Siste Nyheter

Alle kommunale hjertestartere er nå registrert
Sokndal kommune har nå fått alle de kommunale hjertestarterne inn i det nasjonale registeret på ...
Svevestøv fra Titania sitt landdeponi og luftkvalitet
Sokndal kommune har mottatt henvendelse fra Åna Sira om svevestøv fra Titania sitt landdeponi.
Ny kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune
Vi gratulerer Tone Bergljot Eikeland med ny jobb som kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune.
Årets sykle til jobben aksjon
Årets sykle til jobben aksjon ble avsluttet 21. juni 2019
Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Kommunestyre- og fylkestingsvalget den 9. ...

Brann Sokndal – statusoppdatering 26.4.2019, kl. 13.45.

Sokndal kommune sin beredskapstab har hatt statusmøte med brann, sivilforsvar og heimevernet.

Brannsituasjonen vurderes som avklart og Flekkefjord brannvesen, Sivilforsvaret. Heimevernet og helikopter vil bli trukket ut i løpet av ettermiddagen.

Kommunens krisestab vil bli avviklet fra kl. 15.00 i dag, men kommunens brannvesen vil ha kontinuerlig overvåking av brannområdet gjennom helgen.

Brannen kan blusse opp igjen i noen brannsektorer, men dette forventes å bli håndtert av kommunens dyktige brannmannskaper.

Dersom brannen utvikler seg negativt vil eksterne mannskaper og helikopter kunne tilkalles på kort varsel.

Sokndal kommune ber om at melding ringes inn til tlf.nr. 900 86 379 dersom det registreres røykutvikling / brann.

I forbindelse med brannen så er ikke Sokndal kommune kjent med at noen bygninger er tatt av brannen. Det er heller ikke registret noen personskader.

Sist oppdatert 26.04.19 - 14:08 av Martin Brunvatne