Siste Nyheter

Alle kommunale hjertestartere er nå registrert
Sokndal kommune har nå fått alle de kommunale hjertestarterne inn i det nasjonale registeret på ...
Svevestøv fra Titania sitt landdeponi og luftkvalitet
Sokndal kommune har mottatt henvendelse fra Åna Sira om svevestøv fra Titania sitt landdeponi.
Ny kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune
Vi gratulerer Tone Bergljot Eikeland med ny jobb som kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune.
Årets sykle til jobben aksjon
Årets sykle til jobben aksjon ble avsluttet 21. juni 2019
Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Kommunestyre- og fylkestingsvalget den 9. ...

Informasjon om meslinger og meslingvaksine

Den siste tiden har vi hørt og lest om flere meslingetilfeller i Norge, og vi har også hatt tilfeller av meslinger på Dalane legevakt.
meslinger-utslett-barn

De aktuelle tilfellene og deres kontaktpersoner  har fått nødvendig undersøkelse og behandling. De som har fått sykdommen har enten ikke vært vaksinert, eller ikke fullstendig vaksinert.

Vi anbefaler alle som ikke er fullt vaksinert å ta vaksine. Barn og skoleelever kan få vaksine på helsestasjonen, voksne hos fastlegen.

Folkehelseinstituttet skriver dette om sykdommen meslinger:

Meslinger
Meslinger er vår alvorligste barnesykdom. Sykdommen er meget smittsom. Blant dem som vokste opp før vaksine ble tilgjengelig, fikk mer enn 99 prosent meslinger. Sykdommen begynner med forkjølelsessymptomer og høy feber, etterfulgt av utslett. Meslinger følges ofte av komplikasjoner som lungebetennelse, bronkitt og mellomørebetennelse. Alvorlige følger som hjernebetennelse (encefalitt), varig hjerneskade og dødsfall forekommer. I hele verden dør om lag 120 000 personer av meslinger hvert år, hvorav de fleste er barn. Meslingutbrudd med dødsfall forekommer blant uvaksinerte også i vår del av verden.

Vaksine
Barn: Vaksine mot meslinger inngår i MMR-vaksine (meslinger, kusma og røde hunder). Den blir gitt ved 15 måneder og ved 6. klassetrinn (cirka 11 år). Dersom barnet har fått begge dosene, har det beskyttelse livet ut. For barn som ikke har følgt dette programmet, anbefaler vi foreldre/foresatte  å ta kontakt med helsestasjonen for vaksine.

Voksne: For voksne gir Folkehelseinstituttet følgde råd:

Voksne personer som tidligere er fullvaksinert med to doser MMR-vaksine i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet trenger ikke ytterligere vaksinedoser. MMR-vaksine anbefales til voksne som ikke er vaksinert før eller ikke har gjennomgått sykdommene:

  • Voksne født før 1960: Sannsynligheten for å ha gjennomgått meslinger er så høy at MMR-vaksine ikke anses som nødvendig.
  • Voksne født fra og med 1960 til og med 1969: De aller fleste har hatt meslinger, men etter at meslingvaksinen ble innført sank forekomsten av sykdommen. Dette gjør at noen mangler beskyttelse mot meslinger fordi de hverken har fått vaksine eller har gjennomgått sykdommen. Ved tvil anbefales disse å ta én dose MMR-vaksine.
  • Voksne personer født i 1970 eller senere: De som vet at de har fulgt det norske barnevaksinasjonsprogrammet, skal ha fått tilbud om meslingvaksine. Disse trenger ikke flere doser. Det stiller seg annerledes for personer født i 1970 eller senere som ikke har fulgt barnevaksinasjonsprogrammet, er usikre på om de har fulgt programmet eller som ikke vet om de har gjennomgått de aktuelle sykdommene. Disse anbefales å ta én dose MMR-vaksine.

Sist oppdatert 01.04.19 - 10:57 av Eline Nesvåg