Siste Nyheter

Alle kommunale hjertestartere er nå registrert
Sokndal kommune har nå fått alle de kommunale hjertestarterne inn i det nasjonale registeret på ...
Svevestøv fra Titania sitt landdeponi og luftkvalitet
Sokndal kommune har mottatt henvendelse fra Åna Sira om svevestøv fra Titania sitt landdeponi.
Ny kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune
Vi gratulerer Tone Bergljot Eikeland med ny jobb som kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune.
Årets sykle til jobben aksjon
Årets sykle til jobben aksjon ble avsluttet 21. juni 2019
Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Kommunestyre- og fylkestingsvalget den 9. ...

Området ved de gamle husene i Helleren er avstengt p.g.a. steinsprang

På grunn av steinsprang ovenfor de gamle husene i Helleren, er området nå avsperret. Grunnen til dette er den oppvarmingen som fjellet har blitt utsatt for under brannen i området.

Sist oppdatert 25.04.19 - 21:52 av Nils Jacobsen