Siste Nyheter

Tilbudsgrunnlag pumpestasjon Hosmosmyro
Sokndal kommune innbyr til tilbud på totalentreprise for nybygging av Hosmosmyro pumpestasjon.
Stengt vei
Kommunal vei i Rugedal vi bli stengt for gjennomkjøring i perioden 15.06.17 – 30.06.17 på grunn av ...
Jubilanter i Sokndal kommune
Sokndal kommunes 25 og 40 års jubilanter for 2016 ble feiret i går.
Åpent informasjonsmøte om nytt deponi for Titanias avgangsmaser
Åpent informasjonsmøte om nytt deponi for Titanias avgangsmasser tirsdag 13. juni 2017, kl. 19.00 - ...
Lag for foreninger - søknad om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige ...

Utspyling av det kommunale ledningsnettet

Det vil i perioden uke 16-21 bli foretatt spyling av det kommunale ledningsnettet for Hauge og Åna Sira vannverk
Utspyling

Det må i denne perioden påregnes mindre trykkvariasjoner og grumsete vann. Skulle dette oppstå, anbefaler vi å spyle utav samtlige kraner i huset med kaldt vann, ikke varmt.

Eventuelle spørsmål kan rettes til driftsoperatør Åge Frøytlog på mobil 400 36 807

Sist oppdatert 05.04.17 - 08:30 av Eline Nesvåg