Siste Nyheter

Badevann
Prøvene av badevann tatt på de kommunale badeplassene 17. juni i Åna-Sira, Halen og Linepollen er ...
Streaming av kommunestyrets møte i kveld - mandag 17. juni
Du inviteres til å følge kommunestyrets møte i kveld via streaming. Se link nedenfor.
Opprustning FV33 Gamleveien
Opprustning av Gamleveien FV33 starter i løpet av kort tid.
Brannforebygging - https:\\branntips.no
Hjelp oss å forebygge brann!
Arrangementer i Sokndal
Vi vil gjerne oppdatere kalenderen på kommunens hjemmeside med informasjon om ditt arrangement!

Avtalen med Titania fortsetter

Sokndal kommune er veldig godt fornøyd med at avtalen mellom Titania AS og Sokndal kommune vedrørende barneaktivitet fortsetter.
Titania

Avtalen innebærer at Titania AS bidrar med 50 000 kroner i tilskudd til en ordning som skal sikre at alle barn i Sokndal har mulighet til å delta i minst en fritidsaktivitet, samt oppleve inkludering ved de store merkedagene i året. Dette er 2. året Titania AS ønsker å bidra med penger til denne ordningen og erfaringene fra første året er gode. Helsestasjonen er jevnlig i kontakt med familier som har behov for en slik ordning, så pengene blir godt brukt. Ordningen bidrar til å dekke et behov som pr. i dag ikke dekkes av offentlige ordninger.

Helse- og velferdsleder Sigmund Hadland Jr. er veldig fornøyd med at denne ordningen er etablert i Sokndal kommune. «Slik jeg vurderer det er dette den enkeltordningen som betyr mest i arbeidet med å redusere sosiale forskjeller blant barn og unge i kommunen. Derfor vil jeg rette en stor takk til Titania AS og deres kontaktperson Finn Nesvold, som i fjor tok initiativ til å etablere ordningen, og som nå har videreført den til et nytt år.», uttaler Hadland.

Ordningen skal som før organiseres gjennom helsestasjonen. Aktuelle familier som av økonomiske grunner har utfordringer med å dekke barns utgifter til fritidsaktiviteter eller nødvendige klær og lignende i forbindelse med jul, konfirmasjon eller annet, bes ta direkte kontakt med helsestasjonen.

«Det blir ingen vanskelige søknadskjema eller annet unødvendig byråkrati. Ta en prat med helsesøster som gir deg et svar på stedet. Slik vil vi ha det i Sokndal!», sier Hadland.

Sist oppdatert 29.05.19 - 10:12 av May Lene Vestbøstad