Siste Nyheter

Rullering av trafikksikkerhetsplan
Sokndal kommunes trafikksikkerhetsplan skal rulleres og i den forbindelse trenger vi innspill fra ...
Nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter
Kommunestyret har 29. oktober 2018 vedtatt nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter
Radonmåling
Ny målesesong er nå i gang. Innbyggerne Sokndal kommune får reduserte priser på radonmålinger i ...
Den nasjonale Refleksdagen torsdag 18. oktobertt
Sokndal kommune, som trafikksikker kommune, satser i år på å dele ut refleksbånd til barnevogner i ...
Hjertestarterregister
Utplasserte hjertestartere er en ekstra ressurs i samfunnet som vil kunne utnyttes mye bedre.

Asfaltering FV33 gjennom sentrum

Deler av FV33 gjennom sentrum i kveld fra klokken 20.00 og utover.
Varsel

Statens vegvesen skal asfaltere FV33 gjennom sentrum i kveld. Arbeidet vil starte ca klokken 20.00 og vare utover kveld. Det vil være redusert fremkommelighet når arbeidet pågår.

Sokndal kommune vil ha representanter ute for å bistå Statens vegvesen.

Sist oppdatert 04.09.18 - 13:46 av Martin Brunvatne