Siste Nyheter

Rullering av trafikksikkerhetsplan
Sokndal kommunes trafikksikkerhetsplan skal rulleres og i den forbindelse trenger vi innspill fra ...
Nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter
Kommunestyret har 29. oktober 2018 vedtatt nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter
Radonmåling
Ny målesesong er nå i gang. Innbyggerne Sokndal kommune får reduserte priser på radonmålinger i ...
Den nasjonale Refleksdagen torsdag 18. oktobertt
Sokndal kommune, som trafikksikker kommune, satser i år på å dele ut refleksbånd til barnevogner i ...
Hjertestarterregister
Utplasserte hjertestartere er en ekstra ressurs i samfunnet som vil kunne utnyttes mye bedre.

Redusert fremkommelighet Sogndalstrand bru

Sokndal kommune kan dessverre bare tillate personbiler over Sogndalstrand bru.
Songdalstrand bru 1

Grunnet bekymringsmeldinger på tilstanden på Sogndalstrand bru så har Sokndal kommune vært på befaring for å vurdere tilstanden på broen. Det er blitt vurdert at tilstanden på broen er redusert og at det er behov for videre avklaring.

Sokndal kommune vil hente inn kompetanse på steinhvelvbru for å lage en tilstandsrapport. Inntil denne er på plass så ser Sokndal kommune seg nødt til å begrense bruken av broen.

Det er KUN tillatt med personbiltrafikk.

Sist oppdatert 04.09.18 - 09:54 av Martin Brunvatne