Siste Nyheter

Babybading i Sokndal
Nye tidspunkt for babybading i Sokndal.
Svømmehallen
Her finner du åpningstidene for svømmehallen våren 2018
Babysvømming
Heroes of Haua er glade for å kunne tilby babybading. Dette er et tilbud med åpent basseng for alle ...
Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering - Nytt skjema fra 1.1.18
Som følge av ny forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering, avvikles eksisterende ...
Ny kommunepsykolog
Sokndal kommune er veldig fornøyd med at nytilsatt kommunepsykolog Susana Nascimento nå er på plass!

Endret krav til 200-årsflom - mulige konsekvenser for byggevirksomhet

Sokndal kommune fikk 20.6.2017, informasjon fra NVE om kraftig økning av krav til 200- årsflom. Kommunens flomsonekart tar derfor ikke lenger tilstrekkelig høyde for fremtidig klimautvikling i Hauge sentrum og områder rundt.
Sokna

Vi ser derfor viktigheten av å informere parter som muligens kan bli berørt av dette, da vi ser at dette i en periode kan ha konsekvenser for:

  • Godkjente byggeprosjekt som er gitt igangsettingstillatelse, men som ikke er igangsatt.
  • Reguleringsplaner for byggeprosjekt som er under prosjektering.
  • I områder under 12 moh. - Sentrumsplan, Eik, Haneberg, Årstad, Nedre Løvås, Årstadøyna, Kjelland, Pitlingen, Nesset, Tothammer og Kvam.
  • I områder under 13 moh. – Åmodt, Bjånes, Lindland.

Sokndal kommune venter på oppdatert flomsonekart fra NVE, og vil kunne gi mer informasjon når dette er mottatt.

Det vil bli fremlagt status i Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk (LMT) sitt møte den 30.8.2017.

Sist oppdatert 06.07.17 - 09:29 av May Lene Vestbøstad