Siste Nyheter

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester - kriterier og ventelister
Hovedutvalg for Levekår vedtok 18/4-17 å sende forskriften ut på høring til Råd for eldre og ...
Varsel om utvidet planområde for detaljreguleringsplan for Sokna
Prosjektil Areal AS varsler med dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, på vegne av ...
Utspyling av det kommunale ledningsnettet
Det vil i perioden uke 16-21 bli foretatt spyling av det kommunale ledningsnettet for Hauge og Åna ...
Reguleringsplan for Frøyland, gnr./bnr. 56/8 og 57/3, planid: 11112017002
I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 blir det varslet at det i privat regi er satt i gang ...
Husbrannøvelse
I kveld gjennomfører Sokndal brann og redning en «husbrannøvelse» på Nedre Skarås. Røykdykkerne ...

Utspyling av det kommunale ledningsnettet

Det vil i perioden uke 16-21 bli foretatt spyling av det kommunale ledningsnettet for Hauge og Åna Sira vannverk
Utspyling

Det må i denne perioden påregnes mindre trykkvariasjoner og grumsete vann. Skulle dette oppstå, anbefaler vi å spyle utav samtlige kraner i huset med kaldt vann, ikke varmt.

Eventuelle spørsmål kan rettes til driftsoperatør Åge Frøytlog på mobil 400 36 807

Sist oppdatert 05.04.17 - 08:30 av Eline Nesvåg