Siste Nyheter

Helsestasjonen er stengt i uke 30 og 31
Helsestasjonen vil grunnet ferie og sykdom dessverre være stengt i uke 30 og 31.
Foredrag om forvaltning & jakt på hjort og elg
Tid: Tirsdag 14 August klokken 19:00. Sted: Bjerkreim Samfunnshus.
Vannforbruket i Sokndal kommune
På grunn av langvarig tørke har det kommunale vannverket nådd maksgrensen for å kunne opprettholde ...
Badevann
Prøver av badevann tatt på de kommunale badeplassene 16. juli i Åna-Sira, Halen og Linepollen viste ...
Lavt grunnvannsnivå
Det er for tiden lav og til dels svært lav grunnvannstand i fylket. Det er lokalt store ...

Preisering – asfaltarbeid på fv 1

Sokndal kommune har etter dialog med entreprenør som skal legge asfalt på fv1 fått bekreftet at det vil bli vist smidighet når det er mulig i dette arbeidet.
Stengt vei

PREISERING – ASFALTARBEID PÅ FV 1

Sokndal kommune har etter dialog med entreprenør som skal legge asfalt på fv1 fått bekreftet at det vil bli vist smidighet når det er mulig i dette arbeidet.

Det vil ikke blir fullstendig stengt kl 20, men gitt begrenset mulighet til å slippe gjennom når arbeidet tillater dette.

Det må dessverre uansett påregnes venting. Etter ca kl 22.30 vil det i stor grad blir stengt hele natten.

ENDRING – start på torsdag.:

Det er meldt at arbeidet med fresing av veien vil starte torsdag 28/9 og ikke fredag 29/9.
Arbeidet vil foregå torsdag, fredag og søndag kveld, men dette kan endre seg om de blir ferdige tidligere enn planlagt.

Asfaltarbeidene skal starte i løpet av neste uke, men det kan ikke opplyses akkurat når dette skjer.

INGEN STENGING AV FV 501

Det er bekreftet at asfaltering på fv 31ved Barstad ikke vil medføre noen sperring av fv 501.

Det kan bli korte opphold, men veien vil alltid være aktuell som omkjøringsveg.

Sist oppdatert 05.10.17 - 08:20 av Eline Nesvåg