13:06

Informasjon om flått

Sokndal kommune får henvendelser om økt utbredelse av flått i distriktet. Forskningen kan ikke påvise en klar sammenheng mellom det og andre faktorer, som for eksempel bestand av rådyr. Vi vil råde befolkningen om å følge de anbefalingene Folkehelseinstituttet gir. Folkehelseinstituttet anbefaler at de som oppholder seg og ferdes i områder med mye flått, bruker lange bukser og er godt tildekket ved anklene. Videre kan enkeltpersoner på egen eiendom holde gress og annen vegetasjon kort og landskapet tørt. For å redusere forekomsten av flått kan det hjelpe noe hvis man fjerner høyt gress, busker og kratt.
Les mer  |   07.08.14 - 08:09

Badevannsprøver

Nye badevannsprøver tatt i Åna Sira, på Halen og i Linepollen viser fortsatt god vannkvalitet. Det er bare å bade!
Les mer  |   25.07.14 - 12:38

Høynet beredskap i Norge

Sokndal kommune har fått følgende melding fra Fylkesmannen i Rogaland:
Les mer  |   25.07.14 - 08:53

Åpning av Elgjestraum bru

Elgjestraum bru er restaurert og gjenoppbygd. Prosjektet har vært et samarbeid med Sokndal kommune og Statens vegvesen. Broen er en del av den gamle ferdselsveien fra Sogndalstrand via Bakka til Elgjestraum.
Les mer  |   21.07.14 - 12:25

Familiekonsert med Tønes 26. juli!

Familiekonsert med Tønes i parken lørdag 26.juli. Åpner kl.14.00. Konsertstart kl.15.00. Salg av mat og drikke! Gratis adgang. Arr.Kulturkontoret / Sokndal kommune.
Les mer  |   14.07.14 - 09:53

Åpning av topptur til Fladen (trallebanen) i Jøssingfjord

Åpning av topptur til Fladen (trallebanen) i Jøssingfjord tirsdag 8. juli, kl. 18 i Helleren. Informasjon om restaureringsarbeidet. Salg av kaffe og vafler i Kaolinkiosken. Turen starter opp trallebanen, 1,5 km, 177 moh, 1 time t/r. Det blir felles satart med ordføreren i spissen. Fanfare på toppen v/Johannes Wegner Hegdal. Alle tur- og kulturinteresserte VELKOMMEN! Arr.: Jøssingfjord Vitenmuseum.
Les mer  |   04.07.14 - 15:00

Jordskredvarsel gult nivå

Varselet gjelder fra 05.07.2014 Fylkesmannen har mottatt varsel om jordskredfare gult nivå for Sør-Vestlandet.
Les mer  |   04.07.14 - 14:09

Sokndal Info for juli og august

Sokndal Info for juli og august med informasjon fra kommunen, Cittaslow, frivillige organisasjoner, arrangement, kinoprogram m.v.
Les mer  |   01.07.14 - 13:24

God kvalitet på badevannet

Badevannskvaliteten i Linepollen, Halen og i Åna Sira er kontrollert og godkjent.
Les mer  |   24.06.14 - 10:37

Sonevanning Hauge vannverk

Det er innført sonevanning i kommunen inntil videre. Kommunen er delt inn i soner der man kan vanne på bestemte dager. Vi ber om at vanningstidene blir overholdt og at vanningen blir begrenset til et absolutt minimum. Det vil bli gjennomført stikkontroller og eventuell overtredelse vil bli fulgt opp av kommunen. Totalt vanningsforbud blir fortløpende vurdert, og vil bli annonsert hvis aktuelt.
Les mer  |   23.06.14 - 11:47

Sokndal kommune er innvilget midler til bekjempelse av barnefattigdom!

Sokndal kommune er innvilget 250 000 kr fra Fylkesmannen i tilskuddsmidler for bekjempelse av barnefattigdom i kommunen. Dette sammen med en kommunal egenandel på 50 000 kr danner grunnlaget for to kommunale prosjekter som startes med det første.
Les mer  |   19.06.14 - 08:51

Vannlekkasjen er utbedret

Vannlekkasjen ble fikset i løpet av kvelden i går, noe som betyr at vannforsyningen er tilbake for fullt igjen. Det var hull i selve røret som forårsaket lekkasjen, noe som mest sannsynlig er oppstått som følge av stor stein som har ligget med press direkte på røret over lang tid. Det kan også ha oppstått noe grumsete vann som følge av lekkasjen, og kan forebygges ved å spyle ut av kranene med kaldt vann. Om det ikke hjelper, så kan en ta kontakt med kommunens driftsoperatører Åge Frøytlog på mobil 400 36 807 eller Steinar Brambo på mobil 481 45 921, så vil de sørge for utspyling av kommunens hovedledninger. Det er for tiden et jevnt høyt forbruk både dagtid og nattestid som følge av vanning. Hagevanning er inntil videre tillatt igjen, men ber om at den blir begrenset til det mest nødvendige. Kommunen følger nøye med på utviklingen av vannforbruket og må vurdere sonevanning hvis det skulle være behov for det.
Les mer  |   19.06.14 - 08:21

Turer og aktiviteter i Sokndal i sommer

Det er mye å gjøre i Sokndal. Merkede turstier, merkede toppturer, fisking i innlandsvann, lakseelv og sjø, besøke severdigheter, handle i sentrum, bading i Linepollen m.v. Dersom du får besøk i sommer er det mye gøy å finne på. Hold deg i form - også i sommer. God tur!
Les mer  |   18.06.14 - 13:51

På topp i Dalane!

Dalane friluftsråd har laget et fint opplegg med toppturer i Dalane. For å stimulere ekstra til at sokndøler skal delta på dette, setter Folkehelsegruppen i Sokndal opp en ekstra premie på et gavekort på 5000 kr.
Les mer  |   18.06.14 - 10:44

Sykkelens dag - onsdag 9. juli

Sykkelens dag onsdag 9. juli, kl. 17 - 19. 3. – 6. klasse (fra skoleåret 2013/14). Heroes of Haua har egen sykkeldag for denne aldersgruppen i forbindelse med årets Tour de Haua. Møt opp ved Sokndalshallen med egen sykkel. Det blir sjekk av sykler og ferdighetsløyper. Mye gøy sammen med Heroes of Haua. Ulike premieringer.
Les mer  |   18.06.14 - 08:34

Fiske i lakseelva Sokna er i gang

Laksefisket i Sokna startet 15. juni. Allerede på første kast fikk Anders Grøndahl en laks på 11,3 kg. En god start på laksesesongen som varer fram til 20. september. Gratulerer Anders!
Les mer  |   17.06.14 - 07:54

Markering på Sogndalstrand av Pilgrimsled til Nidaros

Markering av Pilgrimsleden fra Rogaland til Nidaros. Pilgrimsleden vil starte i Sogndalstrand. Orientering om prosjektet fra Stavanger Bispedømme der også biskopen deltok. Overrekelse av plakett til ordfører Trond Arne Pedersen. Ordføreren overrakte bok fra Sokndal som ble lagt i pilgrimskasse som skal ende opp i Nidaros.
Les mer  |   13.06.14 - 11:27

Åna-Sira kraftstasjon - vedlikehold august og september

Vedlikeholdsarbeidet i Åna-Sira kraftstasjon som ble påstartet i fjor 2013 bli videreført dette året. Det medfører noe redusert vannstand i Lundevatnet i forhold til normalt og driftsstans i kraftstasjonen i Åna-Sira. Vedlikeholdsarbeidet i Åna-Sira vil ha varighet fra 8.august til 9.september. I forkant av driftsstans vil det være en nedtapping av Lundevatnet ned mot høydekote 45 moh. Tilsvarer 3 meter under normal vannstand. Perioden med driftsstans vil bli nyttet til å gjennomføre viktig forskning ifm oppvandring av laks i Sira. Sira-Kvina kraftselskap og Fagråd for nedre Siravassdraget har behov for mer data på oppvandring knyttet til spesielt lokkeflommer som kan stimulere til oppvandring i elva.
Les mer  |   10.06.14 - 14:59

The Beatles show i Sogndalstrand Amfi 8. juni

Husk å kjøpe billetter til et forrykende Beatles show i Sogndalstrand Amfi, søndag 8. juni, kl. 20.
Les mer  |   03.06.14 - 13:55

Sokndal Info for juni

Sokndal Info for juni med informasjon fra kommunen, Cittaslow, lag/foreninger, kinoprogram m.v.
Les mer  |   03.06.14 - 13:43

Pynteprisen 2014

Cittaslow Sokndal ga Pynteprisen 2014 til Blomstergalleriet v/Siri Krone. Gratulerer! Foto: Gunvor B. Krone.
Les mer  |   02.06.14 - 10:02

Årets sokndøl 2014

Gratulerer Hege Kopperud, som ble utnevnt til Årets sokndøl 2014 for sin mangeårige innsats med drilljentene! Foto: Gunvor B. Krone.
Les mer  |   02.06.14 - 08:50

Sokndalsdager i strålende vær!

