Siste Nyheter

Digitalisering av fakturautsendelsen
Sokndal kommune arbeider med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden ...
Årsregnskap for Sokndal kommune 2018
Netto driftsresultat ble kr. 8.876.074,- dvs. 3% av driftsinntektene. Etter avsetninger er det ...
Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2019
Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.
Helsesykepleier ved helsestasjonen
Sokndal kommune har i dag ansatt Kjersti Berge som helsesykepleier ved helsestasjonen.
Elektronisk timebestilling på legekontoret
Legekontoret har tatt i bruk elektronisk timebestilling.

ÅNA SIRA – SVEVESTØV FRA TITANIA SITT LANDDEPONI - Anbefaling fra kommuneoverlegen:

Varsel

De som har astma, eller som har nedsatt allmentilstand på grunn av hjertet, bør holde seg mest inne når støvplagene er på det verste.

Dette er ikke til hinder for å gå på butikk og liknende, men en bør unngå joggeturer og lignende aktiviter.

Det anbefales også at de minste barna holder seg mest inne når det er mye svevestøv i lufta.

Når vi får resultatet av målinger som er foretatt, vil vi komme med ny anbefaling.

Sist oppdatert 09.07.18 - 16:17 av Martin Brunvatne