Siste Nyheter

Helsestasjonen er stengt i uke 30 og 31
Helsestasjonen vil grunnet ferie og sykdom dessverre være stengt i uke 30 og 31.
Foredrag om forvaltning & jakt på hjort og elg
Tid: Tirsdag 14 August klokken 19:00. Sted: Bjerkreim Samfunnshus.
Vannforbruket i Sokndal kommune
På grunn av langvarig tørke har det kommunale vannverket nådd maksgrensen for å kunne opprettholde ...
Badevann
Prøver av badevann tatt på de kommunale badeplassene 16. juli i Åna-Sira, Halen og Linepollen viste ...
Lavt grunnvannsnivå
Det er for tiden lav og til dels svært lav grunnvannstand i fylket. Det er lokalt store ...

Salg av kommunale eiendommer - budfrist!

Sokndal kommune har for salg Doktorgården, Brannstasjonen og Bunnpris-bygget. Gjør oppmerksom på at frist for å levere inn bud er mandag 9. oktober, kl. 12. Kommer det inn bud rett før, forlenges budfristen med 1 time o.s.v. Formannskapet behandler saken i møte 17. oktober, ber derfor om at innkomne bud gjelder til 18. oktober. Kontakt 907 22 088 for å få tilsendt budskjema eller mer informasjon/visning. Se annonser på finn.no.
salg og kjøp

Sist oppdatert 06.10.17 - 13:32 av Nils Jacobsen