Siste Nyheter

Oversikt fritidstilbud barn og unge i Sokndal
Som en viktig del av arbeidet med et godt oppvekstmiljø i Sokndal har vi nå laget en oversikt over ...
Innspill til trafikksikkerhetsplan 2018 - 2020
Sokndal kommune har igangsatt arbeid med utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan for perioden 2018 - ...
Mulige konsekvenser, vedrørende beregninger på flomnivå i Sokna
Sokndal kommune har mottatt svar fra Fylkesmannen i Rogaland.
Fv. 31 Barstadvatn – Barstad - asfaltarbeid
Fv. 31 Barstadvatn – Barstad, Sokndal kommune, stenges for gjennomkjøring kl. 20.00-06.00 i tiden ...
Utspyling av det kommunale ledningsnettet i uke 42-48
Det vil i uke 42 til og med uke 48 bli foretatt utspyling av det kommunale ledningsnettet for vann.

Preisering – asfaltarbeid på fv 1

Sokndal kommune har etter dialog med entreprenør som skal legge asfalt på fv1 fått bekreftet at det vil bli vist smidighet når det er mulig i dette arbeidet.
Stengt vei

PREISERING – ASFALTARBEID PÅ FV 1

Sokndal kommune har etter dialog med entreprenør som skal legge asfalt på fv1 fått bekreftet at det vil bli vist smidighet når det er mulig i dette arbeidet.

Det vil ikke blir fullstendig stengt kl 20, men gitt begrenset mulighet til å slippe gjennom når arbeidet tillater dette.

Det må dessverre uansett påregnes venting. Etter ca kl 22.30 vil det i stor grad blir stengt hele natten.

ENDRING – start på torsdag.:

Det er meldt at arbeidet med fresing av veien vil starte torsdag 28/9 og ikke fredag 29/9.
Arbeidet vil foregå torsdag, fredag og søndag kveld, men dette kan endre seg om de blir ferdige tidligere enn planlagt.

Asfaltarbeidene skal starte i løpet av neste uke, men det kan ikke opplyses akkurat når dette skjer.

INGEN STENGING AV FV 501

Det er bekreftet at asfaltering på fv 31ved Barstad ikke vil medføre noen sperring av fv 501.

Det kan bli korte opphold, men veien vil alltid være aktuell som omkjøringsveg.

Sist oppdatert 05.10.17 - 08:20 av Eline Nesvåg