Siste Nyheter

Digitalisering av fakturautsendelsen
Sokndal kommune arbeider med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden ...
Årsregnskap for Sokndal kommune 2018
Netto driftsresultat ble kr. 8.876.074,- dvs. 3% av driftsinntektene. Etter avsetninger er det ...
Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2019
Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.
Helsesykepleier ved helsestasjonen
Sokndal kommune har i dag ansatt Kjersti Berge som helsesykepleier ved helsestasjonen.
Elektronisk timebestilling på legekontoret
Legekontoret har tatt i bruk elektronisk timebestilling.

Asfaltering FV33 gjennom sentrum

Deler av FV33 gjennom sentrum i kveld fra klokken 20.00 og utover.
Varsel

Statens vegvesen skal asfaltere FV33 gjennom sentrum i kveld. Arbeidet vil starte ca klokken 20.00 og vare utover kveld. Det vil være redusert fremkommelighet når arbeidet pågår.

Sokndal kommune vil ha representanter ute for å bistå Statens vegvesen.

Sist oppdatert 04.09.18 - 13:46 av Martin Brunvatne