Siste Nyheter

Alle kommunale hjertestartere er nå registrert
Sokndal kommune har nå fått alle de kommunale hjertestarterne inn i det nasjonale registeret på ...
Svevestøv fra Titania sitt landdeponi og luftkvalitet
Sokndal kommune har mottatt henvendelse fra Åna Sira om svevestøv fra Titania sitt landdeponi.
Ny kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune
Vi gratulerer Tone Bergljot Eikeland med ny jobb som kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune.
Årets sykle til jobben aksjon
Årets sykle til jobben aksjon ble avsluttet 21. juni 2019
Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Kommunestyre- og fylkestingsvalget den 9. ...

Avtale med AV OG TIL

Sokndal kommune har i dag fulgt opp det politiske vedtaket fra levekårsutvalget og signert formell samarbeidsavtale med alkovett organisasjonen AV OG TIL. Ordfører Trond Arne Pedersen signerte avtalen. Han var godt fornøyd med at dette viktige forebyggende arbeidet nå påbegynnes. Kommunens ruskonsulent Henriette Lorentzen er oppnevnt til AV OG TIL koordinator. Hun skal i tiden framover samarbeide tett med organisasjonen slik at lokale tiltak og opplegg for forebyggende arbeid kommer på plass. AV OG TIL samarbeidet skal inngå som en del av kommunens folkehelsearbeid.
Avtale Trond Arne

Sist oppdatert 05.09.18 - 14:16 av Nils Jacobsen