Siste Nyheter

Alle kommunale hjertestartere er nå registrert
Sokndal kommune har nå fått alle de kommunale hjertestarterne inn i det nasjonale registeret på ...
Svevestøv fra Titania sitt landdeponi og luftkvalitet
Sokndal kommune har mottatt henvendelse fra Åna Sira om svevestøv fra Titania sitt landdeponi.
Ny kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune
Vi gratulerer Tone Bergljot Eikeland med ny jobb som kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune.
Årets sykle til jobben aksjon
Årets sykle til jobben aksjon ble avsluttet 21. juni 2019
Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Kommunestyre- og fylkestingsvalget den 9. ...

Markedsundersøkelse vintervedlikehold

Sokndal kommune skal lyse ut kontrakter for vintervedlikehold som gjelder fra november 2019.

I den anledning så ønsker Sokndal kommune å sende ut en markedsundersøkelse for å kartlegge markedet før anbudskonkurranse blir lyst ut. Vi ønsker tilbakemelding fra alle som kan være interessert i å brøyte en rot, flere roter eller komplett vintervedlikehold.

Vi ønsker at dere fyller ut  dette skjemaet og returnerer det til kommunen innen 3 mai.

Sist oppdatert 05.04.19 - 13:49 av Martin Brunvatne