Sokndalsdagene ble arrangert i strålende vær, mye folk og kjempebra program. Tusen takk til Hovedkomiteen for Sokndalsdagene for vel gjennomført arrangement! Godt jobba! Foto: Helge Sørvåg.
Les mer  |   02.06.14 - 08:47

"HEART OG LIGHTNESS - SØVNLØS I LOFOTEN"

- Formiddagskino onsdag 4.juni kl 11.30 -
Les mer  |   26.05.14 - 10:37

Bredbånd i Sokndal - aktuelle prosjekt - høring

Det arbeides for å søke om statlige midler til bredbåndsutbygging i Sokndal. Det er muligheter for å søke om støtte til prosjekt i områder med mindre enn 4MB dekning og områder med mellom 5 og 30 MB dekning. Prosjekt det planlegges å søke om støtte til i Sokndal er følgende: Åmodt, Lindland - Fitje - Bakkaåno og Eia. Du inviteres til å komme med kommentarer/høringsinnspill innen 2. juni 2014. Tilbakemelding til: nils@sokndal.kommune.no.
Les mer  |   23.05.14 - 10:49

Til informasjon - vedr. kontrollutvalget - møte i juni

Møte i kontrollutvalget 2.juni er avlyst.
Les mer  |   20.05.14 - 13:25

Pynteprisen 2014

Cittaslow Sokndal deler ut Pynteprisen 2014 under åpningen av Sokndalsdagene 30. mai. Forslag på kandidater sendes til nils@sokndal.kommune.no eller til Cittaslow Sokndal, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane - innen 25. mai 2014. Pynteprisen deles ut til privat eller offentlig virksomhet som har den fineste pyntingen foran sommersesongen. Cittaslowrådet ønsker en velstelt og trivelig kommune hele året!
Les mer  |   16.05.14 - 13:22

Program 17.mai

Les mer  |   14.05.14 - 09:48

Bredbåndsdekningen i Sokndal

Det arbeides for å søke om statlige midler til bredbåndsutbygging i Sokndal. Vi ønsker tilbakemelding innen 12. mai dersom du: A - ikke har bredbåndsdekning der du bor (4MB linje og dårligere) eller B - Har en dårlig bredbåndsløsning (mellom 4 og 30 MB). Det er ikke sikkert at Sokndal blir prioritert i år, men det vil også være muligheter for å søke på nytt kommende år. Derfor er det viktig å bli registrert. Tilbakemelding til nils@sokndal.kommune.no
Les mer  |   07.05.14 - 13:22

Jordmortjenester

Den midlertidige løsningen med at gravide i Sokndal kommune får jordmortjenester i Egersund forlenges inntil videre. Ta kontakt med jordmortjenesten i Eigersund kommune på telefon 51 46 81 50 for timebestilling. Det jobbes fortsatt med å få til en varig løsning der tilbudet gis i Sokndal.
Les mer  |   02.05.14 - 10:51

NRK kommer til Sokndal på søndag!!!

Søndag 4.mai kommer Leo Ajkictil Sogndalstrand! Her begynner NRK filmingen av programmet ”Da KORK kom til bygda”. Et av programmene som vises på NRK til høsten er fra Dalane. Da KORK kom til bygda» er en ny musikalsk storsatsing fra NRK som skal på lufta senere i 2014. Dette blir en underholdningsserie for hele familien. Vi ønsker publikum fra alle Dalane kommunene til ”Stranno” søndag 4.mai kl.18.30 i Amfiet. Det er viktig å kle seg etter vær, vi vet av erfaring at filmopptak kan ta tid. Ta med plakater med for eksempel: Velkommen Leo osv…. + flagg og kjempegodt humør. Leo Ajikic ankommer til Sogndalstrandmed SogndalstrandHavrafting!
Les mer  |   30.04.14 - 15:57

Program for 1. mai i Sokndal

Her kommer fullstendig program for 1. mai i Sokndal.
Les mer  |   30.04.14 - 15:46

Sokndal Info for mai

Sokndal Info for mai med informasjon fra kommunen, Cittaslow, lag/foreninger, program for 1. mai, program for 17. mai, kinoprogram m.v.
Les mer  |   30.04.14 - 15:35

Sokndal Info for april

Sokndal Info for april med informasjon fra kommunen, Cittaslow, lag/foreninger, arrangement, kino m.v.
Les mer  |   04.04.14 - 13:38

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for industriområde Rekefjord Øst 2

I henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av planarbeid for: Detaljregulering for industriområde Rekefjord Øst 2
Les mer  |   02.04.14 - 10:15

Ny kloakkpumpestasjon Åna Sira

Arbeidet med å skifte ut eksisterende kloakkpumpestasjon startes nå opp. Eksisterende stasjon blir fjernet etter at ny kloakkpumpestasjon som blir plassert ved siden av, er montert. Jobben skal i utgangspunktet ikke føre til at abonnentene merker noe til utskiftingen. Om en har noen spørsmål i sakens anledning eller oppdager noe unormalt med kloakksystemet de nærmeste dagene, kan en ta kontakt med byggeleder Oddvar Kjellesvik fra Sørvestkonsult AS på telefon 454 79 740, mail oddvar.kjellesvik@gmail.com eller prosjektleder Kjetil Egeli på telefon 51 47 06 32, mobil 995 73 545 eller mail keg@sokndal.kommune.no.
Les mer  |   02.04.14 - 09:31

Ny teknikk- og miljøsjef

I dag begynner Bernt Walter Jacobsen som teknikk- og miljøsjef. Sokndal kommune ønsker han velkommen!
Les mer  |   02.04.14 - 08:02

Olje- og energidepartementet har gitt endelig konsesjon til Tellenes Vindpark

Olje- og energidepartementet har i dag gitt endelig konsesjon til Tellenes Vindpark i Sokndal. Dette vil være Rogalands største vindkraftprosjekt på 200 MW, med en kraftproduksjon på 520 GWh, som tilsvarer forbruket til 25.000 husstander. Investeringer i overkant av 2 milliarder kroner.
Les mer  |   27.03.14 - 11:04

Bispevisitas i Sokndal 25. - 30 mars 2014

Program: On. 26. Topptur, Lio. Fra kirken kl. 11.15. Tor. 27. Kulturkveld i Soknatun kl. 18.00. Søn. 30. Visitasgudstjeneste med visitasforedrag. Se plakater og mer info på www.sokndal.kirken.no. Menighetsrådet.
Les mer  |   25.03.14 - 08:22

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Gnr. 57, bnr. 3, Josefinestien

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av privat regulering for Gnr. 57, Bnr. 3, Josefinestien, Sokndal Kommune. Tiltakshaver er Kjell Stene. Vianova Stavanger AS er utførende konsulent.
Les mer  |   24.03.14 - 12:56

Gratis markedsføring av arrangementer i Sokndal!

Vi vil oppfordre lag og foreninger i Sokndal som skal ha arrangementer framover om å sende inn informasjon om sine arrangementer.
Les mer  |   20.03.14 - 12:41

Tennisbane ved sentralidrettsanlegget

Gravearbeidet i forbindelse med den nye tennisbanen ved sentralidrettsanlegget er startet opp. Det blir først fjernet masser for deretter å bygge det opp igjen med drenerende og stabile masser. Totalt blir banen 19 x 37 meter og egnet til å arrangere turneringer på. Som toppdekke skal det legges kunstgress med ifyll av rød kunstgrus og underlag av drensasfalt. I tillegg skal det settes opp et 5 meter høyt gjerde rundt banen. Det var Bjarne Solli Graveservice AS som ble tildelt kontrakten for leveransen. Etter planen skal banen stå ferdig 16.05.14.
Les mer  |   19.03.14 - 10:08

Kunngjøring – Reguleringsplan for Årstadveien 13-15

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtattreguleringsplan forÅrstadveien 13-15 i møte den 3.3.2014, sak 009/14.
Les mer  |   12.03.14 - 12:36

Kunngjøring – Reguleringsplan for Fv 44 Åmodt bru - Stemmetjørn

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtattreguleringsplan forFv 44 Åmodt bru - Stemmetjørn i møte den 3.3.2014, sak 010/14.
Les mer  |   10.03.14 - 14:13

Monica Studio - etablering i Sokndal

Ordfører og næringssjef gratulerer med etableringen av Monica Studio i Sokndal og ønsker lykke til. Monica Studio driver med massasje. Innehaveren har lang utdannelse og praksis fra Polen. Hun holder til i lokalene til Mimada i Krossen.
Les mer  |   07.03.14 - 09:53

TAXIen - etablering i Sokndal

Ordfører og næringssjef gratulerer TAXIen v/Helene Midtbø Liete med bedriftsetableringen og ønsker lykke til!
Les mer  |   07.03.14 - 09:49

Kunngjøring av reguleringsplan for Årstadøyno

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt reguleringsendring for Årstadøyno i møte den 3.3.2014, sak 011/14.
Les mer  |   06.03.14 - 12:10

Kulturmidler og trafikksikkerhet - lag og foreninger i Sokndal - Søknadsfrist 14.mars

Vi minner om frist for å søke om kulturmidler/driftstilskudd for lag/foreninger som er 14. mars.
Les mer  |   03.03.14 - 09:34

Sokndal Info for mars

Sokndal Info for mars med informasjon fra kommunen, Cittaslow, lag/foreninger, kinoprogram m.v.
Les mer  |   28.02.14 - 14:59

Sokndal Amatørteater - Herlege Sokndal!

