Siste Nyheter

Alle kommunale hjertestartere er nå registrert
Sokndal kommune har nå fått alle de kommunale hjertestarterne inn i det nasjonale registeret på ...
Svevestøv fra Titania sitt landdeponi og luftkvalitet
Sokndal kommune har mottatt henvendelse fra Åna Sira om svevestøv fra Titania sitt landdeponi.
Ny kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune
Vi gratulerer Tone Bergljot Eikeland med ny jobb som kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune.
Årets sykle til jobben aksjon
Årets sykle til jobben aksjon ble avsluttet 21. juni 2019
Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Kommunestyre- og fylkestingsvalget den 9. ...

Redusert fremkommelighet Sogndalstrand bru

Sokndal kommune kan dessverre bare tillate personbiler over Sogndalstrand bru.
Songdalstrand bru 1

Grunnet bekymringsmeldinger på tilstanden på Sogndalstrand bru så har Sokndal kommune vært på befaring for å vurdere tilstanden på broen. Det er blitt vurdert at tilstanden på broen er redusert og at det er behov for videre avklaring.

Sokndal kommune vil hente inn kompetanse på steinhvelvbru for å lage en tilstandsrapport. Inntil denne er på plass så ser Sokndal kommune seg nødt til å begrense bruken av broen.

Det er KUN tillatt med personbiltrafikk.

Sist oppdatert 04.09.18 - 09:54 av Martin Brunvatne