Siste Nyheter

Digitalisering av fakturautsendelsen
Sokndal kommune arbeider med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden ...
Årsregnskap for Sokndal kommune 2018
Netto driftsresultat ble kr. 8.876.074,- dvs. 3% av driftsinntektene. Etter avsetninger er det ...
Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2019
Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.
Helsesykepleier ved helsestasjonen
Sokndal kommune har i dag ansatt Kjersti Berge som helsesykepleier ved helsestasjonen.
Elektronisk timebestilling på legekontoret
Legekontoret har tatt i bruk elektronisk timebestilling.

Redusert kapasitet på vei

Strandgaten vil bli stengt for større kjøretøy ved Spinneritomten
strandgaten

Sokndal kommune har i dag utført befaring sammen Arentz & Kjellesvig AS i Strandgaten. Muren ovenfor Strandgaten 2 er å anse som ustabil og det er fare for utglidning. Grunnet dette så er det avgjort at veien vil bli stengt for større kjøretøy ved Spinneritomten. Det vil bli satt opp fysiske sperringer 22.06.18 der veien er ustabil. Personbiler vil ha mulighet til å passere. Vi ber om at sperringen blir respektert og beklager ulempene dette kan medføre.  Berørte eiendommer vil få et mer detaljert brev tilsendt.

Sist oppdatert 21.06.18 - 12:27 av Eline Nesvåg