Siste Nyheter

Alle kommunale hjertestartere er nå registrert
Sokndal kommune har nå fått alle de kommunale hjertestarterne inn i det nasjonale registeret på ...
Svevestøv fra Titania sitt landdeponi og luftkvalitet
Sokndal kommune har mottatt henvendelse fra Åna Sira om svevestøv fra Titania sitt landdeponi.
Ny kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune
Vi gratulerer Tone Bergljot Eikeland med ny jobb som kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune.
Årets sykle til jobben aksjon
Årets sykle til jobben aksjon ble avsluttet 21. juni 2019
Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Kommunestyre- og fylkestingsvalget den 9. ...

Festdag på den nye helsestasjonen!

Endelig var dagen kommet for den offisielle åpningen av ny helsestasjon.
helsestasjon

Ordføreren holdt tale, og Inger Bang Lundø klippet  snoren. Det var mange som hadde møtt opp for å få med seg åpningen.

Dette er en stor dag for kommunen. Helsestasjonen er en enhet som veldig mange innbyggere har et forhold til. Da er det ekstra kjekt å kunne vise fram en ny, moderne og godt tilrettelagt helsestasjon.

Når vi inviterer til åpen dag er det spesielt hyggelig at det kommer mange barn. Unger fra Frøyland gårdsbarnehage var tilstede, og fra skolen kom til og med en hel klasse på besøk. Takk for besøket!

En spesiell takk rettes også til Sokndal sanitetsforening som overrakte en gavesjekk på 15000 kroner til innkjøp av nye brystpumpe på stasjonen. Takk!

Lendende helsesøster Siw Tollefsen og de andre som arbeider på helsestasjonen er nå klare for å være i full drift i de nye lokalene fra neste uke.

Sist oppdatert 05.04.19 - 13:26 av Eline Nesvåg