Siste Nyheter

Tour des Fjords gjennom Sokndal 24. mai!
Tour des Fjords går gjennom Sokndal 24. mai. Se vedlagte program. Beste innslag belønnes med kr ...
Offentlig ettersyn - 1. gangs behandling - Detaljregulering for Måkehei/Vågan og Oddsfjell/Revaknuten
I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-9 og 12-11legges Detaljregulering for Måkehei/Vågan og ...
17. mai program i Sokndal
Se vedlagte 17. mai program i Sokndal.
Årets sykkelritt i Sokndal - Tour des Fjords - 24. mai
Sokndal kommune gjør oppmerksom på at aktuelle veier på Hauge blir stengt under sykkelrittet Tour ...
Ledig stilling som kommunalsjef Teknikk-og miljø
Det er ledig 100% stilling som Kommunalsjef Teknikk-og miljø. Arbeidsted: Rådhuset

Offentlig ettersyn detaljregulering for Nesvåg havn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Nesvåg havn ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 21.06.2017 - Sak: 037/17.
Nesvåg

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å oppfylle plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 slik at tiltak kan godkjennes og bygda utvikles videre. Ivaretakelse av fiskerinæringen, kulturminnevern og allmennhetens ferdsel er også viktige plantema.

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane

Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget. Se også www.sokndal.kommune.no

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Sokndal kommune, Postmottak, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane eller postmottak@sokndal.kommune.no  21.08.2017

Planforslaget omfatter området vist på kartutsnittet:

Nesvåg

Sist oppdatert 04.07.17 - 10:54 av May Lene Vestbøstad