Siste Nyheter

Alle kommunale hjertestartere er nå registrert
Sokndal kommune har nå fått alle de kommunale hjertestarterne inn i det nasjonale registeret på ...
Svevestøv fra Titania sitt landdeponi og luftkvalitet
Sokndal kommune har mottatt henvendelse fra Åna Sira om svevestøv fra Titania sitt landdeponi.
Ny kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune
Vi gratulerer Tone Bergljot Eikeland med ny jobb som kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune.
Årets sykle til jobben aksjon
Årets sykle til jobben aksjon ble avsluttet 21. juni 2019
Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Kommunestyre- og fylkestingsvalget den 9. ...

Asfaltering FV33 gjennom sentrum

Deler av FV33 gjennom sentrum i kveld fra klokken 20.00 og utover.
Varsel

Statens vegvesen skal asfaltere FV33 gjennom sentrum i kveld. Arbeidet vil starte ca klokken 20.00 og vare utover kveld. Det vil være redusert fremkommelighet når arbeidet pågår.

Sokndal kommune vil ha representanter ute for å bistå Statens vegvesen.

Sist oppdatert 04.09.18 - 13:46 av Martin Brunvatne