Siste Nyheter

Digitalisering av fakturautsendelsen
Sokndal kommune arbeider med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden ...
Årsregnskap for Sokndal kommune 2018
Netto driftsresultat ble kr. 8.876.074,- dvs. 3% av driftsinntektene. Etter avsetninger er det ...
Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2019
Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.
Helsesykepleier ved helsestasjonen
Sokndal kommune har i dag ansatt Kjersti Berge som helsesykepleier ved helsestasjonen.
Elektronisk timebestilling på legekontoret
Legekontoret har tatt i bruk elektronisk timebestilling.

Avtale med AV OG TIL

Sokndal kommune har i dag fulgt opp det politiske vedtaket fra levekårsutvalget og signert formell samarbeidsavtale med alkovett organisasjonen AV OG TIL. Ordfører Trond Arne Pedersen signerte avtalen. Han var godt fornøyd med at dette viktige forebyggende arbeidet nå påbegynnes. Kommunens ruskonsulent Henriette Lorentzen er oppnevnt til AV OG TIL koordinator. Hun skal i tiden framover samarbeide tett med organisasjonen slik at lokale tiltak og opplegg for forebyggende arbeid kommer på plass. AV OG TIL samarbeidet skal inngå som en del av kommunens folkehelsearbeid.
Avtale Trond Arne

Sist oppdatert 05.09.18 - 14:16 av Nils Jacobsen