Siste Nyheter

Salutt 17.mai
Grunnet tørke og mulig brannfare, blir salutten flyttet fra Løvås til Skågjo på Strandaneset. (se ...
Tildeling av midler fra Sparebankstiftelsen SR-Bank
I går delte Sparebankstiftelsen SR-Bank ut 1,9 millioner kr til 25 ulike lag og foreninger i ...
17. mai program i Sokndal
Se vedlagte 17. mai program i Sokndal.
Utspyling av det kommunale ledningsnettet
Fra uke 21 til og med uke 26 vil det bli foretatt utspyling av det kommunale ledningsnettet for ...
Hva gjør du når du har fått nabovarsel?
Lær mer om hva du kan gjøre hvis noen har sendt deg et nabovarsel.

Brann Sokndal – statusoppdatering 26.4.2019, kl. 13.45.

Sokndal kommune sin beredskapstab har hatt statusmøte med brann, sivilforsvar og heimevernet.

Brannsituasjonen vurderes som avklart og Flekkefjord brannvesen, Sivilforsvaret. Heimevernet og helikopter vil bli trukket ut i løpet av ettermiddagen.

Kommunens krisestab vil bli avviklet fra kl. 15.00 i dag, men kommunens brannvesen vil ha kontinuerlig overvåking av brannområdet gjennom helgen.

Brannen kan blusse opp igjen i noen brannsektorer, men dette forventes å bli håndtert av kommunens dyktige brannmannskaper.

Dersom brannen utvikler seg negativt vil eksterne mannskaper og helikopter kunne tilkalles på kort varsel.

Sokndal kommune ber om at melding ringes inn til tlf.nr. 900 86 379 dersom det registreres røykutvikling / brann.

I forbindelse med brannen så er ikke Sokndal kommune kjent med at noen bygninger er tatt av brannen. Det er heller ikke registret noen personskader.

Sist oppdatert 26.04.19 - 14:08 av Martin Brunvatne