Flott forestilling - Herlege Sokndal! - av Sokndal Amatørteater i går i kinosalen. Ny oppføring fredag og lørdag kl. 20.
Les mer  |   21.02.14 - 14:44

Sokndal Amatørteater med "Herlege Sokndal"

Sokndal Amatørteater framfører "Herlege Sokndal" førstkommende torsdag, fredag og lørdag.
Les mer  |   19.02.14 - 14:15

Norskopplæring på Betania

I går kveld var det oppstart av norskopplæringen som arrangeres av Pinsemenigheten Betania. Det ble en kjempebra start. Betania stilte med 4 lærere og mange gode hjelpere. Fra Sokndal kommune deltok ordfører og næringssjef. Imponerende mange møtte opp: Over 50 personer fra utlandet som hadde flyttet til Sokndal fra 11 forskjellige land. Tusen takk til Betania som har tatt initiativ og gjennomfører norskopplæringen. Like viktig som norskundervisningen er det sosiale med mye god mat.
Les mer  |   14.02.14 - 08:11

Aktiv vinterferie

Dalane Friluftsråd inviterer til vinteraktivitetsdager for barn og unge i vinterferien 25. og 26. februar. Gratis buss.
Les mer  |   12.02.14 - 14:22

Ungdommens kulturmønstring 2014 - lørdag 15. februar

Lørdag 15. februar kl. 16.00 arrangeres ungdommens kulturmønstring i kinosalen. Kom og få sett og hørt våre flotte talenter på scene, lerret og i utstilling! Entrè: 50,-.
Les mer  |   12.02.14 - 12:52

Trenger du barnehageplass til høsten?

Det er fire private barnehager i Sokndal, og nå kan du søke om barnehageplass i disse for barnehageåret 2014/2015.
Les mer  |   10.02.14 - 09:09

Min kamp - bøkene av Knausgård på engelsk med bilde fra Linepollen

Karl Ove Knausgård sine 6 bøker - Min kamp - skal oversettes til engelsk og det amerikanske marked. Nina Jeppesen Frøyland sendte inn bilde til bruk i boka. Bildet fra Linepollen i Sokndal ble delt i 6 og blir ryggen til boka. Når du har alle bøkene ved siden av hverandre i bokhyllen, så vises hele bildet fra Linepollen. Til nå er bok nr. 1 ferdig. Bra jobba Nina - gratulerer!
Les mer  |   07.02.14 - 08:14

GRATIS SPRÅKKURS

Har du flyttet til Sokndal de siste årene, og har lyst å lære deg å snakke bedre norsk? Da er du velkommen til språkkurs! Kvelden starter med språkkurs, etterfulgt av informasjon om Sokndal og de tilbudene du finner i kommunen. Kvelden avsluttes med en sosial del med mat og prat rundt bordene. Opplegget er tilrettelagt fra og med 16 år og oppover. Kafeen på Betania - kl. 19. Kontakt Heidi Egeland eller Inger June Sæther for mer informasjon.
Les mer  |   07.02.14 - 08:12

Tilskudd lag og foreninger i Sokndal kommune 2014

Lag og foreninger i Sokndal kommune kan nå søke om driftstilskudd for 2014. I år vil det være noe ekstra pengestøtte til dem som legger ved en plan/vedtak angående trafikksikkerhet.
Les mer  |   04.02.14 - 14:40

Sokndal Info for februar

Sokndal Info for februar med informasjon fra kommunen, Cittaslow, lag/foreninger, kinoprogram m.v.
Les mer  |   31.01.14 - 12:21

Nye medarbeidere

Mandag 3. februar er første arbeidsdag for Greta Benediktsdottir og Per Inge Hansen i Sokndal kommune. Greta er vår nye plan- og miljørådgiver med kontor på Soknatun, og Per Inge tar til som håndverker i Driftsavdelingen. Vi ønsker begge hjertelig velkommen til oss og håper de vil trives godt med spennende arbeidsoppgaver.
Les mer  |   31.01.14 - 11:43

Orientering vedr. jordmortjenesten

Sokndal kommune vil med dette orientere om det pågående arbeidet med å sikre gode jordmortjenester.
Les mer  |   29.01.14 - 14:38

Nytt telefonnummer til daglegevakten i Sokndal

Det er opprettet nytt telefonnummer til den lokale daglegevakten i Sokndal. Nummeret er 51 47 06 92. Telefonen er betjent mellom kl.0800 og kl. 1430 på hverdager. Etter kl. 1430 og i helger og helligdager kontaktes Legevaktsentralen i Egersund, Telefonnummer : 51 49 43 43.
Les mer  |   21.01.14 - 11:11

Telefoner og bredbånd virker igjen.

Nå fungerer både telefoni og bredbånd i Sokndal.
Les mer  |   21.01.14 - 08:11

Telenors telefon- og mobilnett ligger nede i Sokndal

Sokndal kommune er sammen med 500 telefonabonnenter uten telefondekning.
Les mer  |   20.01.14 - 13:29

Velkommen til Svømmehallen

Her finner dere åpningstider for Svømmehallen.
Les mer  |   09.01.14 - 14:50

Vinnere av folkehelsepremier

Les mer  |   23.12.13 - 11:53

Sokndal Info for januar

Sokndal Info for januar med informasjon fra kommunen, Cittaslow, lag/foreninger, kino m.v.
Les mer  |   20.12.13 - 12:25

Sokndal Info for desember

Sokndal Info for desember med informasjon fra kommunen, lag/foreninger, arrangement, kino m.v.
Les mer  |   02.12.13 - 13:34

Budsjett 2014 – Økonomiplan 2014 – 2017 – alminnelig ettersyn

Budsjett og økonomiplan behandlers i kommunestyret den 09.12.13. Rådmannens forslag sammen med formannskapets innstilling legges ut til ettersyn f.o.m. 26.11.13 på Informasjonskontoret, 2. etasje på Soknatun.
Les mer  |   02.12.13 - 10:19

Forslag til revidert reguleringsplan med bestemmelser for Årstadøyno boligfelt – offentlig ettersyn

Forslag til revidert reguleringsplan med bestemmelser for Årstadøyno boligfelt, vedtatt av LMT 13.11.13, er utlagt til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10. Frist for uttalelse senest innen 10. januar 2014. Evt. innspill/kommentarer til de endringer som er gjort sendes til: Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane.
Les mer  |   27.11.13 - 12:24

Møte om oppvekstmiljøet

Sokndal, et godt og trygt oppvekstmiljø, også på fritiden!
Les mer  |   21.11.13 - 14:52

Beboerne på Solbø på kino

I dag fikk beboerne på Solbø en gledelig overraskelse.
Les mer  |   20.11.13 - 12:05

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid med Rutebilstasjonen

Multiconsult AS har varslet oppstart av reguleringsplan for rutebilstasjonen. Varslet kan oppfattes slik at plandokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Varslet gjelder oppstart av reguleringsarbeid slik at det er anledning å komme med innspill til de plandokumenter som skal utarbeides. Foreløpig er plandokumenter ikke utarbeidet.
Les mer  |   18.11.13 - 08:25

Innkalling til årsmøte Sokndalsdagene 2013

Hovedkomiteen for Sokndalsdagene 2013 innkaller herved til årsmøte.
Les mer  |   12.11.13 - 13:06

Forslag til Budsjett 2014

Her kan du lese Sokndal kommunes forslag til budsjett for 2014.
Les mer  |   12.11.13 - 10:43

Etabler deg i Sokndal

Sokndal kommune ønsker nyetableringer, videreutvikling av eksisterende bedrifter og flere innbyggere. Muligheter for støtte fra kommunalt næringsfond eller hjelp i forhold til Innovasjon Norge. Det er bare å ta kontakt - vi er her for DEG!
Les mer  |   07.11.13 - 11:14

