Siste Nyheter

Stengt vei mellom Birkeland og Åvendal
Grunnet veiarbeid - stenges veien mellom Birkeland og Åvendal, alle virkedager fra kl. 07.00 til ...
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Privat detaljregulering Motorsportsenter gnr. 56, bnr. 1 m.fl. Kroheia
Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt detaljreguleringsplan ...
E39 Lyngdal vest - Sandnes
Målet for prosjektet er å planlegge firefelts motorveg mellom grense Lyngdal/Kvinesdal i Vest-Agder ...
Legatmidler 2017
Til høsten vil følgende legater bli fordelt til skoleungdom fra Sokndal: Thilda Bøes legat, John ...
Hjemmetjenesten flytter til nye lokaler
Fra og med torsdag 9/11-17 flytter hjemmetjenesten inn i nye lokaler ved Solbø sjukeheim.

Endret krav til 200-årsflom - mulige konsekvenser for byggevirksomhet

Sokndal kommune fikk 20.6.2017, informasjon fra NVE om kraftig økning av krav til 200- årsflom. Kommunens flomsonekart tar derfor ikke lenger tilstrekkelig høyde for fremtidig klimautvikling i Hauge sentrum og områder rundt.
Sokna

Vi ser derfor viktigheten av å informere parter som muligens kan bli berørt av dette, da vi ser at dette i en periode kan ha konsekvenser for:

  • Godkjente byggeprosjekt som er gitt igangsettingstillatelse, men som ikke er igangsatt.
  • Reguleringsplaner for byggeprosjekt som er under prosjektering.
  • I områder under 12 moh. - Sentrumsplan, Eik, Haneberg, Årstad, Nedre Løvås, Årstadøyna, Kjelland, Pitlingen, Nesset, Tothammer og Kvam.
  • I områder under 13 moh. – Åmodt, Bjånes, Lindland.

Sokndal kommune venter på oppdatert flomsonekart fra NVE, og vil kunne gi mer informasjon når dette er mottatt.

Det vil bli fremlagt status i Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk (LMT) sitt møte den 30.8.2017.

Sist oppdatert 06.07.17 - 09:29 av May Lene Vestbøstad