Siste Nyheter

Oppdatering farlig vær - orange varsel vind, gult flomvarsel, gult jordskaredvarsel
MET har vurdert farevarsel på rødt nivå, men at de opprettholder oransje nivå for Rogaland og Agder.
Oransje varsel - Svært kraftig vind i Rogaland
Meteorologisk institutt har sendt ut oransje varsel (nest høyeste) om svært kraftig vind ...
Kunngjøring - Detaljregulering Jøssingfjord vitenmuseum - Helleren
Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt detaljregulering ...
Bli med på friluftsskole i høstferien
Dalane Friluftsråd arrangerer en tredagers friluftsskole i høstferien. Liker du fysisk ...
Kjærlighedsvego 21. - 30. september 2018
Velkommen til å delta i Kjærlighedsvego i Sokndal!

Lavt grunnvannsnivå

Det er for tiden lav og til dels svært lav grunnvannstand i fylket. Det er lokalt store variasjoner, men de fleste steder antar NVE at situasjonen er vel så prekær som i 2010, da store deler av fylket opplevde vannmangel og tørke.

Det kan oppstå problemer fremover slik at det ikke blir vann til enkelte hus og besetninger (gårdsbruk)

Brannvesenet kan hjelpe de som virkelig trenger å få hjelp. Brannvesenet foretrekker å gjøre slike jobber innenfor normal arbeidstid 07.30-15.00. Ved overtid vil det bli belastet 25% ekstra.

Tankbilen er godkjent for å frakte drikkevann, men den er per nå ikke klargjort for dette, men kan kjøre normalt brannvann på kort varsel. Ved behov for rent drikkevann må tanken rengjøres.

Kontakt brannvakten på telefon 900 86 379 for å avtale jobben og behov. Brannvakten vil avgjøre hvilke jobber som skal utføres.

Satser:

Tankbil med mannskap første 2 timer:         Kr. 2000,- per time

Tankbil med mannskap påfølgende timer      Kr. 1000,- per time

Sist oppdatert 10.07.18 - 12:30 av Martin Brunvatne