Ledig stilling som Kontorfagarbeider

Sokndal kommune har ledig stilling som kontorfagarbeider ved servicekontoret fra 1/1-14.
Les mer  |   07.11.13 - 09:06

Nordisk nettverk Cittaslow

Presentasjon av Nordisk nettverk Cittaslow som består av kommunene: Kristinestad i Finland, Falkôing i Sverige, Mariagerfjord og Svendborg i Danmark, Djúpavogshreppur på Island og Eidskog, Levanger og Sokndal i Norge.
Les mer  |   05.11.13 - 11:17

Sokndal Info for november

Les mer  |   31.10.13 - 10:51

Tysk film fra Sogndalstrand og Farsund

Den tyske statskanalen ARD var i fjor i Sogndalstran og Farsund for å lage filmen "Liebe am Fjord". Nå vises filmen i Tyskland, Sveit og Frankrike.
Les mer  |   31.10.13 - 08:08

TV-aksjonen i Sokndal - Nasjonalforeningen for folkehelsen

Under TV-innsamlingen i Sokndal kom det totalt inn kr 205.473,58. D.v.s kr 62,53 pr. innbygger. Av dette kom kr 121.126,50 inn på søndqg. Sokndal var den beste kommunen i Dalane pr. innbygger. Tusen takk til alle som bidro!!!
Les mer  |   21.10.13 - 11:03

Glade givere i Sokndal

Med nesten 13 kroner per innbygger ligger Sokndal på fjerdeplass i tv-aksjonens giverstafett i Rogaland.
Les mer  |   18.10.13 - 13:31

Høstkonsert med Kulturskolen

Onsdag den 23. oktober kl. 18.00 avholder kulturskolen sin høstkonsert i kantinen på Sokndal skolen. Medvirkende: Dansegruppen, skolekoret, De Glade musikanter og skolekorpset. Entrè: 50,-/20,- Familie 100,-
Les mer  |   17.10.13 - 10:52

Bøssebærere og sjåførerer til TV-aksjonen på søndag!

Vi trenger flere bøssebærere og sjåfører til søndagens TV-aksjon. Håper DU blir med! Jobben er unnagjort på 2-3 timer. Meld deg på nå til: nils@sokndal.kommune.no eller tlf. 907 22 088.
Les mer  |   17.10.13 - 08:33

Utspyling på hovednettet

Som følge av en avgravd hovedledning for vann i sentrum, ble deler av sentrum uten vann og det oppsto noe grumsete vann enkelte steder. På grunn av dette vil kommunen fremskynde den rutinemessige utspylingen på hovednettet og gjennomfører den derfor i de kommende dagene. Om problemet med grumsete vann skulle vedvare, vennligst ta kontakt med driftsoperatørene Steinar Brambo på telefon 481 45 921 eller Åge Frøytlog på telefon 400 36 807.
Les mer  |   16.10.13 - 14:39

Luna Barneklær har åonet ny butikk på Haua

Ordfører og næringssjef besøkte i dag Luna Barneklær v/Cecilie Stene, som har åpneet ny butikk på Haua. Gratulerer og lykke til!
Les mer  |   04.10.13 - 11:21

TV-aksjonen 2013 - bøssebærere og sjåfører

Vi trenger bøssebærere og sjåfører til TV-aksjonen 2013 – søndag 20. oktober 2013, kl. 15. Frammøte i kinosalen på Soknatun kl. 14.30. Midlene fra TV-aksjonen 2013 - Ingen tid å miste - Nasjonalforeningen for folkehelsen - skal gjøre livet bedre for mennesker med demens og deres pårørende, samt bidra til at færre får sykdommen. For å klare dette går pengene til tre prioriterte områder: Forskning, aktivitetstiltak og informasjon. Håper DU vil være med som sjåfør eller bøssebærer. Ber om tilbakemelding snarest mulig - senest innen 15. oktober til: nils@sokndal.kommune.no eller mobil 907 22 088.
Les mer  |   03.10.13 - 09:31

Sokndal Info for oktober

Sokndal Info for oktober med informasjon fra kommunen, Cittaslow, lag/foreninger, kino m.v.
Les mer  |   02.10.13 - 14:46

Showtime i kinosalen på Soknatun i kveld!

Showtime med Slogmåkane fra Karmøy i kinosalen på Soknatun i kveld. Dørene åpnes kl. 19. Showet begynner kl. 20. Salg av øl og vin. Arrangør Sokndal Næringsforening.
Les mer  |   27.09.13 - 10:27

Program for Kjærlighedsvego

Program for Kjærlighedsvego 2013, bl.a. med Sokndal Musikkfestival, Cittaslow søndag med markering av 10 års medlemskap i Cittaslow, rekordstort levende hjerte, konsert med barnekoret Watoto, show med Slogmåkane fra Karmøy og mye annet. Kjærlighedsvego i Sokndal - gje kjærlighed heila åre!
Les mer  |   26.09.13 - 09:36

Nå åpner bassenget !!!

Her finner dere åpningstider i svømmehallen Sokndal 2013/14. Fra 30. september til 13. april
Les mer  |   25.09.13 - 14:40

Levende hjerte i Sokndal

Under Kjærlighedsvego ble det igår laget et rekordstort levende hjerte i rødt på fotballbanen. Omkring 700 barn, ungdom og voksne deltok. Tusen takk til SKYDRONE AS v/Kjetil Tønnesen (skydrone.no) som har tatt bildet fra microfly.
Les mer  |   24.09.13 - 10:33

Stenging av vann Rekefjord - Nesvåg

I forbindelse med VA prosjektet i Rekefjord, må det foretas en omkobling fra gammel til ny hovedvannledning. Det medfører at vannet mellom Rekefjord (Bråsund bru) – Nesvåg blir borte torsdag 26. september mellom kl. 07 – 16. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.
Les mer  |   23.09.13 - 15:01

Rød dag

Mandag 23/9 er det rød dag i Kjærlighedsvego. Alle kler seg i rødt!
Les mer  |   18.09.13 - 09:14

Skriv og vinn!

Er du glad i å skrive? Delta i skrivekonkurransen Skriv i Dalane og få sjansen til å bli publisert og vinne flotte premier!
Les mer  |   18.09.13 - 09:13

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Sokndal kommune

Sivilbeskyttelsesloven krever at alle kommuner skal utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Sokndal kommune har nå startet et prosjekt der man skal arbeide med å utarbeide en slik analyse for kommunen.
Les mer  |   12.09.13 - 09:16

Ungdomsdiskotek i kinosalen

Rullande kjærlighedsdiskotek i Kjærlighedsvego - Fredag 20. september kl 19.30 – 00.30.
Les mer  |   11.09.13 - 09:28

VA Rekefjord

Denne uka vil fylkesveien bli avrettet og asfaltert. I tillegg holder en på med montering av automatikken i pumpestasjonene og igangkjøring av disse. Det betyr at fylkesveien vil bli helt åpen fra og med fredag 06. september, og hovedprosjektet i fylkesveien er dermed avsluttet. Etter denne tid vil det være noen mindre arbeider utenfor fylkesveien med opprydding og det siste finpusset som skal sluttføres.
Les mer  |   03.09.13 - 15:01

”JAG ETTER VIND” – FORMIDDAGSFILM SOKNDAL KINO ONSDAG 4. SEPT KL. 11.30.

Vi beklager så mye at det stod feil i Dalane Tidende mandag, formiddagsfilmen ”Jag etter vind” går på Sokndal kino og ikke på Lund kino. Velkommen til kino onsdag formiddag – inngang kr 60.
Les mer  |   03.09.13 - 08:43

Folkemøte i Åna-Sira

Sokndal kommune v/ordføreren inviterer til folkemøte i Åna-Sira, torsdag 26. september, kl. 20, Åna-Sira skole. Tema: Konsesjonsbetingelser Sira-Kvina. Velkommen!
Les mer  |   02.09.13 - 14:51

Kulturminnedag og Geologiens Dag i Jøssingfjord

Lørdag 14. september kl 13.00 – 16.00
Les mer  |   02.09.13 - 13:12

Sokndal Info for september

Sokndal Info for september med informasjon fra kommunen, Cittaslow, lag/foreninger, kino, for Kjærlighedsvego med Sokndal Musikkfestival m.v.
Les mer  |   30.08.13 - 14:40

Barnefestival lørdag 31. august

Barnefestival lørdag 31. august kl. 11 - 15 ute ved BBM. 3 - 13 år. Ulikeaktiviteter, barnemøte m.v. Arrangør: Sokndal Menighet.
Les mer  |   28.08.13 - 09:14

Søknadsfrist overflatespredning 15. september!

