Siste Nyheter

Fv. 1 Åmodt-Mydland - asfaltarbeid
Fv. 1 Åmot – Mydland, Sokndal kommune stenges for gjennomkjøring kl. 20.00-06.00 i tiden 29. ...
Fv. 31 Barstadvatn – Barstad - asfaltarbeid
Fv. 31 Barstadvatn – Barstad, Sokndal kommune, stenges for gjennomkjøring kl. 20.00-06.00 i tiden ...
Program for Kjærlighedsvego i Sokndal
Kjærlighedsvego i Sokndal starter fredag 22. september med Sokndal Musikkfestival og avsluttes med ...
Åpen dag i Tellenes Vindpark tirsdag 19. september
Tellenes Vindpark inviterer til åpen dag tirsdag 19. september, fra kl. 15 til kl. 20. Da kan ...
Bli Sokndal-venn
Alle trenger en venn, kan denne vennen være deg?

Offentlig ettersyn detaljregulering for Nesvåg havn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Nesvåg havn ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 21.06.2017 - Sak: 037/17.
Nesvåg

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å oppfylle plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 slik at tiltak kan godkjennes og bygda utvikles videre. Ivaretakelse av fiskerinæringen, kulturminnevern og allmennhetens ferdsel er også viktige plantema.

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane

Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget. Se også www.sokndal.kommune.no

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Sokndal kommune, Postmottak, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane eller postmottak@sokndal.kommune.no  21.08.2017

Planforslaget omfatter området vist på kartutsnittet:

Nesvåg

Sist oppdatert 04.07.17 - 10:54 av May Lene Vestbøstad