Siste Nyheter

Helsestasjonen er stengt i uke 30 og 31
Helsestasjonen vil grunnet ferie og sykdom dessverre være stengt i uke 30 og 31.
Foredrag om forvaltning & jakt på hjort og elg
Tid: Tirsdag 14 August klokken 19:00. Sted: Bjerkreim Samfunnshus.
Vannforbruket i Sokndal kommune
På grunn av langvarig tørke har det kommunale vannverket nådd maksgrensen for å kunne opprettholde ...
Badevann
Prøver av badevann tatt på de kommunale badeplassene 16. juli i Åna-Sira, Halen og Linepollen viste ...
Lavt grunnvannsnivå
Det er for tiden lav og til dels svært lav grunnvannstand i fylket. Det er lokalt store ...

ÅNA SIRA – SVEVESTØV FRA TITANIA SITT LANDDEPONI - Anbefaling fra kommuneoverlegen:

Varsel

De som har astma, eller som har nedsatt allmentilstand på grunn av hjertet, bør holde seg mest inne når støvplagene er på det verste.

Dette er ikke til hinder for å gå på butikk og liknende, men en bør unngå joggeturer og lignende aktiviter.

Det anbefales også at de minste barna holder seg mest inne når det er mye svevestøv i lufta.

Når vi får resultatet av målinger som er foretatt, vil vi komme med ny anbefaling.

Sist oppdatert 09.07.18 - 16:17 av Martin Brunvatne