Siste Nyheter

Helsestasjonen er stengt i uke 30 og 31
Helsestasjonen vil grunnet ferie og sykdom dessverre være stengt i uke 30 og 31.
Foredrag om forvaltning & jakt på hjort og elg
Tid: Tirsdag 14 August klokken 19:00. Sted: Bjerkreim Samfunnshus.
Vannforbruket i Sokndal kommune
På grunn av langvarig tørke har det kommunale vannverket nådd maksgrensen for å kunne opprettholde ...
Badevann
Prøver av badevann tatt på de kommunale badeplassene 16. juli i Åna-Sira, Halen og Linepollen viste ...
Lavt grunnvannsnivå
Det er for tiden lav og til dels svært lav grunnvannstand i fylket. Det er lokalt store ...

Årsmøte i Sokndalsdagene 21. november!

Det inviteres til årsmøte for Sokndalsdagene tirsdag den 21.november kl 19:00, på møterom 2 Soknatun.
Årsmøte 2017

Saker kan meldes inn til Tone Eikeland eller Linn Årrestad, helst innen en uke før møtet.

Årsmelding og regnskap vil bli lagt fram i møtet.

Møt opp – vi trenger nye medlemmer til komiteen for 2018, både fra Næringsforeningen og lag og foreninger i Sokndal!!

Sist oppdatert 08.11.17 - 08:18 av Nils Jacobsen