Siste Nyheter

Digitalisering av fakturautsendelsen
Sokndal kommune arbeider med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden ...
Årsregnskap for Sokndal kommune 2018
Netto driftsresultat ble kr. 8.876.074,- dvs. 3% av driftsinntektene. Etter avsetninger er det ...
Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2019
Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.
Helsesykepleier ved helsestasjonen
Sokndal kommune har i dag ansatt Kjersti Berge som helsesykepleier ved helsestasjonen.
Elektronisk timebestilling på legekontoret
Legekontoret har tatt i bruk elektronisk timebestilling.

Vannforbruket i Sokndal kommune

På grunn av langvarig tørke har det kommunale vannverket nådd maksgrensen for å kunne opprettholde nok produksjon av tilstrekkelig mengde vann gjennom UV – anlegget.
Sokndal

Forbruket må derfor reduseres kraftig hvis en skal klare å opprettholde nok produksjonen samt kunne fylle høydebassenget.

Høydebassenget benyttes også som slukkevann i tilfelle brann.

Sokndal kommune ber derfor kommunens innbyggerne, som er tilkoplet kommunalt vannforsyning, om å redusere vannforbruket fra i dag, 17. juli 2018.

Dersom dette ikke har ønsket effekt ser vi oss dessverre nødt til å innføre vanningsforbud slik det allerede er gjort i mange kommuner – eventuelt innføre sonevanning.

Vi håper at dere har forståelse for dette og takker på forhånd for din hjelp.

Sist oppdatert 17.07.18 - 14:54 av May Lene Vestbøstad