Siste Nyheter

Nye telefontider legekontoret
Legekontoret endrer telefontidene fra 2. januar 2019
Ny versjon av Se eiendom
Se eiendom er ei av Kartverkets mest populære tenester med 8,8 millionar klikk i året. No lanserer ...
Svømmebassenget er åpent igjen
Bassenget er nå åpent igjen
Pendlerparkeringen er åpen
På pendlerparkeringen er det også ladestasjon for elbiler, informasjon, beplantning, sykkel- og ...
Legatmidler 2018
Grunnet lav rente og lite midler til fordeling, har legatstyret bestemt at det ikke vil bli ...

Kontaktperson

Øystein Løvø
Kommunalsjef Oppvekst- og kultur
Tlf. 51 47 06 40

Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Offentlige instanser, private aktører og lag/foreninger kan nå søke om støtte til prosjekter rettet mot inkludering av barn i lavinntektsfamilier.
Ferieklubb1

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale aktiviteter som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Søknadsfristen er 10.desember 2018. Alle søkere skal benytte Bufdirs søknadsportal.

Her finner du nødvendig informasjon om tilskuddsordningen

Det vil bli avholdt informasjonsmøte på Soknatun i møterom 2 torsdag 29. november kl. 18.00. Her vil en kunne få hjelp og veiledning i hvordan en søker. Vi oppfordrer spesielt lag og foreninger i Sokndal til å møte.

Eventuelle spørsmål kan rettes til lokal kontakt - Øystein Løvø på e-mail olo@sokndal.kommune.no eller på mobil 99235408.

Sist oppdatert 19.11.18 - 09:33 av Øystein Løvø