Siste Nyheter

Rådmann Helge Madland slutter
Rådmann Helge Madland har gjennomført store endringer i organisasjonen på svært kort tid. Samtidig ...
Badevannsprøver
Resultatene av badevannprøver fra Linepollen, Halen, Spinnerihølen, Hellevik, Stemmetjørn og Sanden ...
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage
Søknadskjema for redusert foreldrebetaling i barnehage
Alternative badeplasser i Sokndal
Badeplassen i Linepollen er stengt som følge av lav vannføring i elva. Blant andre fine badeplasser ...
Fraråder bading i elva
På grunn av liten vannstand og fare for forurensning, fraråder kommuneoverlegen bading i elva ...

Ny leverandør av bedriftshelsetjeneste i Sokndal kommune er nå godt i gang med sitt arbeid

Representant fra HMS 365 Eli Anne Takle var til stede på gårsdagens AMU møte. Her ble årshjul og handlingsplan for BHT vedtatt. Arbeid med overordnede styringssystemer og HMS systemer vil bli prioritert dette halvåret.
HMS 365

Leder for HMS 365 er godt kjent for de fleste i Sokndal. Geir Arne Berg er politisk aktiv og engasjert i mye i bygda. Imidlertid har HMS 365 flere ansatte, både fra Sokndal og utenfor. Dermed sikres det at deres representant alltid skal kunne erstattes av en annen ansatt om habilitetsspørsmål skulle oppstå.

Vi ser fram til et godt og konstruktivt arbeid sammen med HMS 365 i tiden framover.

Sist oppdatert 02.03.18 - 09:54 av May Lene Vestbøstad