Siste Nyheter

Barnevernsvakt
Vi ser at flere medier rapporterer at Sokndal kommune ikke har barnevernsvakt, dette på bakgrunn av ...
Rullering av trafikksikkerhetsplan
Sokndal kommunes trafikksikkerhetsplan skal rulleres og i den forbindelse trenger vi innspill fra ...
Livskvalitetsundersøkelse
Sokndal kommune ønsker å kartlegge opplevd livskvalitet i kommunen, så vi kan tilby tjenester og ...
Ledig stilling som Rådmann
Vi søker en framtidsrettet og engasjert samfunnsbygger, som gjennom aktivt lederskap motiverer og ...
Nye elektroniske medisin-dispensere
Sokndal kommune er med i Felles-anskaffelse på elektroniske medisin-dispenserne sammen med 22 andre ...

Ledig stilling som kommunalsjef Teknikk-og miljø

Det er ledig 100% stilling som Kommunalsjef Teknikk-og miljø. Arbeidsted: Rådhuset
Sokndal

Vi søker etter Kommunalsjef Teknikk- og miljø som er øverste faglige og administrative leder for Teknikk - og miljøetaten, og inngår i rådmannens ledergruppe

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen
Kommunen er inne i en spennende tid med flere reguleringsplaner under arbeid, og flere spennende prosjekter som skal realiseres.
Kommunalsjefen har i sin stab saksbehandlere innen, plan og miljø, vann og avløp, byggesak og kart og matrikkel.
Driftsavdelingen har fagarbeidere som følger opp kummunens egne vannverk med tilhørende avløpssystemer, kommunale bygg, renhold, veier, havneanlegg, grøntanlegg og det kommunale brann- og redningstjeneste.

Sentrale arbeidsoppgaver:
Ledelse og utvikling av etaten.
Strategisk planlegging og realisering av vedtatte prioriteringer
Saksbehandling
Prosjektledelse

Kvalifikasjoner for stillingen
Ønskede faglige kvalifikasjoner:
- Utdanning på universitets- eller høgskolenivå, gjerne innen planlegging, ingeniørfag, ledelse eller annen relevant høyere utdanning.
- Erfaring innen ledelse og aktuelle tjenesteområder
- Personlig egenethet
Vi ser etter en positiv, fleksibel og løsningsorientert person med evne og vilje til å skape resultater. Vi ønsker at våre ledere fremstår som åpne, tydelig og inspirerende.
Erfaring innen offentlig forvaltning vil vektlegges

Krav til språk
Det stilles krav om gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.


Personlige egenskaper
- gode relasjonelle og kommunikative ferdigheter
- positiv
- like å jobbe i team
- jobbe selvstendig og ta ansavar
- strukturert
- pliktoppfyllende

Sokndal kommune kan tilby
- God velferdsordning
- Gode pensjons-og forsikringsordninger
- Positivt arbeidsmiljø med spennende arbeidsoppgaver
- Trygge arbeidsforhold
- Mulighet for personlig og faglig utvikling
- Lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Sokndal kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder.

Søknad
For nærmere opplysninger om stillingen kontakt tittel rådmann Helge Madland, tlf 51 47 06 07, e-post: hma@sokndal.kommune.no.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om å bli unntatt offentligheten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkerne bli varslet om dette.

Klikk her for å søke på stillingen

Sist oppdatert 27.04.18 - 13:45 av Eline Nesvåg