Siste Nyheter

Rullering av trafikksikkerhetsplan
Sokndal kommunes trafikksikkerhetsplan skal rulleres og i den forbindelse trenger vi innspill fra ...
Nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter
Kommunestyret har 29. oktober 2018 vedtatt nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter
Radonmåling
Ny målesesong er nå i gang. Innbyggerne Sokndal kommune får reduserte priser på radonmålinger i ...
Den nasjonale Refleksdagen torsdag 18. oktobertt
Sokndal kommune, som trafikksikker kommune, satser i år på å dele ut refleksbånd til barnevogner i ...
Hjertestarterregister
Utplasserte hjertestartere er en ekstra ressurs i samfunnet som vil kunne utnyttes mye bedre.

Avtale med AV OG TIL

Sokndal kommune har i dag fulgt opp det politiske vedtaket fra levekårsutvalget og signert formell samarbeidsavtale med alkovett organisasjonen AV OG TIL. Ordfører Trond Arne Pedersen signerte avtalen. Han var godt fornøyd med at dette viktige forebyggende arbeidet nå påbegynnes. Kommunens ruskonsulent Henriette Lorentzen er oppnevnt til AV OG TIL koordinator. Hun skal i tiden framover samarbeide tett med organisasjonen slik at lokale tiltak og opplegg for forebyggende arbeid kommer på plass. AV OG TIL samarbeidet skal inngå som en del av kommunens folkehelsearbeid.
Avtale Trond Arne

Sist oppdatert 05.09.18 - 14:16 av Nils Jacobsen