Siste Nyheter

Digitalisering av fakturautsendelsen
Sokndal kommune arbeider med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden ...
Årsregnskap for Sokndal kommune 2018
Netto driftsresultat ble kr. 8.876.074,- dvs. 3% av driftsinntektene. Etter avsetninger er det ...
Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2019
Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.
Helsesykepleier ved helsestasjonen
Sokndal kommune har i dag ansatt Kjersti Berge som helsesykepleier ved helsestasjonen.
Elektronisk timebestilling på legekontoret
Legekontoret har tatt i bruk elektronisk timebestilling.

Stengt vei

Kommunal vei blir stengt ved Åvendalskrysset
Åvendalskrysset

Åvendalskrysset ved FV-44 skal utbedres.

Det er planlagt oppstart av jobben i denne uken - uke 37 og krysset er planlagt ferdig i uke 48.

Veien stenges helt ved Åvendal i anleggsperioden, og veien mot Birkeland blir da dessverre stengt for gjennomkjøring i hele perioden.

Infoskilt med teksten: «Veien stengt ved Åvendal».
Settes i perioden opp ved Bråsund bro i Rekefjord og ved feristen på Birkeland.

Utrykningskjøretøy kan ikke passere.

Sist oppdatert 11.09.18 - 09:37 av Martin Brunvatne