Siste Nyheter

Helsestasjonen er stengt i uke 30 og 31
Helsestasjonen vil grunnet ferie og sykdom dessverre være stengt i uke 30 og 31.
Foredrag om forvaltning & jakt på hjort og elg
Tid: Tirsdag 14 August klokken 19:00. Sted: Bjerkreim Samfunnshus.
Vannforbruket i Sokndal kommune
På grunn av langvarig tørke har det kommunale vannverket nådd maksgrensen for å kunne opprettholde ...
Badevann
Prøver av badevann tatt på de kommunale badeplassene 16. juli i Åna-Sira, Halen og Linepollen viste ...
Lavt grunnvannsnivå
Det er for tiden lav og til dels svært lav grunnvannstand i fylket. Det er lokalt store ...

Lavt grunnvannsnivå

Det er for tiden lav og til dels svært lav grunnvannstand i fylket. Det er lokalt store variasjoner, men de fleste steder antar NVE at situasjonen er vel så prekær som i 2010, da store deler av fylket opplevde vannmangel og tørke.

Det kan oppstå problemer fremover slik at det ikke blir vann til enkelte hus og besetninger (gårdsbruk)

Brannvesenet kan hjelpe de som virkelig trenger å få hjelp. Brannvesenet foretrekker å gjøre slike jobber innenfor normal arbeidstid 07.30-15.00. Ved overtid vil det bli belastet 25% ekstra.

Tankbilen er godkjent for å frakte drikkevann, men den er per nå ikke klargjort for dette, men kan kjøre normalt brannvann på kort varsel. Ved behov for rent drikkevann må tanken rengjøres.

Kontakt brannvakten på telefon 900 86 379 for å avtale jobben og behov. Brannvakten vil avgjøre hvilke jobber som skal utføres.

Satser:

Tankbil med mannskap første 2 timer:         Kr. 2000,- per time

Tankbil med mannskap påfølgende timer      Kr. 1000,- per time

Sist oppdatert 10.07.18 - 12:30 av Martin Brunvatne