Siste Nyheter

Driftstilskudd til lag og foreninger i Sokndal
Nå er tiden inne for å søke om ordinært driftstilskudd til lag/foreninger i Sokndal. Søknadsfristen ...
Tilskudd fra Tellenes Vindpark til lag og foreninger i Sokndal
Sokndal kommune har inngått avtale med Tellenes Vindpark, der vindparken gir et årlig tilskudd på ...
Nye elektroniske medisin-dispensere
Sokndal kommune tar i bruk elektroniske medisin-dispensere. Det skal bidra til økt mestring for ...
Ledig stilling som rådmann
Ledig stilling som rådmann i Sokndal. Søknadsfrist: 31. mars 2019.
Betaling med Vipps
I forbindelse med utsendelse av faktura for kommunale avgifter har 300 innbyggere mottatt faktura ...

Skattelister for eiendomsskatt 2019 - offentlig ettersyn

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene for Sokndal kommune 2019 ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 01.03.2019. Listene er også lagt ut i papirformat utenfor Servicekontoret, Soknatun.
Eiendomsskatt

Skatteliste bolig og fritidseiendommer

Skatteliste næring

Sist oppdatert 01.03.19 - 11:01 av Nils Jacobsen