Siste Nyheter

Tour des Fjords gjennom Sokndal 24. mai!
Tour des Fjords går gjennom Sokndal 24. mai. Se vedlagte program. Beste innslag belønnes med kr ...
Offentlig ettersyn - 1. gangs behandling - Detaljregulering for Måkehei/Vågan og Oddsfjell/Revaknuten
I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-9 og 12-11legges Detaljregulering for Måkehei/Vågan og ...
17. mai program i Sokndal
Se vedlagte 17. mai program i Sokndal.
Årets sykkelritt i Sokndal - Tour des Fjords - 24. mai
Sokndal kommune gjør oppmerksom på at aktuelle veier på Hauge blir stengt under sykkelrittet Tour ...
Ledig stilling som kommunalsjef Teknikk-og miljø
Det er ledig 100% stilling som Kommunalsjef Teknikk-og miljø. Arbeidsted: Rådhuset

Endret krav til 200-årsflom - mulige konsekvenser for byggevirksomhet

Sokndal kommune fikk 20.6.2017, informasjon fra NVE om kraftig økning av krav til 200- årsflom. Kommunens flomsonekart tar derfor ikke lenger tilstrekkelig høyde for fremtidig klimautvikling i Hauge sentrum og områder rundt.
Sokna

Vi ser derfor viktigheten av å informere parter som muligens kan bli berørt av dette, da vi ser at dette i en periode kan ha konsekvenser for:

  • Godkjente byggeprosjekt som er gitt igangsettingstillatelse, men som ikke er igangsatt.
  • Reguleringsplaner for byggeprosjekt som er under prosjektering.
  • I områder under 12 moh. - Sentrumsplan, Eik, Haneberg, Årstad, Nedre Løvås, Årstadøyna, Kjelland, Pitlingen, Nesset, Tothammer og Kvam.
  • I områder under 13 moh. – Åmodt, Bjånes, Lindland.

Sokndal kommune venter på oppdatert flomsonekart fra NVE, og vil kunne gi mer informasjon når dette er mottatt.

Det vil bli fremlagt status i Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk (LMT) sitt møte den 30.8.2017.

Sist oppdatert 06.07.17 - 09:29 av May Lene Vestbøstad