Siste Nyheter

Kvalitet på badevann
Resultat av badevannsprøver fra Åna Sira, Linepollen og Halen.
Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Stortings- og Sametingsvalget 2017
Endret krav til 200-årsflom - mulige konsekvenser for byggevirksomhet
Sokndal kommune fikk 20.6.2017, informasjon fra NVE om kraftig økning av krav til 200- årsflom. ...
Varsel om utvidet planområde for detaljreguleringsplan for Sokna – Sokndal kommune
Prosjektil Areal AS varsler med dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, på vegne av ...
Statusmelding fra Hauge vannverk
Dette er en statusmelding fra Hauge vannverk i Sokndal kommune, tirsdag den 04. juli klokken ...

HAUGE VANNVERK - STATUS KL 1130 MANDAG 03.07.2017:

Koking av vann - ledningsbrudd i Rugedal.
Brunt vann

Det er fortsatt utfordringer med leveranse av vann til kunder fra Hauge vannverk mandag den 03.07.2017. Dette gjelder spesielt kunder som bor litt opp i høyden og utenfor Hauge sentrum.

Av de kundene som har vann, opplever mange av dette er mørkt og grumsete. Dette er en følge av at belegg i vannrør har løsnet når vi nå har satt inn ekstra hastighet på vannstrømmen.

KOKING AV VANN
Det er ikke påvist noen endring i bakterieinnhold i vannet som distribueres på nettet, men kommunen vil uansett anbefale abonnenter å koke vannet som skal drikkes.

Kommunen arbeider med å sikre leveransen av vann til så mange som mulig, så fort som mulig. Arbeidet er omfattende og det kan dessverre ta tid før alle kunder har rent drikkevann.

LEDNINGSBRUDD I RUGEDAL
Det har samtidig oppstått et brudd på en vannledning i Rugedal som medfører behov for utbedring. Her er kommunen sammen med entreprenør/rørlegger godt i gang med utbedringen.

Sist oppdatert 03.07.17 - 12:00 av May Lene Vestbøstad