Siste Nyheter

Helsestasjonen er stengt i uke 30 og 31
Helsestasjonen vil grunnet ferie og sykdom dessverre være stengt i uke 30 og 31.
Foredrag om forvaltning & jakt på hjort og elg
Tid: Tirsdag 14 August klokken 19:00. Sted: Bjerkreim Samfunnshus.
Vannforbruket i Sokndal kommune
På grunn av langvarig tørke har det kommunale vannverket nådd maksgrensen for å kunne opprettholde ...
Badevann
Prøver av badevann tatt på de kommunale badeplassene 16. juli i Åna-Sira, Halen og Linepollen viste ...
Lavt grunnvannsnivå
Det er for tiden lav og til dels svært lav grunnvannstand i fylket. Det er lokalt store ...

Redusert kapasitet på vei

Strandgaten vil bli stengt for større kjøretøy ved Spinneritomten
strandgaten

Sokndal kommune har i dag utført befaring sammen Arentz & Kjellesvig AS i Strandgaten. Muren ovenfor Strandgaten 2 er å anse som ustabil og det er fare for utglidning. Grunnet dette så er det avgjort at veien vil bli stengt for større kjøretøy ved Spinneritomten. Det vil bli satt opp fysiske sperringer 22.06.18 der veien er ustabil. Personbiler vil ha mulighet til å passere. Vi ber om at sperringen blir respektert og beklager ulempene dette kan medføre.  Berørte eiendommer vil få et mer detaljert brev tilsendt.

Sist oppdatert 21.06.18 - 12:27 av Eline Nesvåg