Siste Nyheter

Rullering av trafikksikkerhetsplan
Sokndal kommunes trafikksikkerhetsplan skal rulleres og i den forbindelse trenger vi innspill fra ...
Nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter
Kommunestyret har 29. oktober 2018 vedtatt nye forskrifter for vann- og avløpsavgifter
Radonmåling
Ny målesesong er nå i gang. Innbyggerne Sokndal kommune får reduserte priser på radonmålinger i ...
Den nasjonale Refleksdagen torsdag 18. oktobertt
Sokndal kommune, som trafikksikker kommune, satser i år på å dele ut refleksbånd til barnevogner i ...
Hjertestarterregister
Utplasserte hjertestartere er en ekstra ressurs i samfunnet som vil kunne utnyttes mye bedre.

Stengt vei

Kommunal vei blir stengt ved Åvendalskrysset
Åvendalskrysset

Åvendalskrysset ved FV-44 skal utbedres.

Det er planlagt oppstart av jobben i denne uken - uke 37 og krysset er planlagt ferdig i uke 48.

Veien stenges helt ved Åvendal i anleggsperioden, og veien mot Birkeland blir da dessverre stengt for gjennomkjøring i hele perioden.

Infoskilt med teksten: «Veien stengt ved Åvendal».
Settes i perioden opp ved Bråsund bro i Rekefjord og ved feristen på Birkeland.

Utrykningskjøretøy kan ikke passere.

Sist oppdatert 11.09.18 - 09:37 av Martin Brunvatne