Siste Nyheter

Digitalisering av fakturautsendelsen
Sokndal kommune arbeider med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden ...
Årsregnskap for Sokndal kommune 2018
Netto driftsresultat ble kr. 8.876.074,- dvs. 3% av driftsinntektene. Etter avsetninger er det ...
Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2019
Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.
Helsesykepleier ved helsestasjonen
Sokndal kommune har i dag ansatt Kjersti Berge som helsesykepleier ved helsestasjonen.
Elektronisk timebestilling på legekontoret
Legekontoret har tatt i bruk elektronisk timebestilling.

Lavt grunnvannsnivå

Det er for tiden lav og til dels svært lav grunnvannstand i fylket. Det er lokalt store variasjoner, men de fleste steder antar NVE at situasjonen er vel så prekær som i 2010, da store deler av fylket opplevde vannmangel og tørke.

Det kan oppstå problemer fremover slik at det ikke blir vann til enkelte hus og besetninger (gårdsbruk)

Brannvesenet kan hjelpe de som virkelig trenger å få hjelp. Brannvesenet foretrekker å gjøre slike jobber innenfor normal arbeidstid 07.30-15.00. Ved overtid vil det bli belastet 25% ekstra.

Tankbilen er godkjent for å frakte drikkevann, men den er per nå ikke klargjort for dette, men kan kjøre normalt brannvann på kort varsel. Ved behov for rent drikkevann må tanken rengjøres.

Kontakt brannvakten på telefon 900 86 379 for å avtale jobben og behov. Brannvakten vil avgjøre hvilke jobber som skal utføres.

Satser:

Tankbil med mannskap første 2 timer:         Kr. 2000,- per time

Tankbil med mannskap påfølgende timer      Kr. 1000,- per time

Sist oppdatert 10.07.18 - 12:30 av Martin Brunvatne