Siste Nyheter

Avtale om fjerning av Bunnpris bygget
Sokndal kommune har inngått avtale med Skoga Eiendom om at Bunnpris-bygget blir fjernet snarest ...
Endring i Teknikk- og miljøetaten fra 31. mars 2018
Teknikk- og miljøetatens stab, driftsleder og ledende renholder ble i dag kl 14 orientert om at ...
Kunngjøring - Detaljregulering Nesvåg havn
Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering ...
Ny leverandør av bedriftshelsetjeneste i Sokndal kommune er nå godt i gang med sitt arbeid
Representant fra HMS 365 Eli Anne Takle var til stede på gårsdagens AMU møte. Her ble årshjul og ...
Nyansettelser i Sokndal kommune
Sokndal kommune har ansatt flere nye medarbeidere.

Preisering – asfaltarbeid på fv 1

Sokndal kommune har etter dialog med entreprenør som skal legge asfalt på fv1 fått bekreftet at det vil bli vist smidighet når det er mulig i dette arbeidet.
Stengt vei

PREISERING – ASFALTARBEID PÅ FV 1

Sokndal kommune har etter dialog med entreprenør som skal legge asfalt på fv1 fått bekreftet at det vil bli vist smidighet når det er mulig i dette arbeidet.

Det vil ikke blir fullstendig stengt kl 20, men gitt begrenset mulighet til å slippe gjennom når arbeidet tillater dette.

Det må dessverre uansett påregnes venting. Etter ca kl 22.30 vil det i stor grad blir stengt hele natten.

ENDRING – start på torsdag.:

Det er meldt at arbeidet med fresing av veien vil starte torsdag 28/9 og ikke fredag 29/9.
Arbeidet vil foregå torsdag, fredag og søndag kveld, men dette kan endre seg om de blir ferdige tidligere enn planlagt.

Asfaltarbeidene skal starte i løpet av neste uke, men det kan ikke opplyses akkurat når dette skjer.

INGEN STENGING AV FV 501

Det er bekreftet at asfaltering på fv 31ved Barstad ikke vil medføre noen sperring av fv 501.

Det kan bli korte opphold, men veien vil alltid være aktuell som omkjøringsveg.

Sist oppdatert 05.10.17 - 08:20 av Eline Nesvåg