Siste Nyheter

Rådmann Helge Madland slutter
Rådmann Helge Madland har gjennomført store endringer i organisasjonen på svært kort tid. Samtidig ...
Badevannsprøver
Resultatene av badevannprøver fra Linepollen, Halen, Spinnerihølen, Hellevik, Stemmetjørn og Sanden ...
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage
Søknadskjema for redusert foreldrebetaling i barnehage
Alternative badeplasser i Sokndal
Badeplassen i Linepollen er stengt som følge av lav vannføring i elva. Blant andre fine badeplasser ...
Fraråder bading i elva
På grunn av liten vannstand og fare for forurensning, fraråder kommuneoverlegen bading i elva ...

Informasjonsmøte om veinavn i Sokndal

Adresseutvalget inviterer til åpent informasjonsmøte om arbeidet med veinavn i Sokndal - mandag 12. mars 2018, kl. 19.00, Brannstasjonen på Drageland Presentasjon av foreslåtte veinavn, innspill og diskusjon.
Veinavn

Sist oppdatert 28.02.18 - 13:07 av Nils Jacobsen