Siste Nyheter

Avtale om fjerning av Bunnpris bygget
Sokndal kommune har inngått avtale med Skoga Eiendom om at Bunnpris-bygget blir fjernet snarest ...
Endring i Teknikk- og miljøetaten fra 31. mars 2018
Teknikk- og miljøetatens stab, driftsleder og ledende renholder ble i dag kl 14 orientert om at ...
Kunngjøring - Detaljregulering Nesvåg havn
Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering ...
Ny leverandør av bedriftshelsetjeneste i Sokndal kommune er nå godt i gang med sitt arbeid
Representant fra HMS 365 Eli Anne Takle var til stede på gårsdagens AMU møte. Her ble årshjul og ...
Nyansettelser i Sokndal kommune
Sokndal kommune har ansatt flere nye medarbeidere.

Nyansettelser i Sokndal kommune

Sokndal kommune har ansatt flere nye medarbeidere.
Sokndal

Aud Marit Bjørnø er ansatt som personalsjef i Sokndal kommune.

Jan Ove Grastveit er ansatt som fagleder vann- og avløp etter at Inge Tønnessen sa opp sin stilling.

Martin Brunvatne er ansatt i prosjektstilling ved teknikk- og miljøetaten.

Vi ønsker de velkomne som medarbeidere i Sokndal kommune.

Sist oppdatert 01.03.18 - 14:06 av May Lene Vestbøstad