Det er fra landbrukskontoret i Eigersund og Sokndal i år gitt en generell utsetting av frist for overflatespredning av husdyrgjødsel. Ny frist er 15.09.2013.
Les mer  |   26.08.13 - 08:27

Kommunal planstrategi 2012-2015 for Sokndal kommune

10.12.2012 vedtok kommunestyret i Sokndal kommune den kommunale planstrategien for perioden 2012-2015.
Les mer  |   20.08.13 - 13:18

Økning i folketallet på 9 personer 1. halvår 2013!

Folketallet i Sokndal passerer snart 3.300 innbyggere. Første halvår 2013 har folketallet økt med 9 personer - til 3.295. Velkommen til det gode liv i Sokndal!
Les mer  |   16.08.13 - 12:48

I sluttfasen VA Rekefjord

VA grøften mellom avkjørselen til Rekefjord Stone og avkjørselen til Nordfjord er ferdig. Det betyr at en er ferdig med legging av VA ledninger. I neste uke skal rørene trykktestes og kabelgrøftene ferdigstilles, og det blir da nedlagt strøm- og bredbåndskabler til de enkelte eiendommene mellom Immerstein kai og Bunesodden. Veien vil i neste uke bli stengt etter samme prinsipp som tidligere.
Les mer  |   15.08.13 - 14:31

Kjærlighedsvego i Sokndal 20. - 29. september

Kjærlighedsvego i Sokndal fra 20. til 29. september. Kjærlighedsvego åpner med Sokndal Musikkfestival 20. og 21. september. Deretter er det Cittaslow-søndag - bl.a. med markering av 10-års jubileum for Sokndals medlemskap i Cittaslow - Nordens første! Programmet er ikke helt ferdig. Dersom du har forslag til program for Kjærlighedsvego bes om tilbakemelding snarest til nils@sokndal.kommune.no. Gode forslag premieres! Ber også om tilbakemelding dersom du har arrangement som ønskes medtatt i programmet.
Les mer  |   15.08.13 - 08:15

Allmøte om hjortevilt- og beverforvaltning i Sokndal kommune

Det vil bli avholdt møte om viltforvaltning i kantinen på Sokndal skole, torsdag 22.8.2013 klokken 18:00.
Les mer  |   13.08.13 - 12:50

Sykkeltur med ordføreren onsdag 14. august

Bli med ordfører Trond Arne Pedersen på en flott sykkeltur i Sokndal onsdag 14. august. Start kl. 17 utenfor Soknatun.
Les mer  |   08.08.13 - 14:14

Har du bolig til utleie i Sokndal?

2 utenlandske familier som ønsker å flytte til Sokndal, trenger bolig. Den ene på 4 personer og den andre på 3 personer. Har du hus/leilighet for utleie? Vennligst ta kontakt med Nils Jacobsen på tlf. 907 22 088.
Les mer  |   08.08.13 - 13:58

Konsert med Tønes fredag 9. august

På fredag er det konsert med Tønes i Sogndalstrand Amfi kl. 19. Billetter selges på Kiwi og Billettservice. Dette blir en fantastisk konsert som du bør få med deg! Arrangør: Sokndal Idrettsklubb.
Les mer  |   08.08.13 - 11:22

Ladestedets kulturdag på Sogndalstrand søndag 11. august

Velkommen til Ladestedets kulturdag på Sogndalstrand på søndag kl. 12. Variert program i Gado. Ta sjansen! begynner kl. 15 ved moloen.
Les mer  |   08.08.13 - 11:11

Kinoen åpner igjen fredag 16.august

Etter en liten sommerferie er vi klar for å snurre film igjen!
Les mer  |   06.08.13 - 14:24

På topp i Dalane

Les mer  |   29.07.13 - 14:26

Gå/ sykle til jobben

Nå er høsten her, og vi er klar til en ny kampanje periode! Det kan gå godt!!
Les mer  |   29.07.13 - 14:19

Brønnteknikk VG2 i Sokndal

Nå har du mulighet til å ta Brønnteknikk VG2 i Sokndal
Les mer  |   16.07.13 - 09:03

Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn

Du kan undersøke om du står i kommunens manntall til valget når det ligger ute til offentlig ettersyn i tiden f.o.m. 12.juli t.o.m. valgdagen den 9. september 2013
Les mer  |   15.07.13 - 10:56

VA Rekefjord

Prosjektet er nå stoppet for ferien, noe som betyr at veien vil være åpen i uke 29, 30 og 31. Etter ferien gjenstår det 2 uker med stengt vei. Strekningen som skal graves er fra avkjørselen til Rekefjord Stone og opp til avkjørselen til Nordfjord, samt kabelgrøfter og asfaltering av hele strekningen i Immersteinsområdet. Det betyr at fylkesveien vil være åpen for godt fra og med fredag 16. august. Etter denne tid vil det være noen mindre arbeider samt opprydding utenfor fylkesveien.
Les mer  |   12.07.13 - 10:01

Lekeressurs i barnehagene

Øyno barnehage, Bø barnehage og Frøyland gårdsbarnehage søkte fylkesmannen om midler til prosjektet "Lekeressurs i barnehagen". Barnehagene fikk midler og ansatte 2 gutter i hver barnehage i vår. Her kan du høre hvordan det har gått i Bø barnehage.
Les mer  |   11.07.13 - 13:55

Kontorlokaler til leie hos Dalane Energi på Drageland

Fungerende ordfører, rådmann og næringssjef besøkte i dag Dalane Energi sine kontorlokaler på Drageland. Samarbeid mellom Dalane Energi og Sokndal kommune. Dalane Energi leier ut kontorlokaler og Sokndal kommune bidrar med markedsføring av tilbudet. Gunstige betingelser for leie av kontorlokaler med breibånd. Dalane Energi har klargjort 9 kontorer (10-12 m2). 2 av disse er utleid. Når alle er utleid, vil det være mulighet for tilrettelegging for flere kontorer. Mål: Legge forholdene til rette for et kreativt miljø som gir flere arbeidsplasser i Sokndal. Ta kontakt for mer informasjon! Velkommen til etablering i Sokndal! Spre informasjonen videre i ditt nettverk og til personer som kan være aktuelle! :)
Les mer  |   04.07.13 - 14:45

Stortingsvalget 2013 - forhåndsstemmegivning

Allerede denne uken kan du avgi stemme til høstens stortingsvalg. Muligheten til å stemme gjelder alle velgere både innenriks og utenriks.
Les mer  |   02.07.13 - 09:36

Kr 700.000 til Jøssingfjord Vitenmuseum

Kommunal- og regionaldepartementet har tildelt Jøssingfjord Vitenmuseum kr 700.000 fra Bolystmidler. Tilskuddet går til videreutvikling av prosjektet. Foto: Dalane Tidende.
Les mer  |   27.06.13 - 09:28

Jøssingfjord Vitenmuseum

Presentasjon av Jøssingfjord Vitenmuseum laget av Tiny Cosmos v/Magne og Gro Eia Østby.
Les mer  |   22.06.13 - 08:58

Status VA Rekefjord

Anleggsarbeidet pågår nå i Immersteinsområdet, der det skal legges ned VA ledninger, samt kabelgrøfter i Immersteinsområdet. De nærmeste ukene vil det bli jobbet med å ferdigstille grøftearbeidet mellom avkjørselen til Rekefjord Stone og Bunesodden. En har også som mål å asfaltere denne strekningen før ferien som begynner 12. juli, og åpne fylkesveien.
Les mer  |   21.06.13 - 13:20

Broen ved Kalveskaret er ferdig

Den nye broen ved Kalveskaret er nå ferdig. Fin tursti. Kom deg ut i Guds frie natur!
Les mer  |   21.06.13 - 08:19

Gamleveien stengt 24. og 25. juni

Fylkesveg 33 Gamlevegen i Hauge sentrum Sokndal kommune vil holdes stengt 24. og 25. juni 2013 i forbindelse med reparasjon av avløpsrør. Omkjøring på tilstøtende, kommunalt vegnett.
Les mer  |   21.06.13 - 08:16

Øyno boligområde overtatt av kommunen

I går ble Øyno boligområde overlevert fra entreprenør BS Graveservice til Sokndal kommune. Ordfører Trond Arne Pedersen takket for godt samarbeid og vel utført arbeid. BS Graveservice v/prosjektleder Lars Børge Stene takket for godt samarbeid med kommunen. Tomtene i Øyno selges nå fortløpende. Det er 26 tomter som er regulert til eneboliger, 8 er allerede solgt. Ønsker du boligtomt i Øyno, bes tatt kontakt med Sokndal kommune v/Nils Jacobsen, tlf. 907 22 088.
Les mer  |   21.06.13 - 08:05

Kommunale boligtomter i Øyno - i dag!

