Siste Nyheter

Hjertestarterregister
Utplasserte hjertestartere er en ekstra ressurs i samfunnet som vil kunne utnyttes mye bedre.
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage
Søknadskjema for redusert foreldrebetaling i barnehage
Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2019
Gode nyheter i regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2019.
Stenging av Strandgaten
Sokndal kommune er dessverre nødt til å stenge Strandgaten ved husnummer 2.
Bli bøssebærer!
Bli bøssebærer! Årets TV-aksjon går til Kirkens Bymisjon søndag 21. oktober. Meld deg på til ...

Utspyling av det kommunale ledningsnettet

Det vil i perioden uke 40-44 bli foretatt spyling av det kommunale ledningsnettet for Hauge og Åna Sira vannverk
Utspyling

Det vil bli varslet på Ums ca 1-2 dager i forveien.

Det må i denne perioden påregnes mindre trykkvariasjoner og grumsete vann. Skulle dette oppstå, anbefaler vi å spyle utav samtlige kraner i huset med kaldt vann, ikke varmt.

Eventuelle spørsmål kan rettes til driftsoperatør Åge Frøytlog på mobil 400 36 807

Sist oppdatert 01.10.18 - 09:10 av Eline Nesvåg