Siste Nyheter

Avtale om fjerning av Bunnpris bygget
Sokndal kommune har inngått avtale med Skoga Eiendom om at Bunnpris-bygget blir fjernet snarest ...
Endring i Teknikk- og miljøetaten fra 31. mars 2018
Teknikk- og miljøetatens stab, driftsleder og ledende renholder ble i dag kl 14 orientert om at ...
Kunngjøring - Detaljregulering Nesvåg havn
Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering ...
Ny leverandør av bedriftshelsetjeneste i Sokndal kommune er nå godt i gang med sitt arbeid
Representant fra HMS 365 Eli Anne Takle var til stede på gårsdagens AMU møte. Her ble årshjul og ...
Nyansettelser i Sokndal kommune
Sokndal kommune har ansatt flere nye medarbeidere.

Salg av kommunale eiendommer - budfrist!

Sokndal kommune har for salg Doktorgården, Brannstasjonen og Bunnpris-bygget. Gjør oppmerksom på at frist for å levere inn bud er mandag 9. oktober, kl. 12. Kommer det inn bud rett før, forlenges budfristen med 1 time o.s.v. Formannskapet behandler saken i møte 17. oktober, ber derfor om at innkomne bud gjelder til 18. oktober. Kontakt 907 22 088 for å få tilsendt budskjema eller mer informasjon/visning. Se annonser på finn.no.
salg og kjøp

Sist oppdatert 06.10.17 - 13:32 av Nils Jacobsen