Velkommen til åpningen av kommunale boligtomter i Øyno torsdag 20. juni, kl. 18.
Les mer  |   20.06.13 - 13:49

Søknad om bålbrenning

Ønsker du å brenne bål på St. Hans må du huske å søke
Les mer  |   18.06.13 - 14:35

Det er i Cittaslow-bygdo Sokndal det skjer!

Filmen er laget av Tiny Cosmos v/Magne Østby. Kommentarer: Gro Eia Østby. Varighet: 3,5 minutter.
Les mer  |   12.06.13 - 12:47

Sokndal video

Sokndal video med innslag fra blant annet Bø barnehage, Skumringslandet, Tønes, boligfeltet i Øyno, Titania og mye annet. Videoen er laget av TinyCosmos v/Magne Østby. Tale: TinyCosmos v/Gro Eia Østby.
Les mer  |   06.06.13 - 14:36

Variert stemmerettsjubileum

Feiring i Dalane og Sokndal Hovedfeiringen er 9. - 16. juni. Først ut i Dalane er Bjerkreim med markering på Farmen-arrangement på Kløgetvedt.
Les mer  |   31.05.13 - 13:04

Sokndal Info for juni

Sokndal Info for juni med informasjon fra kommunen, Cittaslow, lag/foreninger, hva skjer, kinoprogram m.v.
Les mer  |   31.05.13 - 12:34

Thildahaugen Sommertreff/ Aktivitetsdag for unge og eldre

8. juni kl. 16-18
Les mer  |   29.05.13 - 12:11

Sokndalsdagene 2013

Tusen takk til Hovedkomiteen for Sokndalsdagene for kjempegodt arrangement 24. - 26. mai i strålande solskinn. Se bildegalleri fra Avisen Agder nedenfor.
Les mer  |   28.05.13 - 10:31

Sommerstengt kino

Stengt fra 23.juni til 16.august
Les mer  |   28.05.13 - 10:29

Pynteprisen: Strandgaten på Sogndalstrand

Cittaslow Sokndal deler årlig ut en Pyntepris til noen som har pyntet ekstra rundt sin butikk, sin bedrift eller i sitt nærmiljø. Under Sokndalsdagene ble årets Pyntepris tildelt Strandgaten på Sogndalstrand v/Leiv Kåre Rosengren på vegne av næringsdrivende, beboere og feriefolk. Juryen begunnet valget med helhetlig pynting til glede både for kommunens innbyggere og besøkende. En flott gate som er fin hele året. Gratulerer!
Les mer  |   28.05.13 - 08:41

Årets sokndøl: Tønes!

Under Sokndalsdagene ble Tønes kåret som Årets sokndøl. I juryens begrunner heter det at han alltid har vært den rolige, og litt lavmælte typen. Men gjennom revy, teater og musikk har årets vinner fått utløp for sin kreativitet og herlige galskap som har gledet folk i et par tiår allerede. I år har han fått Prøysen-prisen og 2 Spellemannspriser. Gratulerer Frank! Minner om at Tønes har konsert i Sogndalstrand Amfi 9. august.
Les mer  |   28.05.13 - 08:29

Bedriftsbesøk til Chalita Take Away/Catering

Ordfører og næringssjef var i dag på bedriftsbesøk til Chalita Take Away Catering som nylig har startet opp ved siden av Kiwi i Krossen. Virksomheten drives av Sirinan og Arvid Skjefrås og har åpent mandag, onsdag og fredag fra kl. 10 til kl. 19. Lykke til!
Les mer  |   27.05.13 - 15:06

Velkommen til Sokndalsdagene denne helga!

Velkommen til Sokndalsdagene fredag, lørdag og søndag i strålande solskinn. Åpning i Parken i dag kl. 17.
Les mer  |   24.05.13 - 07:58

Åpning av kommunalt boligfelt i Øyno

Velkommen til åpningen av kommunalt boligfelt i Øyno, torsdag 20. juni, kl. 18. Entreprenør BS Graveservice overleverer bolitfeltet til Sokndal kommune i h.t. inngått avtale og innen tidsfristen. Ordfører Trond Arne Pedersen foretar den offisielle åpningen. Servering av kaffe og kaker. Omvisning av attraktive boligtomter nær sentrum og lakseelv. Utdeling av prospekt til interesserte. Tomtene selges nå forløpende. Ta kontakt, så ordner vi handelen i dag! Nu kör vi!
Les mer  |   24.05.13 - 07:51

Vannforsyningen: Alt som normalt!

Kommunens vannforsyning går nå som normalt etter bruddet på hovedvannledningen i går. Det gjøres oppmerksom på at det kommende døgn kan forekomme litt grums i vannet. Bra jobba av teknikk- og miljøetaten!
Les mer  |   23.05.13 - 13:05

Viktig melding: Brudd på hovedvannledningen!

Sokndal kommune har brudd på hovedvannledningen fra Guddalsvannet. Bruddet er lokalisert på Lindland og reparasjonsarbeidet er igangsatt. Det henstilles til alle om å bruke så lite vann som mulig inntil ny info er gitt. Det er nok vann lagret i høydebassenget til i morgen formiddag. En regner med at reparasjonen er ferdig før den tid.
Les mer  |   22.05.13 - 22:59

17. mai i Sokndal

Les mer  |   15.05.13 - 14:42

Konsert med Tønes i Sogndalstrand Amfi

Konsert med Tønes i Sogndalstrand Amfi fredag 9. august, kl. 21. Arrangør: Sokndal Idrettsklubb.
Les mer  |   15.05.13 - 08:15

Pynteprisen 2013

Cittaslow Sokndal deler også i år ut Pynteprisen under Sokndalsdagene. Forslag på kandidater sendes innen 22. mai til nils@sokndal.kommune.no
Les mer  |   13.05.13 - 14:41

Kommunens økonomi

Sokndal kommune er inne i en vanskelig økonomisk tid. Rådmannen anser situasjonen som alvorlig. Samlet overforbruk i tjenesteytingen for 2012 var på ca 4 mill. Situasjonen har ikke endret seg til det bedre så langt i år. Den negative trenden har fortsatt, og det er derfor nødvendig å gripe inn med tiltak. Tiltak i denne sammenheng vil berøre tjenestetilbudet og driftsrammene.
Les mer  |   07.05.13 - 13:06

Dalane uka 2013

24. juni - 28. juni 2013 arrangerer Dalane Friluftsråd friluftsleiren Dalane uka med friluftsleir med overnatting og full bevertning på gården Gaudland i Sokndal. Dagene fylles med aktiviteter som: Kajakk- og kanopadling, klatring, fiske, geocaching, kart og kompass, fjellturer, villmarksmat, taujungel, slakk line, sykling, bading, fotball, volleyball og lek, pil og bue skyting og mange andre friluftsaktiviteter.
Les mer  |   06.05.13 - 07:55

Svømmebassenget er stengt!

Svømmebassenget er stengt fra 1. mai.
Les mer  |   02.05.13 - 10:58

Kulturskolens danseelever presenterer ulike danser

Kulturskolens danseelever presenterer : Jazzballet, moderne, Broadway og improvisasjon, lørdag 4. mai kl. 17 på Soknatun.
Les mer  |   02.05.13 - 10:53

Trafikksikker kommune

Sokndal er den første kommunen i Rogaland som har blitt med i prosjektet Trafikksikker kommune i samarbeid med Fylkets trafikksikkerhetsutvalg og Trygg Trafikk.
Les mer  |   02.05.13 - 10:45

Sokndal Info for mai

Sokndal Info for mai med informasjon fra kommunen, Cittaslow, lag/foreninger, 17. mai-program, kinoprogram m.v.
Les mer  |   30.04.13 - 14:30

På topp i Dalane 2013

Da nærmer det seg oppstart for På topp i Dalane 2013.
Les mer  |   30.04.13 - 09:13

Sand og utstyr til lekeplasser

Kommunen eier og er ansvarlig for vedlikeholdet på de kommunale lekeplassene. De enkelte velforeningene har ansvar for ryddig og det daglige vedlikeholdet. Hver vår gjennomfører kommunen en befaring av samtlige kommunale lekeplasser for å vurdere eventuelle behov for mindre utbedringer og vedlikeholdsarbeider. I den forbindelse ønsker kommunen en tilbakemelding fra velforeninger som har ønsker og behov for sand, utstyr og lignende. En kan da ta kontakt med Kjetil Egeli på telefon 51 47 06 32 eller mail keg@sokndal.kommune.no.
Les mer  |   19.04.13 - 08:18

Svømmehallen stenger

Fra og med onsdag 1.mai er svømmehallen stengt.
Les mer  |   18.04.13 - 14:55

Status VA Rekefjord

Som beskrevet tidligere, så medførte den lange vinteren med mye frost og tele i bakken til at man måtte gjøre noen endringer i fremdriftsplanen. Etter planen skulle kabelgrøfter og asfaltering vært ferdig til Støllevik tidligere i vinter, men dette måtte utsettes på grunn av telen. Istedenfor ble det satt i gang arbeider i sjøen samt i Immersteins - området for å unngå at prosjektet stoppet helt opp. På grunn av disse omstendighetene, er prosjektet i utgangspunktet forsinket med et par uker. Men nå når telen slipper, ser en likevel muligheter for å ferdigstille anlegget til ferien som oppsatt, ved at det blir satt på flere ressurser og jobbet med parallell fremførelse der dette er mulig.
Les mer  |   17.04.13 - 14:13

Årets Sokndøl 2013

Årets Sokndalsdager er 24.-26.mai 2013. Hovedkomitéen for Sokndalsdagene inviterer herved alle sokndøler til å komme med forslag til kåring av Årets Sokndøl 2013. Utnevnelsen skjer under Sokndalsdagene.
Les mer  |   05.04.13 - 14:28

Hva mener du om kommunens heimeside?

