Siste Nyheter

Driftstilskudd til lag og foreninger i Sokndal
Nå er tiden inne for å søke om ordinært driftstilskudd til lag/foreninger i Sokndal. Søknadsfristen ...
Tilskudd fra Tellenes Vindpark til lag og foreninger i Sokndal
Sokndal kommune har inngått avtale med Tellenes Vindpark, der vindparken gir et årlig tilskudd på ...
Nye elektroniske medisin-dispensere
Sokndal kommune tar i bruk elektroniske medisin-dispensere. Det skal bidra til økt mestring for ...
Ledig stilling som rådmann
Ledig stilling som rådmann i Sokndal. Søknadsfrist: 31. mars 2019.
Betaling med Vipps
I forbindelse med utsendelse av faktura for kommunale avgifter har 300 innbyggere mottatt faktura ...

Tilskudd fra Tellenes Vindpark til lag og foreninger i Sokndal

Sokndal kommune har inngått avtale med Tellenes Vindpark, der vindparken gir et årlig tilskudd på kr 50.000. Tilskuddet fra vindparken skal gå til registrerte lag/foreninger i kommunen etter søknad. Tilskudd kan også gis til arrangement. Søknadsfrist 31. mars. Ordningen administreres av oppvekst- og kulturkontoret. Tusen takk til Tellenes Vindpark som bidrar i lokalsamfunnet!
Lag og foreninger-hender

Søknaden kan sendes på mail til Sokndal kommune - postmottak@sokndal.kommune.no

Søknaden må inneholde:
Foreningens navn - antall medlemmer fordelt på aldersgrupper - hovedaktivitet og hva tilskuddet er tenkt brukt til.

Sist oppdatert 19.03.19 - 08:07 av Øystein Løvø