Siste Nyheter

Alle kommunale hjertestartere er nå registrert
Sokndal kommune har nå fått alle de kommunale hjertestarterne inn i det nasjonale registeret på ...
Svevestøv fra Titania sitt landdeponi og luftkvalitet
Sokndal kommune har mottatt henvendelse fra Åna Sira om svevestøv fra Titania sitt landdeponi.
Ny kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune
Vi gratulerer Tone Bergljot Eikeland med ny jobb som kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune.
Årets sykle til jobben aksjon
Årets sykle til jobben aksjon ble avsluttet 21. juni 2019
Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Kommunestyre- og fylkestingsvalget den 9. ...

Fv. 1 Mydland - Mydlandsvannet, Sokndal kommune - asfaltarbeid

På grunn av asfaltarbeid på fv. 1, strekningen Mydland - Mydlandsvannet, Sokndal kommune, stenges vegen for gjennomkjøring.
199-2018-D- Fv1 Mydland-Mydlandsvatnet

Vegen stenges for gjennomkjøring i tidsrommet 25. august - 7. september, i følgende tidsrom:

Kl 18.00-20.00, 20.30-22.30, 23.00-01.00, 01.30-03.00 og 04.00-06.00.

Utrykningskjøretøy og buss i rute kan passere.

Sist oppdatert 29.08.18 - 14:10 av May Lene Vestbøstad