Siste Nyheter

Rullering av trafikksikkerhetsplan
Sokndal kommunes trafikksikkerhetsplan skal rulleres og i den forbindelse trenger vi innspill fra ...
Nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter
Kommunestyret har 29. oktober 2018 vedtatt nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter
Radonmåling
Ny målesesong er nå i gang. Innbyggerne Sokndal kommune får reduserte priser på radonmålinger i ...
Den nasjonale Refleksdagen torsdag 18. oktobertt
Sokndal kommune, som trafikksikker kommune, satser i år på å dele ut refleksbånd til barnevogner i ...
Hjertestarterregister
Utplasserte hjertestartere er en ekstra ressurs i samfunnet som vil kunne utnyttes mye bedre.

OPPDATERING - ÅNA-SIRA – SVEVESTØV FRA TITANIA SITT LANDDEPONI

På grunn av synlig svevestøv i Åna –Sira, gikk vi i går ut med anbefaling til sårbare grupper om å være mest inne. Dette ble gjort i samråd med Folkehelseinstituttet som et føre-var. Dette skulle vurderes på ny etter at vi fikk svar på målinger.

Ved svevestøv, er det små partikler med størrelse PM10 og mindre som kan inhaleres og  som gir helsefare.

Vi har nå fått resultat fra  målinger, og slik som det ser ut fra disse, er verdi for PM10 under både lovbestemt grenseverdi  og luftkvalitetskriterier. De vil si at svevestøvet først og fremst er større partikler. Disse kan gi irritasjon i svelg og nase, men går ikke ned i lungene. Dette støvet skal vanligvis  ikke ha betydning for helsa, selv om vi ikke helt kan utelukke at enkelte kan reagere.

Det er ikke lenger generell anbefaling til astmatikere og andre sårbare grupper om å  være mest inne.

Sist oppdatert 10.07.18 - 11:53 av Martin Brunvatne