Siste Nyheter

Digitalisering av fakturautsendelsen
Sokndal kommune arbeider med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden ...
Årsregnskap for Sokndal kommune 2018
Netto driftsresultat ble kr. 8.876.074,- dvs. 3% av driftsinntektene. Etter avsetninger er det ...
Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2019
Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.
Helsesykepleier ved helsestasjonen
Sokndal kommune har i dag ansatt Kjersti Berge som helsesykepleier ved helsestasjonen.
Elektronisk timebestilling på legekontoret
Legekontoret har tatt i bruk elektronisk timebestilling.

Fv. 1 Mydland - Mydlandsvannet, Sokndal kommune - asfaltarbeid

På grunn av asfaltarbeid på fv. 1, strekningen Mydland - Mydlandsvannet, Sokndal kommune, stenges vegen for gjennomkjøring.
199-2018-D- Fv1 Mydland-Mydlandsvatnet

Vegen stenges for gjennomkjøring i tidsrommet 25. august - 7. september, i følgende tidsrom:

Kl 18.00-20.00, 20.30-22.30, 23.00-01.00, 01.30-03.00 og 04.00-06.00.

Utrykningskjøretøy og buss i rute kan passere.

Sist oppdatert 29.08.18 - 14:10 av May Lene Vestbøstad