Siste Nyheter

Rullering av trafikksikkerhetsplan
Sokndal kommunes trafikksikkerhetsplan skal rulleres og i den forbindelse trenger vi innspill fra ...
Nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter
Kommunestyret har 29. oktober 2018 vedtatt nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter
Radonmåling
Ny målesesong er nå i gang. Innbyggerne Sokndal kommune får reduserte priser på radonmålinger i ...
Den nasjonale Refleksdagen torsdag 18. oktobertt
Sokndal kommune, som trafikksikker kommune, satser i år på å dele ut refleksbånd til barnevogner i ...
Hjertestarterregister
Utplasserte hjertestartere er en ekstra ressurs i samfunnet som vil kunne utnyttes mye bedre.

Fv. 1 Mydland - Mydlandsvannet, Sokndal kommune - asfaltarbeid

På grunn av asfaltarbeid på fv. 1, strekningen Mydland - Mydlandsvannet, Sokndal kommune, stenges vegen for gjennomkjøring.
199-2018-D- Fv1 Mydland-Mydlandsvatnet

Vegen stenges for gjennomkjøring i tidsrommet 25. august - 7. september, i følgende tidsrom:

Kl 18.00-20.00, 20.30-22.30, 23.00-01.00, 01.30-03.00 og 04.00-06.00.

Utrykningskjøretøy og buss i rute kan passere.

Sist oppdatert 29.08.18 - 14:10 av May Lene Vestbøstad