Siste Nyheter

Bli med på friluftsskole i høstferien
Dalane Friluftsråd arrangerer en tredagers friluftsskole i høstferien. Liker du fysisk ...
Kjærlighedsvego 21. - 30. september 2018
Velkommen til å delta i Kjærlighedsvego i Sokndal!
Stengt vei
Kommunal vei blir stengt ved Åvendalskrysset
Avtale med AV OG TIL
Sokndal kommune har i dag fulgt opp det politiske vedtaket fra levekårsutvalget og signert formell ...
Asfaltering FV33 gjennom sentrum
Deler av FV33 gjennom sentrum i kveld fra klokken 20.00 og utover.

Redusert fremkommelighet Sogndalstrand bru

Sokndal kommune kan dessverre bare tillate personbiler over Sogndalstrand bru.
Songdalstrand bru 1

Grunnet bekymringsmeldinger på tilstanden på Sogndalstrand bru så har Sokndal kommune vært på befaring for å vurdere tilstanden på broen. Det er blitt vurdert at tilstanden på broen er redusert og at det er behov for videre avklaring.

Sokndal kommune vil hente inn kompetanse på steinhvelvbru for å lage en tilstandsrapport. Inntil denne er på plass så ser Sokndal kommune seg nødt til å begrense bruken av broen.

Det er KUN tillatt med personbiltrafikk.

Sist oppdatert 04.09.18 - 09:54 av Martin Brunvatne