Siste Nyheter

Er du heltidsstudent ved et universitet eller en høgskole?
Da kan du få kr. 5.000,- i reisestipend pr. skoleår dersom du forblir folkeregistrert i Sokndal ...
Valgmøte i Soknatun 19. august
Vellykket politisk møte i går hvor alle som stiller liste ved kommunevalget 2019 var representert. ...
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - hjemmestemming
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes ...
Kunngjøring om forhåndsstemmegivning på Solbø og Bøsenteret
For beboere og besøkende på institusjonene vil det bli mulighet for å avlegge forhåndsstemme ved ...
Klipp hekken før skolestart
Du som har hage ut mot offentlig vei må bidra til at vegetasjonen fra din eiendom ikke skaper ...

Opprustning FV33 Gamleveien

Opprustning av Gamleveien FV33 starter i løpet av kort tid.
Sokndal

Prosjektet blir dyrere enn budsjettert og deles derfor opp i flere trinn.
Før ferien blir det reasfaltering fra Krossen (Kiwi) til kryss Årstadveien (Horjen).
Til høsten blir det nye kantsteiner, asfalt og fortau på begge sider av veien fra kryss Årstadveien til Kirkekrossen.

Sist oppdatert 17.06.19 - 09:32 av May Lene Vestbøstad