Hvordan synes du den nye heimesiden til Sokndal kommune fungerer? Ber om tilbakemeldinger - både positive og negative. Forslag til forbedringer? Tilbakemelding til: postmottak@sokndal.kommune.no.
Les mer  |   05.04.13 - 13:15

Sokndal Info for april

Sokndal Info for april med informasjon fra kommunen, Cittaslow, lag/foreninger, kinoprogram m.v.
Les mer  |   05.04.13 - 09:37

Sommerjobb ved Sokndal skole?

I et ledd i vår rekrutteringsplan for å få flere kvalifiserte pedagoger til bygda, håper vi at studenter fra Sokndal kan tenke seg å hjelpe oss i sommer.
Les mer  |   05.04.13 - 07:36

Gratulerer Tønes!!!

Gratulerer Tønes med 2 Spellemannspriser - beste tekstforfatter og best i visekategorien. I tillegg gratuleres med Prøysenprisen! Et velfortjent nasjonalt gjennombrudd! Lykke til videre! Vi heier på deg!!!
Les mer  |   04.04.13 - 09:12

Informasjon VA Rekefjord

På grunn av den vedvarende kulden, så har det blitt noen endringer i fremdriftsplanen. Det vil derfor den neste perioden bli utført arbeid i Immersteinsområdet. Fylkesveien vil imidlertid bli åpen i påsken, fra og med fredag 22. mars.
Les mer  |   22.03.13 - 09:29

Rehabilitering av kommunal kai i Svartavik i Jøssingfjord

Sokndal kommune skal nå i gang med en etterlengtet rehabilitering av den kommunale kaien.
Les mer  |   15.03.13 - 20:49

Snø i dag

Svanene liker seg i snøværet i elva Sokna utenfor Soknatun.
Les mer  |   15.03.13 - 13:34

Barnehagene i Sokndal søker førskolelærere

Alle barnehagene i Sokndal søker førskolelærere til høsten. I Sokndal får alle førskolelærere blant annet en ekstra ferieuke! Kanskje noe for deg?
Les mer  |   13.03.13 - 10:39

Vannstengning Årstad - Kryptevik

Grunnet vedlikeholdsarbeid på vannledningsnettet ved Årstad, vil vannet bli borte onsdag 13. mars mellom kl. 09 - 14. Dette gjelder abonnenter i området Årstad - Kryptevik. Eventuelle spørsmål rettes til Teknikk- og Miljøetaten.
Les mer  |   12.03.13 - 14:37

Åna Sira vannverk - Vedlikeholdsarbeid torsdag 14. mars

Grunnet vedlikeholdsarbeid på ledningsnettet, vil vannet bli borte torsdag 14. mars mellom kl. 09 - 14. Dette gjelder abonnenter tilknyttet Åna Sira vannverk.
Les mer  |   12.03.13 - 09:48

8. mars på Dalane Folkemuseum - Stemmerettsjubileet

Dalane Folkemuseum og Komiteen for Stemmerettsjubileet inviterer til åpen feiring av den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Dalane Folkemuseum åpner sin temautstilling «Halve befolkningen». I tillegg vil Siri Meling, Feruza Alisher Mirzo, May Sissel Nodland, Regine Leidland og Leah Harwood bidra med «Stemmer fra Dalane». Egersund Fayancemuseum kl. 17.00 - 19.00. Velkommen!
Les mer  |   07.03.13 - 12:09

Sokndal Info for mars

Sokndal Info med informasjon fra kommunen, Cittaslow, frivillige organisasjoner, arrangement, kinoprogram m.v.
Les mer  |   05.03.13 - 11:01

Vamp og Bjørn Eidsvåg - 7. juli i Amfiet

Konsert med Vamp og Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi søndag 7. juli. Arrangør: Sogndalstrand Kulturhotell.
Les mer  |   28.02.13 - 12:23

Formiddagskino - AMOUR

Vinner av Golden Globe! AMOUR vant Oscar for Beste film, beste regi, beste manus, beste skuespillerinne og beste fremmedspråklige film.
Les mer  |   25.02.13 - 11:46

Husk søknadsfrist 1. mars for å søke om driftstilskudd for lag og foreninger!

Lag og foreninger i Sokndal kan nå søke om driftstilskudd for 2013.
Les mer  |   25.02.13 - 11:36

Ungdommens Kulturmønstring Sokndal

Lørdag 2.mars kl. 18:00 - Soknatun, Kinosalen.
Les mer  |   25.02.13 - 10:44

29 flere sokndøler i 2012!

Statistisk Sentralbyrå opplyser at pr. 1. januar 2013 var folketallet i Sokndal 3.286 personer. En økning på 29 personer i løpet av 2012. Jess!!!!
Les mer  |   21.02.13 - 12:53

Det er fortsatt mulig å melde seg på til UKM i Sokndal 2.mars!

Påmeldingsfristen er utvidet til søndag 24. februar.
Les mer  |   14.02.13 - 08:23

Kinoprogrammet i vinterferien

Vinterferien byr på før-premiere og tre premierer, spennende og morsomme filmer.
Les mer  |   11.02.13 - 08:21

Sokndal Info for februar

Sokndal Info for februar med informasjon fra kommunen, Cittaslow, lag/foreninger, kino m.v.
Les mer  |   07.02.13 - 12:45

På ski i vinterferien

Dalane friluftsråd inviterer til vinteraktivitetsdager for barn og unge 12. og 13. februar på Stavtjørn og Mydland
Les mer  |   04.02.13 - 12:47

Formiddagskino i Sokndal kino

Hver første onsdag i måneden er det formiddagskino i Sokndal kino. Onsdag 6. februar kl 11.30 vises Les Misérables.
Les mer  |   31.01.13 - 10:12

Leverandørmøte om vindkraft

Sokndal kommune inviterer i samarbeid med Verdiskapingsprosjektet - vindmuligheter i Lister til leverandørmøte om vindkraft torsdag 7. februar, kl. 19 i Aktivitetshallen i Sokndal. Grenselokalet. På møtet vil leverandører til Lista Vindkraftverk fortelle om sine erfaringer med leveransene og muligheter. Verdiskapningsprosjektet i Lister vil informere om erfaringer med leverandørutviklingsprosjektet. Tellenes Vindpark og Siragrunnen Vindpark vil presentere framdrift og leveransemuligheter under forutsetning av at konsesjon blir gitt. Påmelding innen 5. februar til: nils@sokndal.kommune.no.
Les mer  |   30.01.13 - 10:15

Sokndal Ungdomsråd Diskotek

Les mer  |   25.01.13 - 13:52

Årets Sokndøl

INVITASJON TIL KÅRING! Hovedkomitéen for Sokndalsdagene inviterer herved alle sokndøler til å komme med forslag til kåring av Årets Sokndøl 2013. Utnevnelsen skjer under Sokndalsdagene.
Les mer  |   23.01.13 - 14:45

Sokndalsdagene 2013 - Innspill og vakter

Hovedkomiteen er i gang med planleggingen av Sokndalsdagene 2013
Les mer  |   23.01.13 - 14:41

Sokndalsdagene 2013 - Stand

Nå nærmer Sokndalsdagene 2013 seg med stormskritt. Tida går fort frem til mai. I år som alle tidligere år arrangeres dagene den siste helga i mai - fra fredag 24. til søndag 26. mai 2013. Sett av helga allerede nå!
Les mer  |   23.01.13 - 10:38

Helgens kino premierer

Fredag 18.01 har både Les Miserables og Django Unchained premiere!
Les mer  |   17.01.13 - 12:10

Invitasjon allmøte kommunalt boligfelt på Årstadøyno

Mandag 21.01.2013 klokken 18:00 inviteres det til allmøte i forbindelse med opparbeidelse av det kommunale boligfeltet på Årstadøyno. Møtet avholdes i møterom 2 på Soknatun (inngang ved kinoen må benyttes).
Les mer  |   14.01.13 - 14:24

Omkjøringsveien Åvendal-Birkeland

Tilstanden på omkjøringsveien Åvendal - Birkeland er blitt betydelig forringet nå vinterstid som følge av tele og lignende. Det er satt i gang tiltak for å utbedre veien.
Les mer  |   07.01.13 - 09:34

Rullering av trafikksikkerhetsplan

Målet med å rullere planen er å øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi ønsker å sette inn ressurser der det er størst behov.
Les mer  |   02.01.13 - 14:19

Sokndal Info for januar

Sokndal Info for januar med informasjon fra kommunen, Cittaslow, lag/foreninger, kinoprogram m.v.
Les mer  |   27.12.12 - 11:52

800.000 til Magma Geopark fra KRD

Kommunal- og regionaldepartementet har gitt Magma Geopark et tilskudd på kr 800.000 til gjennomføring av prosjektet "Verdiskaping og næringsutvikling i Magma Geopark." Gratulerer og lykke til med gjennomføringen av prosjektet.
Les mer  |   22.12.12 - 09:35

God jul!

