Siste Nyheter

Kunngjøring om vedtatte veinavn og områdenavn i Sokndal
Sokndal kommunestyre har gjort vedtak om en rekke veinavn og områdenavn i kommunen. Informasjon om ...
Inspirasjonssamlinger for nye og unge bønder og gründere innen mat i Dalaneokument
Det vil, fra høst 2019 til våren 2020, bli seks inspirasjonssamlinger for nye og unge bønder og ...
Valgstyrets møtebok for Kommunestyrevalget 2019
Oversikt over Valgstyrets møtebok for Kommunestyrevalget 2019.
Kommunestyrevalget i Sokndal 2019 - valgte kandidater og vararepresentanter
Se vedlagte oversikt. 2 stjerner betyr valgt representant. 1 stjerne betyr vararepresentant.
Åpningstid valglokaler
Vi minner om at valglokalene stenger: · Åna-Sira stemmekrets kl. 1900 · Hauge stemmekrets kl. ...

Avtalen med Titania fortsetter

Sokndal kommune er veldig godt fornøyd med at avtalen mellom Titania AS og Sokndal kommune vedrørende barneaktivitet fortsetter.
Titania

Avtalen innebærer at Titania AS bidrar med 50 000 kroner i tilskudd til en ordning som skal sikre at alle barn i Sokndal har mulighet til å delta i minst en fritidsaktivitet, samt oppleve inkludering ved de store merkedagene i året. Dette er 2. året Titania AS ønsker å bidra med penger til denne ordningen og erfaringene fra første året er gode. Helsestasjonen er jevnlig i kontakt med familier som har behov for en slik ordning, så pengene blir godt brukt. Ordningen bidrar til å dekke et behov som pr. i dag ikke dekkes av offentlige ordninger.

Helse- og velferdsleder Sigmund Hadland Jr. er veldig fornøyd med at denne ordningen er etablert i Sokndal kommune. «Slik jeg vurderer det er dette den enkeltordningen som betyr mest i arbeidet med å redusere sosiale forskjeller blant barn og unge i kommunen. Derfor vil jeg rette en stor takk til Titania AS og deres kontaktperson Finn Nesvold, som i fjor tok initiativ til å etablere ordningen, og som nå har videreført den til et nytt år.», uttaler Hadland.

Ordningen skal som før organiseres gjennom helsestasjonen. Aktuelle familier som av økonomiske grunner har utfordringer med å dekke barns utgifter til fritidsaktiviteter eller nødvendige klær og lignende i forbindelse med jul, konfirmasjon eller annet, bes ta direkte kontakt med helsestasjonen.

«Det blir ingen vanskelige søknadskjema eller annet unødvendig byråkrati. Ta en prat med helsesøster som gir deg et svar på stedet. Slik vil vi ha det i Sokndal!», sier Hadland.

Sist oppdatert 29.05.19 - 10:12 av May Lene Vestbøstad