Siste Nyheter

Kvalitet på badevann
Resultat av badevannsprøver fra Åna Sira, Linepollen og Halen.
Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Stortings- og Sametingsvalget 2017
Endret krav til 200-årsflom - mulige konsekvenser for byggevirksomhet
Sokndal kommune fikk 20.6.2017, informasjon fra NVE om kraftig økning av krav til 200- årsflom. ...
Varsel om utvidet planområde for detaljreguleringsplan for Sokna – Sokndal kommune
Prosjektil Areal AS varsler med dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, på vegne av ...
Statusmelding fra Hauge vannverk
Dette er en statusmelding fra Hauge vannverk i Sokndal kommune, tirsdag den 04. juli klokken ...

Statusmelding fra Hauge vannverk

Dette er en statusmelding fra Hauge vannverk i Sokndal kommune, tirsdag den 04. juli klokken 1100: Vannverket har i dag normal produksjon.
Brunt vann

Det er ikke lenger behov for å koke drikkevavannet, anbefalingen om å koke vannet avsluttes nå.

Det vil fortsatt være noen kunder som har mørkt og grumsete vann.

Dette forventer kommunen vil bedre seg når ledningsnettet nå har god gjennomstrømming.

Sokndal kommune beklager den ulempen dette har vært for våre kunder.

Sist oppdatert 04.07.17 - 11:51 av May Lene Vestbøstad