Siste Nyheter

Helsestasjonen er stengt i uke 30 og 31
Helsestasjonen vil grunnet ferie og sykdom dessverre være stengt i uke 30 og 31.
Foredrag om forvaltning & jakt på hjort og elg
Tid: Tirsdag 14 August klokken 19:00. Sted: Bjerkreim Samfunnshus.
Vannforbruket i Sokndal kommune
På grunn av langvarig tørke har det kommunale vannverket nådd maksgrensen for å kunne opprettholde ...
Badevann
Prøver av badevann tatt på de kommunale badeplassene 16. juli i Åna-Sira, Halen og Linepollen viste ...
Lavt grunnvannsnivå
Det er for tiden lav og til dels svært lav grunnvannstand i fylket. Det er lokalt store ...

Varsel om flom - oransje nivå

NVE har sendt ut flom- og jordskredvarsel på oransje nivå for 6-8. desember
Flom

Sjekk www.varsom.no for mer info. Her er varslene fra NVE:

Flomvarsel:

Det ventes mye regn, opp til 300-400 mm over tre dager (tirsdag til og med torsdag). Tirsdag er det ventet mest nedbør, opp mot 200 mm på 24 t. Lokalt kan nedbørintensitet være opp til 20-30 mm/3t. Det ventes ytterligere opp til 100 mm på onsdag og opp til 60 mm på torsdag. Snøgrensen øker i løpet av tirsdagen fra 1000 til 1600 m o.h. og stiger ytterligere på onsdag. Relativt høye temperaturer og mye vind fører i tillegg til stor snøsmelting (20-40 mm/24t). Dette vil føre til stigende vannføring og fare for flom på oransje nivå, som er vårt nest høyeste varslingsnivå. Flom på oransje nivå kan medføre alvorlige skader. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag.

Jordskredvarsel

Det ventes mye regn, opp til 300-400 mm over tre dager (tirsdag til og med torsdag). Tirsdag er det ventet mest nedbør, opp mot 200 mm på 24 t. Nedbøren kommer som snø natt til tirsdag og går over til regn ettersom temperaturen øker utover tirsdag. Største nedbørsmengder ventes i løpet av tirsdag og natt til onsdag. Lokalt kan nedbørintensitet være opp til 20-30 mm/3t. Det ventes ytterligere opp til 100 mm fra onsdag morgen til torsdag morgen, og 60 mm torsdag. Snøgrensen øker i løpet av tirsdagen fra 1000 til 1600 m o.h. Relativt høye temperaturer og mye vind fører i tillegg til stor snøsmelting (20-40 mm/24t).

Med gjeldende prognose er sørlige deler av Vestlandet mest utsatt på tirsdag. Onsdag og torsdag kan deler av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal også være utsatte. Faren for jord-, sørpe- og flomskredfare øker tirsdag ettermiddag. Gjeldende prognosene viser at faren vil være vedvarende til og med natt til fredag.

Fare for utløsning av sørpeskred (Strøm av vannmettet snø) gjelder særlig i områder med mer enn 40-50 cm snø. Områder med nysnø er spesielt utsatt siden nysnø raskt blir mettet med vann. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred (En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp).

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Hold deg oppdatert om utvikling av været. Følg med værprognoser på yr.no samt oppdateringer på varsom.no. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna.

Fylkesmannens vurdering:

Vi har snakket med vakthavende meteorolog ved Værvarslinga på Vestlandet og kan gi følgende tilleggsinformasjon. Nedbøren kommer i hovedsak i to tidsintervall. Det første intervallet er fra natt til tirsdag 5. desember. Dette vil vare i ca. 24 timer og det ligger an til komme mer enn 100 mm. På onsdag 6. desember vil det være litt roligere, fortsatt litt regn men mer i form av byger og yr. Fra onsdag kveld tar regnet seg opp igjen. De neste 24 timene kan det komme ytterligere over 100 mm. Det ble opplyst at midtre og indre deler av fylket fikk mest nedbør, men hele fylket ligger inne i flomvarslinga til NVE. Snøgrensen vil de nærmeste dagene være helt opp på 15-1600 meter over havet noe som gjør at snøsmelting vil forsterke risikoen for flom. Værvarslinga sa at det de vurderer å sende ut ekstremværvarsel, men at foreløpig ikke var bestemt. Det vil sannsynligvis kommer mer info om dette i løpet av dagen.

Alle oppfordres uansett til å ta en ekstra sjekk av stikkerenner, kummer og områder som normalt er utsatt for overvann og flom ved store nedbørsmengder som et forebyggende tiltak.

Sist oppdatert 04.12.17 - 12:20 av May Lene Vestbøstad