Siste Nyheter

Kunngjøring - Detaljregulering Måkehei
Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering for ...
Kunngjøring - Detaljregulering massefylling Rekeland
Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering ...
Salutt 17.mai
Grunnet tørke og mulig brannfare, blir salutten flyttet fra Løvås til Skågjo på Strandaneset. (se ...
Tildeling av midler fra Sparebankstiftelsen SR-Bank
I går delte Sparebankstiftelsen SR-Bank ut 1,9 millioner kr til 25 ulike lag og foreninger i ...
17. mai program i Sokndal
Se vedlagte 17. mai program i Sokndal.

Ny fiskeplass i Åna-Sira, opparbeidet av Sira-Kvina kraftselskap

Sira-Kvina kraftselskap har opparbeidet fiskeplass i Åna-Sira. Dette er et av flere prosjekt som skal gjennomføres i Åna-Sira i forbindelse med avbøtende tiltak i forhold til vassdraget. Gjenstående prosjekt: Toalett, badeplassen Hammerhølen og bobilparkering. Mye på gang i Åna-Sira. Tusen takk til Sira-Kvina for den gode jobben som er gjort i forbindelse med fiskeplassen!
Fiskeplass Åna-Sira-ferdig

Sist oppdatert 01.03.19 - 10:12 av Nils Jacobsen