Siste Nyheter

Kunngjøring om vedtatte veinavn og områdenavn i Sokndal
Sokndal kommunestyre har gjort vedtak om en rekke veinavn og områdenavn i kommunen. Informasjon om ...
Inspirasjonssamlinger for nye og unge bønder og gründere innen mat i Dalaneokument
Det vil, fra høst 2019 til våren 2020, bli seks inspirasjonssamlinger for nye og unge bønder og ...
Valgstyrets møtebok for Kommunestyrevalget 2019
Oversikt over Valgstyrets møtebok for Kommunestyrevalget 2019.
Kommunestyrevalget i Sokndal 2019 - valgte kandidater og vararepresentanter
Se vedlagte oversikt. 2 stjerner betyr valgt representant. 1 stjerne betyr vararepresentant.
Åpningstid valglokaler
Vi minner om at valglokalene stenger: · Åna-Sira stemmekrets kl. 1900 · Hauge stemmekrets kl. ...

Tildeling av midler fra Sparebankstiftelsen SR-Bank

I går delte Sparebankstiftelsen SR-Bank ut 1,9 millioner kr til 25 ulike lag og foreninger i Egersund, Sokndal, Sirdal og Bjerkreim.
received 438125476756218 (2)

Sokndal kommune fikk tildelt kr 300 000,- til nytt parkbygg i hauge park.

I tillegg fikk flere andre lag og foreninger i Sokndal støtte:
Sokndal Stibyggarlag
Heros of Haua
En hjelpende hånd
Nettcafeen
Sokndal Idrettsklubb

Sokndal kommune takker så mye for støtten.

Sist oppdatert 16.05.19 - 08:32 av May Lene Vestbøstad