Siste Nyheter

Fv. 1 Åmodt-Mydland - asfaltarbeid
Fv. 1 Åmot – Mydland, Sokndal kommune stenges for gjennomkjøring kl. 20.00-06.00 i tiden 29. ...
Fv. 31 Barstadvatn – Barstad - asfaltarbeid
Fv. 31 Barstadvatn – Barstad, Sokndal kommune, stenges for gjennomkjøring kl. 20.00-06.00 i tiden ...
Program for Kjærlighedsvego i Sokndal
Kjærlighedsvego i Sokndal starter fredag 22. september med Sokndal Musikkfestival og avsluttes med ...
Åpen dag i Tellenes Vindpark tirsdag 19. september
Tellenes Vindpark inviterer til åpen dag tirsdag 19. september, fra kl. 15 til kl. 20. Da kan ...
Bli Sokndal-venn
Alle trenger en venn, kan denne vennen være deg?

Endret krav til 200-årsflom - mulige konsekvenser for byggevirksomhet

Sokndal kommune fikk 20.6.2017, informasjon fra NVE om kraftig økning av krav til 200- årsflom. Kommunens flomsonekart tar derfor ikke lenger tilstrekkelig høyde for fremtidig klimautvikling i Hauge sentrum og områder rundt.
Sokna

Vi ser derfor viktigheten av å informere parter som muligens kan bli berørt av dette, da vi ser at dette i en periode kan ha konsekvenser for:

  • Godkjente byggeprosjekt som er gitt igangsettingstillatelse, men som ikke er igangsatt.
  • Reguleringsplaner for byggeprosjekt som er under prosjektering.
  • I områder under 12 moh. - Sentrumsplan, Eik, Haneberg, Årstad, Nedre Løvås, Årstadøyna, Kjelland, Pitlingen, Nesset, Tothammer og Kvam.
  • I områder under 13 moh. – Åmodt, Bjånes, Lindland.

Sokndal kommune venter på oppdatert flomsonekart fra NVE, og vil kunne gi mer informasjon når dette er mottatt.

Det vil bli fremlagt status i Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk (LMT) sitt møte den 30.8.2017.

Sist oppdatert 06.07.17 - 09:29 av May Lene Vestbøstad