Siste Nyheter

Rullering av trafikksikkerhetsplan
Sokndal kommunes trafikksikkerhetsplan skal rulleres og i den forbindelse trenger vi innspill fra ...
Nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter
Kommunestyret har 29. oktober 2018 vedtatt nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter
Radonmåling
Ny målesesong er nå i gang. Innbyggerne Sokndal kommune får reduserte priser på radonmålinger i ...
Den nasjonale Refleksdagen torsdag 18. oktobertt
Sokndal kommune, som trafikksikker kommune, satser i år på å dele ut refleksbånd til barnevogner i ...
Hjertestarterregister
Utplasserte hjertestartere er en ekstra ressurs i samfunnet som vil kunne utnyttes mye bedre.

Redusert kapasitet på vei

Strandgaten vil bli stengt for større kjøretøy ved Spinneritomten
strandgaten

Sokndal kommune har i dag utført befaring sammen Arentz & Kjellesvig AS i Strandgaten. Muren ovenfor Strandgaten 2 er å anse som ustabil og det er fare for utglidning. Grunnet dette så er det avgjort at veien vil bli stengt for større kjøretøy ved Spinneritomten. Det vil bli satt opp fysiske sperringer 22.06.18 der veien er ustabil. Personbiler vil ha mulighet til å passere. Vi ber om at sperringen blir respektert og beklager ulempene dette kan medføre.  Berørte eiendommer vil få et mer detaljert brev tilsendt.

Sist oppdatert 21.06.18 - 12:27 av Eline Nesvåg