Siste Nyheter

Kunngjøring - Detaljregulering Måkehei
Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering for ...
Kunngjøring - Detaljregulering massefylling Rekeland
Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering ...
Salutt 17.mai
Grunnet tørke og mulig brannfare, blir salutten flyttet fra Løvås til Skågjo på Strandaneset. (se ...
Tildeling av midler fra Sparebankstiftelsen SR-Bank
I går delte Sparebankstiftelsen SR-Bank ut 1,9 millioner kr til 25 ulike lag og foreninger i ...
17. mai program i Sokndal
Se vedlagte 17. mai program i Sokndal.

Betaling med Vipps

I forbindelse med utsendelse av faktura for kommunale avgifter har 300 innbyggere mottatt faktura via Vipps. Vi er gjort oppmerksom på at flere Vipps brukere har mottatt faktura uten å ha tatt et aktivt valg om å ville motta faktura i Vipps-appen. Vi anbefaler å sjekke innstillingene i Vipps under Profil-Betalingsvalg. Dersom valget «Betal regningene med Vipps» er skrudd på vil du kunne motta faktura fra kommunen/bedrifter. Dersom du har mottatt regning for kommunale avgifter på Vipps men ønsker en kopi på mail; kontakt Økonomikontoret tlf 51 47 06 00 eller e-post okonomi@sokndal.kommune.no.
Vippsbilde - betalingsvalg

Sist oppdatert 01.03.19 - 13:26 av Nils Jacobsen