Siste Nyheter

Barnevernsvakt
Vi ser at flere medier rapporterer at Sokndal kommune ikke har barnevernsvakt, dette på bakgrunn av ...
Rullering av trafikksikkerhetsplan
Sokndal kommunes trafikksikkerhetsplan skal rulleres og i den forbindelse trenger vi innspill fra ...
Livskvalitetsundersøkelse
Sokndal kommune ønsker å kartlegge opplevd livskvalitet i kommunen, så vi kan tilby tjenester og ...
Ledig stilling som Rådmann
Vi søker en framtidsrettet og engasjert samfunnsbygger, som gjennom aktivt lederskap motiverer og ...
Nye elektroniske medisin-dispensere
Sokndal kommune er med i Felles-anskaffelse på elektroniske medisin-dispenserne sammen med 22 andre ...

Fraråder bading i elva

På grunn av liten vannstand og fare for forurensning, fraråder kommuneoverlegen bading i elva nedenfor Soknatun.
Skjermbilde

Vannprøve vil bli tatt tirsdag 12. juni.

Sist oppdatert 08.06.18 - 14:53 av Eline Nesvåg