Siste Nyheter

Digitalisering av fakturautsendelsen
Sokndal kommune arbeider med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden ...
Årsregnskap for Sokndal kommune 2018
Netto driftsresultat ble kr. 8.876.074,- dvs. 3% av driftsinntektene. Etter avsetninger er det ...
Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2019
Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.
Helsesykepleier ved helsestasjonen
Sokndal kommune har i dag ansatt Kjersti Berge som helsesykepleier ved helsestasjonen.
Elektronisk timebestilling på legekontoret
Legekontoret har tatt i bruk elektronisk timebestilling.

Redusert fremkommelighet Sogndalstrand bru

Sokndal kommune kan dessverre bare tillate personbiler over Sogndalstrand bru.
Songdalstrand bru 1

Grunnet bekymringsmeldinger på tilstanden på Sogndalstrand bru så har Sokndal kommune vært på befaring for å vurdere tilstanden på broen. Det er blitt vurdert at tilstanden på broen er redusert og at det er behov for videre avklaring.

Sokndal kommune vil hente inn kompetanse på steinhvelvbru for å lage en tilstandsrapport. Inntil denne er på plass så ser Sokndal kommune seg nødt til å begrense bruken av broen.

Det er KUN tillatt med personbiltrafikk.

Sist oppdatert 04.09.18 - 09:54 av Martin Brunvatne