Siste Nyheter

Kvalitet på badevann
Resultat av badevannsprøver fra Åna Sira, Linepollen og Halen.
Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Stortings- og Sametingsvalget 2017
Endret krav til 200-årsflom - mulige konsekvenser for byggevirksomhet
Sokndal kommune fikk 20.6.2017, informasjon fra NVE om kraftig økning av krav til 200- årsflom. ...
Varsel om utvidet planområde for detaljreguleringsplan for Sokna – Sokndal kommune
Prosjektil Areal AS varsler med dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, på vegne av ...
Statusmelding fra Hauge vannverk
Dette er en statusmelding fra Hauge vannverk i Sokndal kommune, tirsdag den 04. juli klokken ...

Endret krav til 200-årsflom - mulige konsekvenser for byggevirksomhet

Sokndal kommune fikk 20.6.2017, informasjon fra NVE om kraftig økning av krav til 200- årsflom. Kommunens flomsonekart tar derfor ikke lenger tilstrekkelig høyde for fremtidig klimautvikling i Hauge sentrum og områder rundt.
Sokna

Vi ser derfor viktigheten av å informere parter som muligens kan bli berørt av dette, da vi ser at dette i en periode kan ha konsekvenser for:

  • Godkjente byggeprosjekt som er gitt igangsettingstillatelse, men som ikke er igangsatt.
  • Reguleringsplaner for byggeprosjekt som er under prosjektering.
  • I områder under 12 moh. - Sentrumsplan, Eik, Haneberg, Årstad, Nedre Løvås, Årstadøyna, Kjelland, Pitlingen, Nesset, Tothammer og Kvam.
  • I områder under 13 moh. – Åmodt, Bjånes, Lindland.

Sokndal kommune venter på oppdatert flomsonekart fra NVE, og vil kunne gi mer informasjon når dette er mottatt.

Det vil bli fremlagt status i Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk (LMT) sitt møte den 30.8.2017.

Sist oppdatert 06.07.17 - 09:29 av May Lene Vestbøstad