Siste Nyheter

Helsestasjonen er stengt i uke 30 og 31
Helsestasjonen vil grunnet ferie og sykdom dessverre være stengt i uke 30 og 31.
Foredrag om forvaltning & jakt på hjort og elg
Tid: Tirsdag 14 August klokken 19:00. Sted: Bjerkreim Samfunnshus.
Vannforbruket i Sokndal kommune
På grunn av langvarig tørke har det kommunale vannverket nådd maksgrensen for å kunne opprettholde ...
Badevann
Prøver av badevann tatt på de kommunale badeplassene 16. juli i Åna-Sira, Halen og Linepollen viste ...
Lavt grunnvannsnivå
Det er for tiden lav og til dels svært lav grunnvannstand i fylket. Det er lokalt store ...

Rådmann Helge Madland slutter

Rådmann Helge Madland har gjennomført store endringer i organisasjonen på svært kort tid. Samtidig som mange gode og varige endringer har blitt gjennomført, har det blitt betydelig støy i organisasjonen. På bakgrunn av dette har rådmann, ledergruppe og ordfører funnet det tjenlig at rådmannen slutter i stillingen.
Sokndal

Rådmannen tok selv initiativ til å avslutte arbeidsforholdet og ba om en sluttavtale når situasjonen ble slik den ble. Vi vil takke Helge Madland for innsatsen og ønske ham lykke til videre.

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 49/18:

1. Sluttavtale i henhold til vedlegg godkjennes

2. Fungerende teknisk sjef Karl Johan E Olsen overtar rollen som rådmann til ny rådmann er på plass. I perioden frem til Teknisk sjef er ansatt, vil Olsen ha rollen som både Teknisk sjef og Rådmann.

3. Prosess med rekruttering av ny rådmann igangsettes høsten 2018.

Sist oppdatert 19.06.18 - 13:59 av May Lene Vestbøstad