Siste Nyheter

Helsestasjonen er stengt i uke 30 og 31
Helsestasjonen vil grunnet ferie og sykdom dessverre være stengt i uke 30 og 31.
Foredrag om forvaltning & jakt på hjort og elg
Tid: Tirsdag 14 August klokken 19:00. Sted: Bjerkreim Samfunnshus.
Vannforbruket i Sokndal kommune
På grunn av langvarig tørke har det kommunale vannverket nådd maksgrensen for å kunne opprettholde ...
Badevann
Prøver av badevann tatt på de kommunale badeplassene 16. juli i Åna-Sira, Halen og Linepollen viste ...
Lavt grunnvannsnivå
Det er for tiden lav og til dels svært lav grunnvannstand i fylket. Det er lokalt store ...

OPPDATERING - ÅNA-SIRA – SVEVESTØV FRA TITANIA SITT LANDDEPONI

På grunn av synlig svevestøv i Åna –Sira, gikk vi i går ut med anbefaling til sårbare grupper om å være mest inne. Dette ble gjort i samråd med Folkehelseinstituttet som et føre-var. Dette skulle vurderes på ny etter at vi fikk svar på målinger.

Ved svevestøv, er det små partikler med størrelse PM10 og mindre som kan inhaleres og  som gir helsefare.

Vi har nå fått resultat fra  målinger, og slik som det ser ut fra disse, er verdi for PM10 under både lovbestemt grenseverdi  og luftkvalitetskriterier. De vil si at svevestøvet først og fremst er større partikler. Disse kan gi irritasjon i svelg og nase, men går ikke ned i lungene. Dette støvet skal vanligvis  ikke ha betydning for helsa, selv om vi ikke helt kan utelukke at enkelte kan reagere.

Det er ikke lenger generell anbefaling til astmatikere og andre sårbare grupper om å  være mest inne.

Sist oppdatert 10.07.18 - 11:53 av Martin Brunvatne