Siste Nyheter

Digitalisering av fakturautsendelsen
Sokndal kommune arbeider med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden ...
Årsregnskap for Sokndal kommune 2018
Netto driftsresultat ble kr. 8.876.074,- dvs. 3% av driftsinntektene. Etter avsetninger er det ...
Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2019
Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.
Helsesykepleier ved helsestasjonen
Sokndal kommune har i dag ansatt Kjersti Berge som helsesykepleier ved helsestasjonen.
Elektronisk timebestilling på legekontoret
Legekontoret har tatt i bruk elektronisk timebestilling.

Totalforbudet oppheves

På bakgrunn av nedbøren som er kommet i flere områder innenfor regionen vår, oppheves totalforbudet mot grilling og bål fra og med 1. august.
Sokndal

Det samme gjelder restriksjoner for næringsvirksomhet.

Det påpekes at det er store individuelle forskjeller og at man da må se på hva som formidles innenfor andre regioner. Som alltid må du vurdere om det er forsvarlig å tenne opp og ta ansvaret som dette medfører.

Vi minner samtidig om det generelle bålforbudet som varer fra 15. april til 15. september.
I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne opp bål der det er opplagt at det ikke kan starte en større brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken og det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser.

Alle innbyggere har et eget ansvar for å vise aktsomhet i omgang med all ild og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår, jfr. Brann- og eksplosjonsloven §5.

Utviklingen i værsituasjonen og skogbrannfaren vil bli vurdert løpende fremover og det kan bli aktuelt å gjeninnføre totalforbudet.

Sist oppdatert 02.08.18 - 09:46 av Eline Nesvåg