Siste Nyheter

Oppdatering farlig vær - orange varsel vind, gult flomvarsel, gult jordskaredvarsel
MET har vurdert farevarsel på rødt nivå, men at de opprettholder oransje nivå for Rogaland og Agder.
Oransje varsel - Svært kraftig vind i Rogaland
Meteorologisk institutt har sendt ut oransje varsel (nest høyeste) om svært kraftig vind ...
Kunngjøring - Detaljregulering Jøssingfjord vitenmuseum - Helleren
Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt detaljregulering ...
Bli med på friluftsskole i høstferien
Dalane Friluftsråd arrangerer en tredagers friluftsskole i høstferien. Liker du fysisk ...
Kjærlighedsvego 21. - 30. september 2018
Velkommen til å delta i Kjærlighedsvego i Sokndal!

Rådmann Helge Madland slutter

Rådmann Helge Madland har gjennomført store endringer i organisasjonen på svært kort tid. Samtidig som mange gode og varige endringer har blitt gjennomført, har det blitt betydelig støy i organisasjonen. På bakgrunn av dette har rådmann, ledergruppe og ordfører funnet det tjenlig at rådmannen slutter i stillingen.
Sokndal

Rådmannen tok selv initiativ til å avslutte arbeidsforholdet og ba om en sluttavtale når situasjonen ble slik den ble. Vi vil takke Helge Madland for innsatsen og ønske ham lykke til videre.

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 49/18:

1. Sluttavtale i henhold til vedlegg godkjennes

2. Fungerende teknisk sjef Karl Johan E Olsen overtar rollen som rådmann til ny rådmann er på plass. I perioden frem til Teknisk sjef er ansatt, vil Olsen ha rollen som både Teknisk sjef og Rådmann.

3. Prosess med rekruttering av ny rådmann igangsettes høsten 2018.

Sist oppdatert 19.06.18 - 13:59 av May Lene Vestbøstad