Siste Nyheter

Alle kommunale hjertestartere er nå registrert
Sokndal kommune har nå fått alle de kommunale hjertestarterne inn i det nasjonale registeret på ...
Svevestøv fra Titania sitt landdeponi og luftkvalitet
Sokndal kommune har mottatt henvendelse fra Åna Sira om svevestøv fra Titania sitt landdeponi.
Ny kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune
Vi gratulerer Tone Bergljot Eikeland med ny jobb som kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune.
Årets sykle til jobben aksjon
Årets sykle til jobben aksjon ble avsluttet 21. juni 2019
Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Kommunestyre- og fylkestingsvalget den 9. ...

Stengt vei

Kommunal vei blir stengt ved Åvendalskrysset
Åvendalskrysset

Åvendalskrysset ved FV-44 skal utbedres.

Det er planlagt oppstart av jobben i denne uken - uke 37 og krysset er planlagt ferdig i uke 48.

Veien stenges helt ved Åvendal i anleggsperioden, og veien mot Birkeland blir da dessverre stengt for gjennomkjøring i hele perioden.

Infoskilt med teksten: «Veien stengt ved Åvendal».
Settes i perioden opp ved Bråsund bro i Rekefjord og ved feristen på Birkeland.

Utrykningskjøretøy kan ikke passere.

Sist oppdatert 11.09.18 - 09:37 av Martin Brunvatne