Siste Nyheter

Er du heltidsstudent ved et universitet eller en høgskole?
Da kan du få kr. 5.000,- i reisestipend pr. skoleår dersom du forblir folkeregistrert i Sokndal ...
Valgmøte i Soknatun 19. august
Vellykket politisk møte i går hvor alle som stiller liste ved kommunevalget 2019 var representert. ...
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - hjemmestemming
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes ...
Kunngjøring om forhåndsstemmegivning på Solbø og Bøsenteret
For beboere og besøkende på institusjonene vil det bli mulighet for å avlegge forhåndsstemme ved ...
Klipp hekken før skolestart
Du som har hage ut mot offentlig vei må bidra til at vegetasjonen fra din eiendom ikke skaper ...

Asfaltering FV33 gjennom sentrum

Deler av FV33 gjennom sentrum i kveld fra klokken 20.00 og utover.
Varsel

Statens vegvesen skal asfaltere FV33 gjennom sentrum i kveld. Arbeidet vil starte ca klokken 20.00 og vare utover kveld. Det vil være redusert fremkommelighet når arbeidet pågår.

Sokndal kommune vil ha representanter ute for å bistå Statens vegvesen.

Sist oppdatert 04.09.18 - 13:46 av Martin Brunvatne