Siste Nyheter

Signert avtale vedrørende barneaktivitet med Titania AS
I dag ble tidligere omtalt avtale mellom Titania AS og Sokndal kommune formalisert og signert.
Utspyling av det kommunale ledningsnettet
Fra uke 17 til og med uke 22 vil det bli foretatt utspyling av det kommunale ledningsnettet for ...
Dårlig internettilgang/mobildekning?
Hjelp oss å kartlegge dekningen i kommunen
Høring - Rekefjord Stone AS - Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til arbeid i sjø ved eiendom
Fylkesmannen i Rogaland har mottatt søknad fra Multiconsult Norge AS Egersund på vegne ...
Takket være Titania AS gjenoppstår ordningen med midler til barneaktivitet
Sokndal kommune er svært fornøyde med at Titania AS har tatt initiativ til å reetablere ordningen ...

Takket være Titania AS gjenoppstår ordningen med midler til barneaktivitet

Sokndal kommune er svært fornøyde med at Titania AS har tatt initiativ til å reetablere ordningen med midler til stimulering av barneaktivitet.
Titania

Titania AS skal framover bidra med 50 000 kr. årlig. Pengene blir benyttet i en egen pot der barnefamilier kan søke om midler til dekning av utgifter til organisert aktivitet og merkedager som jul og 17. mai. Ordningen organiseres via helsestasjonen og aktuelle familier som har økonomiske utfordringer  bes ta kontakt med helsesøster på samme måte som før.

Sokndal kommune har tidligere hatt denne ordningen, da med prosjektmidler fra Fylkesmannen. Selv om det ikke er mange familier som omhandles av en slik ordning i Sokndal er det svært viktig for dem det gjelder. Derfor er vi veldig glade og takknemlige når Titania AS nå kommer på banen og bidrar økonomisk til ny etablering av ordningen. I Sokndal skal alle barn og unge som ønsker det delta i organisert aktivitet. Videre skal de store fellesdagene i året inkludere alle, uttaler en svært fornøyd helse- og velferdsleder Sigmund Hadland Jr.

Sist oppdatert 09.04.18 - 13:14 av May Lene Vestbøstad