Siste Nyheter

Kunngjøring - Detaljregulering Måkehei
Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering for ...
Kunngjøring - Detaljregulering massefylling Rekeland
Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering ...
Salutt 17.mai
Grunnet tørke og mulig brannfare, blir salutten flyttet fra Løvås til Skågjo på Strandaneset. (se ...
Tildeling av midler fra Sparebankstiftelsen SR-Bank
I går delte Sparebankstiftelsen SR-Bank ut 1,9 millioner kr til 25 ulike lag og foreninger i ...
17. mai program i Sokndal
Se vedlagte 17. mai program i Sokndal.

Tilskudd fra Tellenes Vindpark til lag og foreninger i Sokndal

Sokndal kommune har inngått avtale med Tellenes Vindpark, der vindparken gir et årlig tilskudd på kr 50.000. Tilskuddet fra vindparken skal gå til registrerte lag/foreninger i kommunen etter søknad. Tilskudd kan også gis til arrangement. Søknadsfrist 31. mars. Ordningen administreres av oppvekst- og kulturkontoret. Tusen takk til Tellenes Vindpark som bidrar i lokalsamfunnet!
Lag og foreninger-hender

Søknaden kan sendes på mail til Sokndal kommune - postmottak@sokndal.kommune.no

Søknaden må inneholde:
Foreningens navn - antall medlemmer fordelt på aldersgrupper - hovedaktivitet og hva tilskuddet er tenkt brukt til.

Sist oppdatert 19.03.19 - 08:07 av Øystein Løvø