Siste Nyheter

Rådmann Helge Madland slutter
Rådmann Helge Madland har gjennomført store endringer i organisasjonen på svært kort tid. Samtidig ...
Badevannsprøver
Resultatene av badevannprøver fra Linepollen, Halen, Spinnerihølen, Hellevik, Stemmetjørn og Sanden ...
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage
Søknadskjema for redusert foreldrebetaling i barnehage
Alternative badeplasser i Sokndal
Badeplassen i Linepollen er stengt som følge av lav vannføring i elva. Blant andre fine badeplasser ...
Fraråder bading i elva
På grunn av liten vannstand og fare for forurensning, fraråder kommuneoverlegen bading i elva ...

Nyansettelser i Sokndal kommune

Sokndal kommune har ansatt flere nye medarbeidere.
Sokndal

Aud Marit Bjørnø er ansatt som personalsjef i Sokndal kommune.

Jan Ove Grastveit er ansatt som fagleder vann- og avløp etter at Inge Tønnessen sa opp sin stilling.

Martin Brunvatne er ansatt i prosjektstilling ved teknikk- og miljøetaten.

Vi ønsker de velkomne som medarbeidere i Sokndal kommune.

Sist oppdatert 01.03.18 - 14:06 av May Lene Vestbøstad