Siste Nyheter

Bli med på friluftsskole i høstferien
Dalane Friluftsråd arrangerer en tredagers friluftsskole i høstferien. Liker du fysisk ...
Kjærlighedsvego 21. - 30. september 2018
Velkommen til å delta i Kjærlighedsvego i Sokndal!
Stengt vei
Kommunal vei blir stengt ved Åvendalskrysset
Avtale med AV OG TIL
Sokndal kommune har i dag fulgt opp det politiske vedtaket fra levekårsutvalget og signert formell ...
Asfaltering FV33 gjennom sentrum
Deler av FV33 gjennom sentrum i kveld fra klokken 20.00 og utover.

Ny leverandør av bedriftshelsetjeneste i Sokndal kommune er nå godt i gang med sitt arbeid

Representant fra HMS 365 Eli Anne Takle var til stede på gårsdagens AMU møte. Her ble årshjul og handlingsplan for BHT vedtatt. Arbeid med overordnede styringssystemer og HMS systemer vil bli prioritert dette halvåret.
HMS 365

Leder for HMS 365 er godt kjent for de fleste i Sokndal. Geir Arne Berg er politisk aktiv og engasjert i mye i bygda. Imidlertid har HMS 365 flere ansatte, både fra Sokndal og utenfor. Dermed sikres det at deres representant alltid skal kunne erstattes av en annen ansatt om habilitetsspørsmål skulle oppstå.

Vi ser fram til et godt og konstruktivt arbeid sammen med HMS 365 i tiden framover.

Sist oppdatert 02.03.18 - 09:54 av May Lene Vestbøstad