Siste Nyheter

Rullering av trafikksikkerhetsplan
Sokndal kommunes trafikksikkerhetsplan skal rulleres og i den forbindelse trenger vi innspill fra ...
Nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter
Kommunestyret har 29. oktober 2018 vedtatt nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter
Radonmåling
Ny målesesong er nå i gang. Innbyggerne Sokndal kommune får reduserte priser på radonmålinger i ...
Den nasjonale Refleksdagen torsdag 18. oktobertt
Sokndal kommune, som trafikksikker kommune, satser i år på å dele ut refleksbånd til barnevogner i ...
Hjertestarterregister
Utplasserte hjertestartere er en ekstra ressurs i samfunnet som vil kunne utnyttes mye bedre.

ÅNA SIRA – SVEVESTØV FRA TITANIA SITT LANDDEPONI - Anbefaling fra kommuneoverlegen:

Varsel

De som har astma, eller som har nedsatt allmentilstand på grunn av hjertet, bør holde seg mest inne når støvplagene er på det verste.

Dette er ikke til hinder for å gå på butikk og liknende, men en bør unngå joggeturer og lignende aktiviter.

Det anbefales også at de minste barna holder seg mest inne når det er mye svevestøv i lufta.

Når vi får resultatet av målinger som er foretatt, vil vi komme med ny anbefaling.

Sist oppdatert 09.07.18 - 16:17 av Martin Brunvatne