Siste Nyheter

Fv. 1 Åmodt-Mydland - asfaltarbeid
Fv. 1 Åmot – Mydland, Sokndal kommune stenges for gjennomkjøring kl. 20.00-06.00 i tiden 29. ...
Fv. 31 Barstadvatn – Barstad - asfaltarbeid
Fv. 31 Barstadvatn – Barstad, Sokndal kommune, stenges for gjennomkjøring kl. 20.00-06.00 i tiden ...
Program for Kjærlighedsvego i Sokndal
Kjærlighedsvego i Sokndal starter fredag 22. september med Sokndal Musikkfestival og avsluttes med ...
Åpen dag i Tellenes Vindpark tirsdag 19. september
Tellenes Vindpark inviterer til åpen dag tirsdag 19. september, fra kl. 15 til kl. 20. Da kan ...
Bli Sokndal-venn
Alle trenger en venn, kan denne vennen være deg?

Forvaltningsplan Sogndalstrand

Både grunneiere, andre interesserte og Sokndal kommune ved oppvekst- og kulturetaten og teknikk- og miljøetaten fylte bedehuset på Sogndalstrand til siste stol da Riksantikvaren og Rogaland fylkeskommune inviterte til gjennomgang av "utkast til revidert forvaltningsplan for Sogndalstrand" tirsdag kveld.
Sogndalstrand møte

Mange gode og konstruktive innspill ble gitt på myndighetenes orientering. Etter kveldens nesten to timer lange møte har alle interesserte to uker på seg til å fremme rettelser på feil og innspill om de ser mangler i planen.

Innspill skal sendes Solveig Roti Dahl: solveig.roti.dahl@rogfk.no, tlf. 51 51 68 50.

Forvaltningsplanen forventes ferdigstilt innen 01.01.2018.
Endelig forvaltningsplan vil gjøre det enklere for grunneiere, leietakere og myndigheter å ta vare på, og forvalte, de nasjonale kulturskatter som er del av den vernede bebyggelsen i denne delen av Sokndal på en enhetlig måte.

Utkast forvaltningsplan.

Sist oppdatert 13.09.17 - 10:22 av Tone Eikeland