Siste Nyheter

Digitalisering av fakturautsendelsen
Sokndal kommune arbeider med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden ...
Årsregnskap for Sokndal kommune 2018
Netto driftsresultat ble kr. 8.876.074,- dvs. 3% av driftsinntektene. Etter avsetninger er det ...
Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2019
Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.
Helsesykepleier ved helsestasjonen
Sokndal kommune har i dag ansatt Kjersti Berge som helsesykepleier ved helsestasjonen.
Elektronisk timebestilling på legekontoret
Legekontoret har tatt i bruk elektronisk timebestilling.

OPPDATERING - ÅNA-SIRA – SVEVESTØV FRA TITANIA SITT LANDDEPONI

På grunn av synlig svevestøv i Åna –Sira, gikk vi i går ut med anbefaling til sårbare grupper om å være mest inne. Dette ble gjort i samråd med Folkehelseinstituttet som et føre-var. Dette skulle vurderes på ny etter at vi fikk svar på målinger.

Ved svevestøv, er det små partikler med størrelse PM10 og mindre som kan inhaleres og  som gir helsefare.

Vi har nå fått resultat fra  målinger, og slik som det ser ut fra disse, er verdi for PM10 under både lovbestemt grenseverdi  og luftkvalitetskriterier. De vil si at svevestøvet først og fremst er større partikler. Disse kan gi irritasjon i svelg og nase, men går ikke ned i lungene. Dette støvet skal vanligvis  ikke ha betydning for helsa, selv om vi ikke helt kan utelukke at enkelte kan reagere.

Det er ikke lenger generell anbefaling til astmatikere og andre sårbare grupper om å  være mest inne.

Sist oppdatert 10.07.18 - 11:53 av Martin Brunvatne