Siste Nyheter

Avtale om fjerning av Bunnpris bygget
Sokndal kommune har inngått avtale med Skoga Eiendom om at Bunnpris-bygget blir fjernet snarest ...
Endring i Teknikk- og miljøetaten fra 31. mars 2018
Teknikk- og miljøetatens stab, driftsleder og ledende renholder ble i dag kl 14 orientert om at ...
Kunngjøring - Detaljregulering Nesvåg havn
Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering ...
Ny leverandør av bedriftshelsetjeneste i Sokndal kommune er nå godt i gang med sitt arbeid
Representant fra HMS 365 Eli Anne Takle var til stede på gårsdagens AMU møte. Her ble årshjul og ...
Nyansettelser i Sokndal kommune
Sokndal kommune har ansatt flere nye medarbeidere.

STATUS TORSDAG kl 0730 - normaltilstand - statusmeldinger avsluttes.

I dag er det få avvik fra normal tilstand i Hauge sentrum. Dette er derfor siste statusmelding etter flommen. Alle veier er fremkommelige i Hauge og vannstanden i Sokna er på veg ned.
Inge

Veien til Blåfjell gruver/Guddalsvannet og parkeringsplass for tur til Lio er stengt 200 meter før gruvene. Det har vært befaring og det arbeides med nå plan for utbedring utbedring av store skader på veien og kant mot elva.

Etterarbeidet har ellers startet for et par dager siden på veiene generelt og det vil etterhvert komme frem hvilke tiltak som må settes inn ut over det vi vet nå.

- Skader på sentralidrettsanlegget vil bli fulgt opp.

- Skader på Refslandsveien ble utbedret i går.

- Sandfangkummer har blitt fylt opp av flommen og vil bli tømt.

Kommunen takker for tålmodighet og smidighet som er vist fra innbyggere den siste uken og alle gode innspill og tips som har kommet inn.

Kommunen oppfordrer de som har fått flomskader, og de som akkurat unngikk dette, om å tenke gjennom hvilke tiltak som ble forberedes til neste flom.

Dette vil ikke bli den siste flommen, og den neste kan bli større. Alle prognoser tilsier at vi må tenke på mye større flommer enn dette og at de vil komme hyppigere enn før.

Kommunen erfarte denne gangen at vannet steg hurtigere enn tidligere, og kom på litt andre steder enn før.

Noen momenter å vurdere for de som bor du lavt på Hauge

- Å anskaffe egen vannpumpe til kjeller/garasje kan være nødvendig, brannvesenet har ikke nok til alle.

- Å montere tilbakeslagsventil, eller fysisk sperre som kan monteres ved behov om vannet kommer inn gjennom sluk i gulv, bør vurderes.

- Sperremateriell som kan settes inn i dør/vindu bør vurderes laget og lagret for hurtig montering: tilpassede vanntette plater, sandsekker, annet

- Bruk av eget hus og egen eiendom bør planlegges i forhold til flom:

- - Flomutsatte områder bør ikke innredes med dyre møbler og kostbar elektronikk som ikke kan flyttes

- - Etablering av hagestuer og plattingen, som ikke er søknadspliktig, må ta høyde for flom. I en hage brannvesenet støttet, hadde en platting løftet seg i vannet og flyttet seg til motsatt side av hagen.

- - ved varsel om flom bør det være planlagt hvor bilen og campingvogn og tilhengere kan plasseres flomfritt

Samtale med naboer som har bodd i nabolaget i mange år bør gjennomføres slik at du vet hva som kan forventes ved flom det du bor.

Innlegg ved Kommunalsjef Teknikk og miljø.

Sist oppdatert 06.10.17 - 08:08 av May Lene Vestbøstad