Siste Nyheter

Kunngjøring om vedtatte veinavn og områdenavn i Sokndal
Sokndal kommunestyre har gjort vedtak om en rekke veinavn og områdenavn i kommunen. Informasjon om ...
Inspirasjonssamlinger for nye og unge bønder og gründere innen mat i Dalaneokument
Det vil, fra høst 2019 til våren 2020, bli seks inspirasjonssamlinger for nye og unge bønder og ...
Valgstyrets møtebok for Kommunestyrevalget 2019
Oversikt over Valgstyrets møtebok for Kommunestyrevalget 2019.
Kommunestyrevalget i Sokndal 2019 - valgte kandidater og vararepresentanter
Se vedlagte oversikt. 2 stjerner betyr valgt representant. 1 stjerne betyr vararepresentant.
Åpningstid valglokaler
Vi minner om at valglokalene stenger: · Åna-Sira stemmekrets kl. 1900 · Hauge stemmekrets kl. ...

Badevann

Prøvene av badevann tatt på de kommunale badeplassene 15. juli i Åna-Sira, Halen og Linepollen er fine.
linepollen

Resultat:

Åna-Sira 50 cfu/100 m

Halen 20 cfu/100 m

Linepollen 10 cfu/100 m

Krav til god kvalitet er verdi under 100 cfu/100 ml

Sist oppdatert 22.07.19 - 11:34 av Eline Nesvåg