Siste Nyheter

Oppdatering farlig vær - orange varsel vind, gult flomvarsel, gult jordskaredvarsel
MET har vurdert farevarsel på rødt nivå, men at de opprettholder oransje nivå for Rogaland og Agder.
Oransje varsel - Svært kraftig vind i Rogaland
Meteorologisk institutt har sendt ut oransje varsel (nest høyeste) om svært kraftig vind ...
Kunngjøring - Detaljregulering Jøssingfjord vitenmuseum - Helleren
Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt detaljregulering ...
Bli med på friluftsskole i høstferien
Dalane Friluftsråd arrangerer en tredagers friluftsskole i høstferien. Liker du fysisk ...
Kjærlighedsvego 21. - 30. september 2018
Velkommen til å delta i Kjærlighedsvego i Sokndal!

ÅNA SIRA – SVEVESTØV FRA TITANIA SITT LANDDEPONI - Anbefaling fra kommuneoverlegen:

Varsel

De som har astma, eller som har nedsatt allmentilstand på grunn av hjertet, bør holde seg mest inne når støvplagene er på det verste.

Dette er ikke til hinder for å gå på butikk og liknende, men en bør unngå joggeturer og lignende aktiviter.

Det anbefales også at de minste barna holder seg mest inne når det er mye svevestøv i lufta.

Når vi får resultatet av målinger som er foretatt, vil vi komme med ny anbefaling.

Sist oppdatert 09.07.18 - 16:17 av Martin Brunvatne