Siste Nyheter

Badevann
Prøvene av badevann tatt på de kommunale badeplassene 17. juni i Åna-Sira, Halen og Linepollen er ...
Streaming av kommunestyrets møte i kveld - mandag 17. juni
Du inviteres til å følge kommunestyrets møte i kveld via streaming. Se link nedenfor.
Opprustning FV33 Gamleveien
Opprustning av Gamleveien FV33 starter i løpet av kort tid.
Brannforebygging - https:\\branntips.no
Hjelp oss å forebygge brann!
Arrangementer i Sokndal
Vi vil gjerne oppdatere kalenderen på kommunens hjemmeside med informasjon om ditt arrangement!

Kontaktperson

Karl Johan Engelhart Olsen
Rådmann
Tlf. 51470607

Ledig stilling som Kommunalsjef Levekår

Kommunalsjef Levekår vil ha et samordnet ansvar for kommunens tjenestetilbud innenfor tjenesteområdene omsorg, helse og velferd, oppvekst, skole og kultur. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe.
Sokndal

Sentrale oppgaveområder:

 • Sikre effektivitet og gode tjenester til brukerne gjennom optimal ressursbruk for å oppnå fastsatte mål.
 • Faglig og organisatorisk samordning og utvikling.
 • Initiere og følge opp ulike prosjekter.
 • Sørge for at de muligheter som ny teknologi gir blir utnyttet.
 • Ansvar for oppfølging av økonomi gjennom gode rapporteringsrutiner.

Kompetanse:

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå.
 • Dokumentert ledererfaring.
 • God kunnskap om offentlig forvaltning, spesielt fra kommunal sektor / tjenesteområdene en skal lede.
 • Gode kommunikasjonsevner - muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

 • Trygg, bevisst, robust og motiverende som leder.
 • Strategisk og resultatorientert med god gjennomføringsevne.
 • Helhetlig tenkning på tvers av fagområder og politiske skillelinjer.
 • Relasjonsbygger med evne til å kommunisere og samarbeide med ulike fagmiljøer for å skape en lærende og utviklingsorientert organisasjon.
 • Lederegenskaper med fokus på målrettet tjenesteproduksjon til beste for brukerne og medarbeiderutvikling i samarbeid med fagforeningene.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Språk:

 • Gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • En krevende og spennende lederstilling i en kommune med fokus på vekst og utvikling.
 • Arbeidsoppgaver med stor påvirkning på viktige tjenesteområder.
 • Et trivelig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og engasjerte folkevalgte
 • Gode lønns- og pensjonsvilkår

Hvis du vil vite mer om stillingen kontakter du:
Rådmann Karl Johan Engelhart Olsen - tel 51 47 06 07 / 40 61 05 12
Personalsjef Aud Marit Bjørnø - tel 51 47 06 08 / 99 56 52 85

Søk på stillingen her

Sist oppdatert 31.05.19 - 08:15 av Eline Nesvåg