Siste Nyheter

Helsestasjonen er stengt i uke 30 og 31
Helsestasjonen vil grunnet ferie og sykdom dessverre være stengt i uke 30 og 31.
Foredrag om forvaltning & jakt på hjort og elg
Tid: Tirsdag 14 August klokken 19:00. Sted: Bjerkreim Samfunnshus.
Vannforbruket i Sokndal kommune
På grunn av langvarig tørke har det kommunale vannverket nådd maksgrensen for å kunne opprettholde ...
Badevann
Prøver av badevann tatt på de kommunale badeplassene 16. juli i Åna-Sira, Halen og Linepollen viste ...
Lavt grunnvannsnivå
Det er for tiden lav og til dels svært lav grunnvannstand i fylket. Det er lokalt store ...

Endring i Teknikk- og miljøetaten fra 31. mars 2018

Teknikk- og miljøetatens stab, driftsleder og ledende renholder ble i dag kl 14 orientert om at kommunalsjef Roger Egeli, etter egen anmodning, har blitt innvilget fratredelse fra stillingen fra og med den 31.03.2018.
Sokndal

Egeli vil i perioden frem til han avslutter sitt ansettelsesforhold i Sokndal kommune ha en fristilt rolle i rådmannens stab. Han vil der ha fokus på avslutning av saker under behandling, behandle restanser og overføring av erfaring til andre medarbeidere.

Egeli har i tillegg til stillingen som kommunalsjef en selvstendig stilling med vakt hver femte uke i Sokndal brann og redning. Dette arbeidsforholdet fortsetter uendret.

Sist oppdatert 14.03.18 - 14:44 av May Lene Vestbøstad