Siste Nyheter

Rullering av trafikksikkerhetsplan
Sokndal kommunes trafikksikkerhetsplan skal rulleres og i den forbindelse trenger vi innspill fra ...
Nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter
Kommunestyret har 29. oktober 2018 vedtatt nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter
Radonmåling
Ny målesesong er nå i gang. Innbyggerne Sokndal kommune får reduserte priser på radonmålinger i ...
Den nasjonale Refleksdagen torsdag 18. oktobertt
Sokndal kommune, som trafikksikker kommune, satser i år på å dele ut refleksbånd til barnevogner i ...
Hjertestarterregister
Utplasserte hjertestartere er en ekstra ressurs i samfunnet som vil kunne utnyttes mye bedre.

Lavt grunnvannsnivå

Det er for tiden lav og til dels svært lav grunnvannstand i fylket. Det er lokalt store variasjoner, men de fleste steder antar NVE at situasjonen er vel så prekær som i 2010, da store deler av fylket opplevde vannmangel og tørke.

Det kan oppstå problemer fremover slik at det ikke blir vann til enkelte hus og besetninger (gårdsbruk)

Brannvesenet kan hjelpe de som virkelig trenger å få hjelp. Brannvesenet foretrekker å gjøre slike jobber innenfor normal arbeidstid 07.30-15.00. Ved overtid vil det bli belastet 25% ekstra.

Tankbilen er godkjent for å frakte drikkevann, men den er per nå ikke klargjort for dette, men kan kjøre normalt brannvann på kort varsel. Ved behov for rent drikkevann må tanken rengjøres.

Kontakt brannvakten på telefon 900 86 379 for å avtale jobben og behov. Brannvakten vil avgjøre hvilke jobber som skal utføres.

Satser:

Tankbil med mannskap første 2 timer:         Kr. 2000,- per time

Tankbil med mannskap påfølgende timer      Kr. 1000,- per time

Sist oppdatert 10.07.18 - 12:30 av Martin Brunvatne