Siste Nyheter

Kunngjøring - Detaljregulering Måkehei
Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering for ...
Kunngjøring - Detaljregulering massefylling Rekeland
Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering ...
Salutt 17.mai
Grunnet tørke og mulig brannfare, blir salutten flyttet fra Løvås til Skågjo på Strandaneset. (se ...
Tildeling av midler fra Sparebankstiftelsen SR-Bank
I går delte Sparebankstiftelsen SR-Bank ut 1,9 millioner kr til 25 ulike lag og foreninger i ...
17. mai program i Sokndal
Se vedlagte 17. mai program i Sokndal.

Kontaktperson

Øystein Løvø
Rådgiver
Tlf. 51 47 06 40

Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Offentlige instanser, private aktører og lag/foreninger kan nå søke om støtte til prosjekter rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier.
Ferieklubb1

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale aktiviteter som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Søknadsfristen er 10.desember 2018. Alle søkere skal benytte Bufdirs søknadsportal.

Her finner du nødvendig informasjon om tilskuddsordningen

Det vil bli avholdt informasjonsmøte på Soknatun i møterom 2 torsdag 29. november kl. 18.00. Her vil en kunne få hjelp og veiledning i hvordan en søker. Vi oppfordrer spesielt lag og foreninger i Sokndal til å møte.

Eventuelle spørsmål kan rettes til lokal kontakt - Øystein Løvø på e-mail olo@sokndal.kommune.no eller på mobil 99235408.

Sist oppdatert 19.11.18 - 09:33 av Øystein Løvø