Siste Nyheter

Digitalisering av fakturautsendelsen
Sokndal kommune arbeider med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden ...
Årsregnskap for Sokndal kommune 2018
Netto driftsresultat ble kr. 8.876.074,- dvs. 3% av driftsinntektene. Etter avsetninger er det ...
Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2019
Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.
Helsesykepleier ved helsestasjonen
Sokndal kommune har i dag ansatt Kjersti Berge som helsesykepleier ved helsestasjonen.
Elektronisk timebestilling på legekontoret
Legekontoret har tatt i bruk elektronisk timebestilling.

Kontaktperson

Øystein Løvø
Rådgiver
Tlf. 51 47 06 40

Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Offentlige instanser, private aktører og lag/foreninger kan nå søke om støtte til prosjekter rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier.
Ferieklubb1

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale aktiviteter som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Søknadsfristen er 10.desember 2018. Alle søkere skal benytte Bufdirs søknadsportal.

Her finner du nødvendig informasjon om tilskuddsordningen

Det vil bli avholdt informasjonsmøte på Soknatun i møterom 2 torsdag 29. november kl. 18.00. Her vil en kunne få hjelp og veiledning i hvordan en søker. Vi oppfordrer spesielt lag og foreninger i Sokndal til å møte.

Eventuelle spørsmål kan rettes til lokal kontakt - Øystein Løvø på e-mail olo@sokndal.kommune.no eller på mobil 99235408.

Sist oppdatert 19.11.18 - 09:33 av Øystein Løvø