Sokndal kommune ønsker alle en riktig god jul!
Les mer  |   22.12.12 - 09:24

Gå eller sykle til skolen-aksjon

Det er foretatt trekning av den heldige vinneren av høstens Gå eller sykle til skolen-aksjon. Skolen konkluderer med at trafikkutfordringene som oppstår når foreldre kjører barna til skolen er mindre nå. I tillegg får barna selv en gevinst ved å være i aktivitet. Vinneren av en Ipad ble Lisa Margrethe Hamre i 4 B! Gratulerer!
Les mer  |   21.12.12 - 07:42

Yrkesmessen 2012

Yrkesmessen 2012 ble arrangert hos Inpro på Rekeland I. Totalt deltok 100 ungdommer, de fleste fra 9. og 10. klasse ved Sokndal skole og i tillegg noen studenter. 20 bedrifter stilte opp med stands. Mange av bedriftene hadde lagt ned mye arbeid med sine stands. I tillegg til å besøke stand fikk elevene en skriftlig oppgave med å innhente informasjon fra minimum 5 bedrifter. 7 av bedriftene holdt appeller hvor de fortalte om bedriften og motiverte ungdommen til å bestemme seg for et yrkesvalg og fullføre dette. Kompetanse er særdles viktig innenfor alle fagområder! Tusen takk til alle som deltok og gjorde dette mulig! En spesiell takk til Inpro som stilte lokaler til diskusjon og foretok rigging av bord/benker!
Les mer  |   20.12.12 - 15:08

Temadag for ungdom i Sokndal

Sokndal kommune inviterer i samarbeid med Sokndal Næringsforening og ungdommer til minimesse der lokalt næringsliv presenterer seg for ungdommen i Sokndal. Målet er å synliggjøre jobbmuligheter og motivere ungdommen til å ta utdanning som det vil være behov for i framtidens Sokndal. Minimessen arrangeres hos Inpro på industriområdet Rekeland I torsdag 20. desember kl. 11 – 14. Alle ungdommer er hjertelig velkomne! I år erstatter dette arrangementet det årlige Romsjulstreffet.
Les mer  |   17.12.12 - 10:32

Luciabesøk

Sokndal kommune var så heldige å få besøk av trollungene i Frøyland gårdsbarnehage i dag. De delte ut lussekatter og sang så flott for oss. Kjempeflott tradisjon.
Les mer  |   13.12.12 - 12:03

Jubilanter i Sokndal kommune 2012

Sokndal kommunes trofaste medarbeidere ble hedret med gavekort og og en bedre middag på Sogndalstrand kulturhotell.
Les mer  |   13.12.12 - 09:06

Bokslipp med Bent Eia 18. desember

Bokslipp på Biblioteket tirsdag 18. desember kl. 19. Bent Eia leser, selger og signerer sin nye bok. Enkel bevertning.
Les mer  |   12.12.12 - 12:09

Dagbladet kårer Tønes/Sån av Salve til årets beste norske album!

Dagbladet skriver 10. desember: "Ærverdig outsider spiller sitt livs kamp og vinner hele greia. Vi nordmenn elsker det. Bygd mot by. Smått mot stort. Vi elsker det når Hødd slår ut det ene toppserielaget etter det andre og til slutt vinner cupfinalen. Og vi elsker det når en kultvisesanger og lokal revytekstforfatter fra Sokndal, på sitt sjuende album, fåmælt og nesten unnskyldende, tar det endelige steget fra å være verdensstjerne i det sørlige Rogaland til å bli hyllet over det ganske land og til og med får med seg en gjev nominasjon til Nordic Music Prize......" Gratulerer Tønes sammen med dine dyktige musikere!
Les mer  |   11.12.12 - 13:07

Budsjettet for 2013 vedtatt av kommunestyret

Mandag behandlet kommunestyret i Sokndal budsjettet for 2013 samt økonomiplanen for de neste fire årene. Politikerne ble enige om det meste og det ble ikke de store endringene.
Les mer  |   11.12.12 - 12:55

Hobbiten: En uventet reise (3D) PREMIERE

Fra den Oscar-vinnende filmskaperen Peter Jackson kommer nå "Hobbiten: En uventet reise", den første filmen i en trilogi som bygger på det stadig like populære mesterverket "Hobbiten" av J.R.R. Tolkien.
Les mer  |   07.12.12 - 13:26

Sokndal Info for desember

Sokndal Info for desember med informasjon om kommunen, Cittaslow, frivillige organisasjoner, arrangement, kino m.v.
Les mer  |   01.12.12 - 13:21

Besøk hos Kulturministren

Ordføreren har sammen med prosjektleder Bess Grastveit, Therese Anita Holmen, Unn Therese Omdal og Olaug Norun Økland fra Dalane Folkemuseum deltatt på møte med kulturminister Hadia Tajik for å orientere/diskutere Jøssingfjord Vitenmuseum. Samtidig ble kulturministeren invitert til Sokndal. Tilbakemeldingen er at dette var et svært positivt møte med kulturministren.
Les mer  |   29.11.12 - 23:01

Velkommen til nye heimesider!

Kommunens heimesider er nå ferdige. Målet er å gi innbyggerne og besøkende best mulig service. Vi tar gjerne imot tips slik at vi kan bli enda bedre. Vi er her for DEG!
Les mer  |   29.11.12 - 22:52

Vindkraftprosjektet Siragrunnen - høring

NVE har sendt konsesjonssøknad for vindkraftprosjektet Siragrunnen ut på høring. Høringsfrisen er 10. februar 2013. Informasjonsmøte ble holdt i kinosalen på Soknatun 27. november.
Les mer  |   29.11.12 - 13:01

Formannskapet vil bygge ny kulturskole

Da formannskapet i Sokndal skulle behandle saken om lokalisering av kulturskolen, kom ordføreren med et nytt forslag. Han ønsker å rive gymsalen og bygge ny kulturskole på tomta.
Les mer  |   26.11.12 - 23:36

Konsesjon til Tellenes Vindpark DA

NVE har i dag gitt Tellenes Vindpark DA konsesjon til å bygge og drive Tellenes vindkraftverk i Sokndal og Lund med en samlet installert effekt på inntil 200 MW.
Les mer  |   06.11.12 - 10:54

Kommunale boligtomter i Øyno

Sokndal kommune har for salg 30 kommunale boligtomter i Øyno. Salget har allerede kommet godt igang. Ta kontakt med Sokndal kommune for mer informasjon. Tlf. 907 22 088 eller epost nils@sokndal.kommune.no.
Les mer  |   05.11.12 - 08:43

Økning i folketallet i Sokndal

Etter et svakt 1. kvartal økte antall innbyggere i Sokndal med 16 personer i 2. kvartal. Sokndal har pr. 1. juli 3.266 innbyggere.
Les mer  |   31.08.12 - 15:03

Åpen dag på Titania 9. september

Titania inviterer til åpen dag på Tellenes 9. september kl. 12:00 – 16:00.
Les mer  |   31.08.12 - 15:02

Fiske i Dalane 2012

Dalaneelvene ønsker alle fiskere velkommen til laksesesongen 2012! Ei uke igjen nå før startskuddet for laksefiske i Soknavassdraget starter. Deretter følger Hellelandselva og Sire-Åna hakk i hæl den 1. juli.
Les mer  |   31.08.12 - 15:00

Hvem mener du fortjener en tilgjengelighetspris?

Tilgjengelighetsprisen tildeles noen som har gjort en spesielt verdifull innsats for universell utforming. Hvem mener du bør få prisen i 2012?
Les mer  |   22.08.12 - 09:22