Siste Nyheter

Livskvalitetsundersøkelse
Sokndal kommune ønsker å kartlegge opplevd livskvalitet i kommunen, så vi kan tilby tjenester og ...
Ledig stilling som Rådmann
Vi søker en framtidsrettet og engasjert samfunnsbygger, som gjennom aktivt lederskap motiverer og ...
Nye elektroniske medisin-dispensere
Sokndal kommune er med i Felles-anskaffelse på elektroniske medisin-dispenserne sammen med 22 andre ...
Svømmehallen
Her finner du åpningstidene for svømmehallen våren 2019
Nye telefontider legekontoret
Legekontoret endrer telefontidene fra 2. januar 2019

Endring i Teknikk- og miljøetaten fra 31. mars 2018

Teknikk- og miljøetatens stab, driftsleder og ledende renholder ble i dag kl 14 orientert om at kommunalsjef Roger Egeli, etter egen anmodning, har blitt innvilget fratredelse fra stillingen fra og med den 31.03.2018.
Sokndal

Egeli vil i perioden frem til han avslutter sitt ansettelsesforhold i Sokndal kommune ha en fristilt rolle i rådmannens stab. Han vil der ha fokus på avslutning av saker under behandling, behandle restanser og overføring av erfaring til andre medarbeidere.

Egeli har i tillegg til stillingen som kommunalsjef en selvstendig stilling med vakt hver femte uke i Sokndal brann og redning. Dette arbeidsforholdet fortsetter uendret.

Sist oppdatert 14.03.18 - 14:44 av May Lene Vestbøstad